Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với đảm bảo an toàn thực phẩm

Đăng ngày: 29/09/2018
Về trách nhiệm của ngành Nông nghiệp đối với công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cụ thể là việc xây dựng chuỗi liên kết, xác nhận thực phẩm an toàn và phân phối thực phẩm an toàn, ông Huỳnh Thành Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trao đổi. ​

    Các lỗi vi phạm an toàn thực phẩm thường gặp liên quan đến điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, điều kiện về con người; công bố hợp quy/phù hợp ghi nhãn hàng hóa. Triển khai Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, Chỉ thị số 19/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, ngành nông nghiệp chịu trách nhiệm chính từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Để đảm bảo ATTP, hàng năm Sở đều có kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, kết quả cụ thể:
  
1. Về chăn nuôi: Có 10 chuỗi cung cấp gà, khoảng 11.614 tấn/năm; 04 chuỗi cung cấp trứng, khoảng 125 triệu trứng/năm; 2 chuỗi cung cấp thịt heo, khoảng 514.000 tấn/năm. Đã phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng vùng an toàn dịch: Có 552 cơ sở có chứng nhận an toàn dịch trên địa bàn 10 xã của 03 huyện (Xuân Lộc, Thống Nhất, Long Khánh). Có 66 nhóm GAP với 987 hộ tham gia/88 trang trại có chứng nhận VietGAP. Về kiểm tra chất cấm trong chăn nuôi: Năm 2017 đã lấy 932 mẫu thịt, nước tiểu để kiểm tra chất cấm; trong 6 tháng đầu năm 2018 lấy 932 mẫu kiểm tra. Kết quả, tất cả mẫu kiểm tra đều âm tính với chất Salbutamol-glenbaterol-cystiamine.
   
2. Về thủy sản: Tỉnh đã xây dựng 4 vùng nuôi tại huyện Tân Phú, Định Quán, Nhơn trạch, Vĩnh Cửu đạt tiêu chuẩn VietGap - khoảng 5050 tấn/năm.
   
3. Về trồng trọt: đã có 24 chuỗi liên kết, trong đó có 721 hộ tham gia với diện tích 822,4 ha; 9 doanh nghiệp, 18 hợp tác xã liên kết sản xuất cánh đồng lớn với diện tích 9.975 ha - 7031 hộ tham gia; VietGap, GlobalGap cho xoài, thanh long, chôm chôm, tiêu, sầu riêng, thanh long: khoảng 339 ha; 210 ha ca cao UTZ, 282 ha caphe 4C; có 10 sản phẩm có nhãn hiệu hàng hóa.
    
Giải pháp trong thời gian tới: Tuyên truyền nâng cao nhận thức ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp;  Xây dựng chuỗi, chứng nhận an toàn dịch cho các vùng an toàn dịch, vùng GAP; tăng cường công tác kiểm tra, thường xuyên lấy mẫu đi kiểm tra vi sinh, kim loại nặng (gia súc, gia cầm, rau củ); phối hợp Sở Công Thương tăng thêm các điểm bán an toàn tại các chợ truyền thống (đến nay đã triển khai 201 điểm bày bán sản phẩm an toàn); bồi dưỡng nhân lực nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác ATTP, đặc biệt là nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm; xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tạo thị trường đầu ra ổn định để người nông dân yên tâm sản xuất theo quy trình an toàn. Thực hiện tốt Nghị định số 57/2018 của Chính phủ về chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Nguyễn Thị Oanh