Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Trả lời phỏng vấn của báo Đồng Nai trước kỳ họp thứ 8 của ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh

Đăng ngày: 05/12/2018
Dự kiến, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh sẽ thảo luận và xem xét thông qua 20 nghị quyết gồm 7 nghị quyết thường kỳ, 6 nghị quyết chuyên đề, 3 nghị quyết về hoạt động của HĐND tỉnh, 3 nghị quyết về công tác nhân sự và 1 nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. ​

    Dưới đây là toàn văn nội dung trả lời phỏng vấn:
   
Qua xem xét, thẩm tra các báo cáo về tình hình thực hiện các  mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Đồng Nai năm 2018, ông có thể cho biết những nét cơ bản về bức tranh kinh tế-xã hội Đồng Nai trong năm qua ra sao?
    anh Tuan.JPG
                    Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh


   Trong năm qua, với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, sự nỗ lực quyết liệt của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, chúng ta cơ bản đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng; 25/28 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế của tỉnh từng bước chuyển dịch phù hợp so với Nghị quyết. Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển khá tốt. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên quan tâm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Đồng Nai đạt 63,15 điểm, xếp hạng thứ 26, tăng 8 bậc; chỉ số cải cách hành chính đạt 84,52/100 điểm, xếp thứ 3 cả nước, tăng 1 hạng. Công tác xúc tiến đầu tư được chú trọng, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư có năng lực, thu hút đầu tư nước ngoài tăng so với mục tiêu đề ra và phù hợp định hướng ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh. Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn Đầu tư trực tiếp của nước ngoài là 1.850 triệu USD, đạt 185% so kế hoạch năm, tăng 2,7% so cùng kỳ. Những điều này càng cho thấy, niềm tin vào cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp đối với địa phương được nâng cao và Đồng Nai đã thực hiện đúng cam kết cải cách hành chính mạnh mẽ, thực hiện “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”.
    GS bai rac 1.JPG
               Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn chủ trì giám sát một dự án


  Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, tập trung vào các lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Đồng Nai đã thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. UBND tỉnh tổ chức các cuộc họp định kỳ để đánh giá kết quả đạt được từng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng trên cơ sở căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trong năm đề ra; có những dự báo sát với tình hình thế giới, trong nước và địa phương, những cơ hội, thách thức đối với ngành, lĩnh vực để có giải pháp ứng phó phù hợp, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực có thể xảy ra. Năm 2018 này cũng là năm tỉnh Đồng Nai ghi thêm một dấu ấn đặc biệt với kết quả hoàn thành thắng lợi nhiệm xây dựng nông thôn mới ở 133/133 xã trong toàn tỉnh; nhiều công trình trọng điểm, quan trọng đã hoàn thành, đặc biệt là các công trình trong lĩnh vực giao thông, chống ngập khu vực nội ô Biên Hòa do đó đã khắc phục được những tồn tại từ nhiều năm trước.
   
Đạt được những thành tích nêu trên có sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt có sự đóng góp của các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ của HĐND, tham gia quyết định đúng đắn những vấn đề phát triển của địa phương trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy, tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. 
    
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, khó khăn, trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn tăng so với năm 2017, là tỷ lệ đạt nhưng ở mức đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra; thu ngân sách đặc biệt là thu nội địa còn nhiều khó khăn mặc dù chúng ta đã cố gắng, nỗ lực; công tác phát triển nhà ở xã hội đạt thấp so với mục tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra; ngành chăn nuôi còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; dịch bệnh diễn biến phức tạp trong khi công tác phòng, chống dịch bệnh còn nhiều khó khăn... Những vấn đề trên sẽ được đại biểu thảo luận, tìm ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
    
* Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND sẽ tham gia lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này?
   
Đối với việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu, đây là lần lấy phiếu thứ 3 kể từ trước đến nay của HĐND các cấp và là lần duy nhất của nhiệm kỳ 2016 -2021. Lấy phiếu tín nhiệm là nhiệm vụ rất hệ trọng và có ý nghĩa trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử. Đến thời điểm hiện nay, Thường trực HĐND tỉnh đã chuẩn bị chu đáo; luôn tích cực, bám sát các quy định về lấy phiếu tín nhiệm. Các đại biểu HĐND tỉnh đã nghiên cứu các văn bản quy định để hiểu đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung, trình tự, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm đối với 25 chức danh do HĐND bầu, trong đó có 7 chức danh của HĐND và 18 chức danh thuộc UBND; đảm bảo đại biểu nhận thức sâu sắc trách nhiệm thay mặt Nhân dân địa phương thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm đối với các vị được HĐND bầu một cách dân chủ, khách quan, thận trọng, công tâm, chính xác và thực chất.
   
*Các mức lấy phiếu tín nhiệm ra sao? Với những chức danh có số phiếu tín nhiệm thấp, HĐND có hình thức xem xét, đánh giá ra sao, thưa ông? 
   
- Có 3 mức độ đánh giá là “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”. Theo quy định thì người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức; trường hợp không từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình HĐND xem xét, quyết định việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm đối với người đó. Nếu có từ 2/3 trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Thường trực HĐND trình HĐND bỏ phiếu tín nhiệm.
   
Chính vì vậy, hành động bỏ lá phiếu vào thùng phiếu của đại biểu tại kỳ họp tuy đơn giản nhưng ý nghĩa vô cùng quan trọng. Khi thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu không nên dựa vào những thông tin không chính thức, thông tin bên ngoài, phải kiểm soát thông tin về người được lấy phiếu tín nhiệm mà mình tiếp nhận được; tuyệt đối tránh tình trạng để cho những vấn đề mang tính cá nhân chi phối.
   
*Thưa ông, chất vấn và trả lời chất vấn là vấn đề được cử tri rất quan tâm. Kỳ họp này sẽ tập trung chất vấn những vấn đề gì? Tại sao lại chọn những vấn đề đó để chất vấn?
    
Chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp, đến thời điểm này Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 11 câu hỏi chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc các sở, ngành tại kỳ họp. Nội dung chất vấn thuộc 6 lĩnh vực: Đầu tư, an toàn vệ sinh thực phẩm, an minh trật tự, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải và thu ngân sách.
    
Việc chất vấn nội dung nào là lựa chọn của đại biểu nhưng lựa chọn nội dung nào để chất vấn tại kỳ họp và truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát là trách nhiệm của Chủ tọa và của HĐND.
   
Thường trực HĐND tỉnh đã dự kiến xin ý kiến đại biểu để tiến hành chất vấn về 05 nội dung về tình hình an ninh trật tự; an toàn thực phẩm; quản lý môi trường; hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm; công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, kinh doanh hàng gian, hàng giả.
    
Sở dĩ có sự chọn lựa trên là vì qua giám sát của HĐND tỉnh nhận thấy, 05 vấn đề trên mặc dù đã được UBND tỉnh chỉ đạo, các ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện nhưng vẫn chưa đáp ứng với mong muốn của cử tri nên cử tri vẫn còn nhiều ý kiến phản ánh. Chính vì vậy, chất vấn với mục đích là để thúc đẩy việc triển khai thực hiện trong thời gian tới được tốt hơn. 
   
Xin cảm ơn ông!