Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Tổng kết 10 đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế

Đăng ngày: 03/06/2019
​Từ năm 2009 đến năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phối hợp mở các lớp tập huấn, tọa đàm, lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, cụ thể:

Tổ chức lớp tập huấn công tác Mặt trận cơ sở hàng năm, trong đó lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, có hơn 1.782 đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp cơ sở và chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phối hợp Thường trực Ban Chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức tậphuấn, tọa đàm về vai trò Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng nông thôn mới trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong đôcs tiêu chí vận động Mặt trận các xã, phường, thị trấn, trưởng Ban Công tác Mặt trận của 11 huyện, thị, thành phố.

Phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017 tại các huyện, thị, thành phố cho hơn 2.000 cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp và Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Trưởng ấp tại cơ sở.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh các cấp xây dựng chương trình phối hợp giám sát. Kết quả, 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố đã chủ trì và phối hợp giám sát trong đó có công tác triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Riêng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai trong năm 2017 đã chủ trì tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tại huyện Xuân Lộc và Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc, Ủy ban nhân dân và Trung tâm y tế huyện Định Quán, qua hoạt động giám sát đã phản ánh những kiến nghị đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTVN tỉnh đã tham gia hoạt động giám sát thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, thực hiện quy chế và quy trình khám chữa bệnh cho đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế tại huyện Nhơn Trạch, huyện Định Quán, bệnh viện đa khoa Nhơn Trạch, bệnh viện đa khoa Định Quán, Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Trong công tác vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các xã đã phân công cán bộ Mặt trận cấp xã và thành viên Ban Công tác Mặt trận làm thành viên Tổ vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Sau giờ làm việc hành chính, các thành viên trong tổ được phân công phụ trách từng địa bàn đến từng nhà người dân tuyên truyền, vận động để bà con hiểu được những lợi ích khi đóng bảo hiểm y tế và tự nguyện thamgia. Hiệu quả của cách làm này đã giúp cho tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của Đồng Nai được cải thiện. Đến năm 2018, toàn tỉnh có tỷlệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 83,8%,tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45,2% so với lực lượng lao động, góp phần đạt tỷ lệ người dân trên toàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo chuẩn xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu toàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Kim Chung​