Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI CỬ TRI

Bấm vào đây để đặt câu hỏi!
Cử tri Bùi Công Lĩnh, cư ngụ tại số 26, đường Ngô Đức Kế, ấp Trung Hưng, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc kiến nghị Tòa án nhân dân tỉnh xem xét sớm đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hành chính số 50/2016/TLST-HC ngày 08/11/2016 về việc ông khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND huyện Xuân Lộc liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện Dự án đường Xuân Hiệp - Gia Lào vì sự việc kéo dài (gần 10 tháng) nhưng vẫn chưa được giải quyết, làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của ông. Gửi lúc: 10/18/2017 7:52:41 AM
(Phòng Tổng hợp)
Hội Đồng Nhân Dân trả lời
 
Ý kiến cử tri đã được Tòa án nhân dân tỉnh trả lời tại Công văn số 645/TA-HC ngày 21/8/2017 về việc phúc đáp Công văn số 471/HĐND-VP ngày 08 tháng 8 năm 2017
 
Tòa án nhân dân tỉnh đang thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm số 50/2016/TLST-HC ngày 08/11/2016 về “Khiếu kiện quyết định hành chính về việc thu hồi đất” giữa người khởi kiện ông Nguyễn Công Lĩnh và bà Phan Thị Nga, người bị kiện là UBND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Vụ án trên Tòa án nhân dân tỉnh đã có Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 19/2017/QDXXST-HC ngày 14/8/2017, ấn định thời gian mở phiên xét xử vụ án vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 30/8/2017; địa điểm mở phiên tòa: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai./.
 
Bấm vào đây để đặt câu hỏi!
Cử tri Phường Tân phong, thành phố Biên Hòa phản ánh: Việc thực hiện dự án đầu tư nước sạch theo Quyết định số Theo Quyết định số 3743/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện dự án đầu tư nước sạch tại phường Tân Phong với tổng nguồn vốn là 63 tỷ đồng, đến tháng 11/2015 Công ty Cổ phần cấp nước mới thực hiện được 26 tỷ đồng. Cử tri đề nghị UBND tỉnh cho biết số tiền còn lại của dự án sử dụng như thế nào, đã cấp cho Công ty Cổ phần Cấp nước chưa? hiện nay còn 200 hộ dân chưa có nước sạch. Gửi lúc: 10/18/2017 7:49:53 AM
(Phòng Tổng hợp)
Hội Đồng Nhân Dân trả lời
 Ý kiến cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo Số 10448/BC-UBND, ngày 12/10/2017
 
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV Xây dựng Cấp nước Đồng Nai trả lời, cụ thể như sau:
Trước đây, dự án Hệ thống cấp nước phường Tân Phong - thành phố Biên Hòa, công suất 7.000m3/ngày được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 3743/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 với tổng mức đầu tư 63,324 tỷ đồng bằng nguồn vốn Ngân sách của tỉnh, trong đó:
      - Chi phí xây lắp:                        50.714.000.000 đồng.
     - Chi phí QLDA, TVĐT và chi phí khác :  4.349.000.000 đồng.
       - Dự phòng phí :                      8.260.000.000 đồng.
- Công ty đã thực hiện các bước để triển khai dự án đúng theo quy định và đã phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình tại Quyết định số 477/QĐ-CN ngày 24/10/2013. Trong năm 2013, 2014 Ngân sách tỉnh chỉ bố trí 825 triệu đồng để thanh toán cho các chi phí tư vấn: lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình; Chi phí thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình; Chi phí thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình. Riêng nguồn vốn xây lắp chưa được UBND tỉnh Đồng Nai ghi kế hoạch vốn để tổ chức triển khai (thực hiện theo chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 7713/UBND-CNN ngày 07/11/2011 và văn bản số 8301/UBND-CNN ngày 23/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai).
- Năm 2015, sau khi cổ phần hóa và được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 873/UBND-ĐT ngày 02/02/2015 “từ năm 2015 trở đi (sau khi đã cổ phần hóa) Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Đồng Nai thực hiện đầu tư các dự án từ nguồn vốn hợp pháp của đơn vị hoặc nguồn vốn vay của các tổ chức thương mại”. Công ty đã báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, các Sở ban ngành chuyển cho Chính quyền các địa phương (Biên Hòa, Xuân Lộc, Thống Nhất, Vĩnh An,...) làm chủ đầu tư các dự án cấp nước. Tuy nhiên qua các cuộc họp, UBND tỉnh, các Sở ngành, UBND thành phố Biên Hòa và các huyện vẫn đề nghị Công ty tiếp tục làm chủ đầu tư nhưng nguồn vốn để đầu tư các dự án cấp nước này là do Công ty vay các Ngân hàng thương mại. Để được Ngân hàng cho vay thì Công ty phải chứng minh và giải trình cụ thể về hiệu quả đầu tư của dự án (tiến độ thực hiện, tổng số tiền vay, khả năng trả nợ gốc vốn vay và lãi vay, tài sản thế chấp...). Trong khi đó, nếu đầu tư dự án mà chỉ cấp nước sinh hoạt cho dân với giá nước 5.800đ/m3 của 10m3 nước đầu và 8.500đ/m3 của 10m3 nước tiếp theo thì doanh thu của 20m3 nước này: 58.000 đồng + 85.000 đồng = 143.000 đồng, đơn giá nước bình quân: 143.000 đồng/20m3 = 7.150 đồng/m3 (thấp hơn giá thành: 8.500đ/m3). Thế nhưng để phục vụ dân sinh, lãnh đạo Công ty đã thuyết phục Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và Ngân hàng chấp thuận chủ trương đầu tư các khu vực còn lại chưa có nước tại phường Tân Phong trong dự án này.
Công ty đã tiến hành khảo sát thực địa toàn bộ các tuyến ống thuộc dự án và xác định một số tuyến ống đã được đầu tư từ nguồn xã hội hóa với chiều dài 14.760m. Khối lượng tuyến ống còn lại, Công ty đã dùng nguồn vốn hợp pháp của Công ty, vốn vay thương mại để thực hiện các công tác đấu thầu và tổ chức thi công. Dự án hoàn thành & nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng ngày 26/02/2016 với tổng chiều dài là 17.538m, trong đó 1.667m ống gang D300, 3.822m ống gang D200, 931m ống gang D150 và 11.117m ống HDPE D110 (trong cả năm 2015 trên toàn địa bàn 32 phường, xã của thành phố Biên Hòa chỉ triển khai lắp đặt tuyến ống tại phường Tân Phong).
Sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 8396/UBND-ĐT ngày 07/10/2016 chấp thuận ủy quyền cho Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai quyết toán vốn dự án hoàn thành có tỷ lệ và giá trị vốn ngân sách thấp, Công ty đã thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án tại Quyết định số 844/QĐ-CN ngày 19/12/2016 với giá trị quyết toán 28,190 tỷ đồng, bao gồm:
       - Chi phí xây lắp:      26.067.253.246 đồng.
       - Chi phí QLDA, TVĐT và chi phí khác :   1.807.215.027 đồng.
       - Dự phòng phí :  315.637.874 đồng.
Trong đó:
  * Vốn Ngân sách là 1,303 tỷ đồng.
  * Vốn hợp pháp của Công ty và vốn vay thương mại là 26,887 tỷ đồng.

 

- Riêng một số các hẻm nhỏ hiện nay chưa có tuyến ống phân phối nước, trong khi Công ty chưa có nguồn vốn để thực hiện đầu tư thì dân tự đóng góp chi phí lắp đặt đường ống phân phối vào các hẻm (Công ty cân đối hỗ trợ chi phí 20%), Công ty lắp đặt miễn phí đồng hồ, 4 mét ống và các phụ tùng kèm theo. Công ty đề nghị UBND Tân Phong cử người đại diện các tổ, hẻm liên hệ trực tiếp Công ty theo địa chỉ: Số 48, Cách mạng tháng 8, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: Điện thoại 02513.840388) để được hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện nhằm sớm có nguồn nước máy phục vụ cho nhân dân khu vực.

 

 
Bấm vào đây để đặt câu hỏi!
Dự án thoát nước suối Nước Trong, dự án Hương lộ 21 và dự án Sunco Thái Dương chậm triển khai. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo sớm triển khai thực hiện các dự án trên.Gửi lúc: 10/18/2017 7:46:33 AM
(Phòng Tổng hợp)
Hội Đồng Nhân Dân trả lời
 ​
Ý kiến cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo Số 10448/BC-UBND, ngày 12/10/2017
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời, cụ thể như sau:
a) Đối với dự án đầu tư Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong, huyện Long Thành:
Dự án đã được UBND tỉnh duyệt tại Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 với tổng mức đầu tư là 368.520.000.000 đồng, trong đó có chi phí bồi thường giải tỏa khoảng 41.616.000.000 đồng. Do dự án có tổng mức đầu tư tương đối lớn, trong các năm 2012, 2013, 2014 phải đình hoãn giảm, giãn tiến độ một số dự án theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ nên chưa thể triển khai. Trong năm 2015, theo quy định của Luật Đầu tư công thì dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 169/NQ-HĐND ngày 16/6/2015, trong đó xác định thời gian thực hiện dự án là 2016 - 2020.

 

Do chi phí bồi thường và chi phí xây dựng tăng nên Thường trực HĐND tỉnh đã thông qua điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư dự án từ 368,52 tỷ đồng lên thành 584.83 tỷ đồng tại Văn bản số 325/HĐND-VP ngày 06/6/2017 và Chủ tịch  UBND tỉnh duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 với tổng mức vốn đầu tư là 584,83 tỷ đồng, trong đó có chi phí bồi thường giải tỏa là 110 tỷ đồng.

 

Kế hoạch đầu tư năm 2017 bố trí cho dự án để chi trả tiền bồi thường giải tỏa và thi công đoạn cuối tuyến là 16 tỷ đồng. Đến nay đã thực hiện khối lượng đạt giá trị khoảng 14 tỷ đồng.

 

Trong năm 2017, công tác bồi thường giải tỏa đã được huyện Long Thành hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư. Hiện nay, chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để khởi công xây dựng nạo vét đoạn từ cầu Tam An (Km6+731) đến cuối tuyến (Km9+511) với giá trị gói thầu khoảng 7,685 tỷ đồng trong tháng 10/2017. Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét bố trí vốn cho dự án để triển khai các hạng mục còn lại theo chủ trương đầu tư được duyệt.
 

 

b) Đối với dự án Sửa chữa cục bộ và Đại tu tuyến đường Hương lộ 21, huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa:
Dự án đã được UBND tỉnh duyệt tại Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 31//10/2016 với tổng mức đầu tư là 55.590.247.000 đồng, trong đó có chi phí bồi thường giải tỏa khoảng 2.778.801.000 đồng. Trong quá trình lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đoạn từ km12+720 đến km13+395,74 là đoạn tiếp giáp nối với QL51, có mật độ dân cư đông, lưu lượng xe tăng cao, đặc biệt là xe ô tô, hiện trạng theo dự án được duyệt mặt đường rộng 4m không đủ bố trí 2 làn xe dẫn đến khả năng mất an toàn giao thông cao cho nên  ngày 11/7/2017 Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai (chủ đầu tư dư án) đề nghị thay đổi bề rộng mặt đường đoạn km12+720 đến km13+395 (đoạn giáp QL51) từ 4m lên 6m và được UBND tỉnh chấp thuận duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 và duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 31/7/2017.
Kế hoạch đầu tư năm 2017 bố trí cho dự án để khởi công mới là 20 tỷ đồng. Đến nay đã thực hiện khối lượng đạt giá trị khoảng 01 tỷ đồng.

 

Hiện nay Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Sửa chữa cục bộ và đại tu tuyến đường Hương lộ 21, huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư trình thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt tại Báo cáo số 627/BC-SKHĐT ngày 21/9/2017. Dự kiến, công trình sẽ được khởi công khoảng tháng 12/2017.

 

c) Đối với dự án SunCo Thái Dương:
Dự án đầu tư khu dân cư số 3, diện tích 27,64ha tại xã Phước Thái, huyện Long Thành do Công ty TNHH Thái Dương (Sunco) làm chủ đầu tư (thuộc UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam):
Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư và trung tâm hành chính xã Phước Thái, huyện Long Thành do Công ty Thái Dương (Sunco) làm chủ đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm tại Quyết định số 798/QĐ-CT.UBT ngày 05/4/2002, thời hạn hiệu lực văn bản của quyết định là 06 tháng kể từ ngày ký.

 

Qua nhiều lần rà soát các dự án đã hết hiệu lực văn bản thỏa thuận địa điểm, Công ty Thái Dương (Sunco) và UBND huyện Long Thành không có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện của dự án này, Sở Kế hoạch và Đầu tư không liên hệ được nhà đầu tư. Do Quyết định chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm hết hiệu lực xem như dự án không còn hiệu lực.

 

Bấm vào đây để đặt câu hỏi!
Cử tri xã Long Hưng tiếp tục phản ánh: Giá đền bù đất cho người dân khi thực hiện dự án Khu kinh tế mở Long Hưng thấp so với giá thực tế; từ khi người dân giao đất cho nhà đầu tư thì chưa được đào tạo nghề; chất lượng xây dựng nhà khu tái định cư dự án Khu kinh tế mở Long Hưng rất kém; nhà liên kế thiết kế không hợp lý. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, xử lý những vướng mắc trên cho người dân. Ngoài ra, cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét lại sự cần thiết khi triển khai giai đoạn 2 dự án Khu kinh tế mở xã Long Hưng, vì hiện diện tích đất thu hồi giai đoạn 1 của dự án vẫn chưa sử dụng hết, còn nhiều đất trống; đồng thời cần phải có phương án giải quyết tính thuế, chuyển quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ giai đoạn 2 hợp lý, đúng trình tự quy định của pháp luật để tránh việc người dân khiếu nại, thắc mắc.Gửi lúc: 10/18/2017 7:45:16 AM
(Phòng Tổng hợp)
Hội Đồng Nhân Dân trả lời
 

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Biên Hòa trả lời, cụ thể như sau:
Ngày 28/9/2017, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa đã mời Phòng TNMT, Phòng QLĐT, Phòng Tư pháp, Phòng TCKH, UBND xã Long Hưng và Chủ đầu tư để xử lý các nội dung kiến nghị. Qua cuộc họp, các thành phần tham dự thống nhất một số nội dung sau:
+ Đối với việc kiến nghị về giá đất bồi thường của dự án:
- Do dự án này thực hiện từ  năm 2008, việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư căn cứ vào Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể: Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết về khiếu nại về đất đai; Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Căn cứ vào các quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh và các quyết định chi tiết của các hộ gia đình cá nhân của UBND huyện Long Thành; Hội đồng bồi thường huyện Long Thành đã tổ chức họp để công khai Quyết định thu hồi đất tổng thể và chi tiết, phổ biến các chính sách liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, niêm yết quyết định thu hồi đất chi tiết, phát tờ khai và hướng dẫn kê khai, đồng thời tiến hành niêm yết các Quyết định nêu trên tại Trụ sở UBND xã Long Hưng và văn phòng các ấp. Việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện đúng theo Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Ngày 13/8/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Căn cứ vào Nghị định trên, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 03/4/2010 về trình tự, thủ tục bồi thường thay thế Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; ngày 05/4/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND quy định các chính sách hỗ trợ và tiêu chuẩn, thủ tục xét tái định cư khu nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Ngày 03/4/2012, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 03/47/2010.
- Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 53/82014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định trình tự, thủ tục về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
- Mặc dù trong quá trình thực hiện dự án có nhiều thay đổi về chính sách, trình tự, thủ tục về bồi thường, hộ trợ và tái định cư. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng được UBND thành phố Biên Hòa kịp thời chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.
+ Đối với kiến nghị của cư tri về chất lượng xây dựng nhà tại khu tái định cư:
- Đối với các hộ dân đã xét tái định cư sẽ được giao đất tái định cư để tự xây dựng nhà ở theo mẫu đã được phê duyệt quy hoạch hoặc tự ký kết hợp đồng với chủ đầu tư để xây dựng nhà ở. Do đó, trường hợp các hộ dân ký hợp đồng với chủ đầu tư để xây dựng nhà có ý phản ánh về chất lượng xây dựng nhà ở kém, thì đề nghị các hộ dân liên hệ đơn vị xây dựng mà hộ dân đã ký kết để được giải quyết.
(Chủ đầu tư: Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Đồng Nai. Địa chỉ: Tòa nhà DONACOOP, Khu Phước Hải, QL 51A, Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3680218)
+ Đối với kiến nghị của cử tri thiết kế nhà liên kế không hơp lý:
UBND thành phố Biên Hòa sẽ chỉ đạo đơn vị có chức năng thẩm định thiết kế xây dựng xem xét, kiểm tra và xử lý theo quy định.
+ Đối với kiến nghị của về việc xem xét lại sự cần thiết khi triển khai giai đoạn 2 dự án Khu kinh tế mở xã Long Hưng, vì diện tích đất thu hồi giai đoạn 1 của dự án vẫn chưa sử dụng hết, còn nhiều đất trống:
- Khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa (trước thuộc huyện Long Thành) đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 tại Quyết định số 3948/QĐ-UBND ngày 13/11/2007 với diện tích khoảng 1.173,3ha. Căn cứ quy hoạch xây dựng nêu trên, UBND tỉnh đã xem xét giải quyết cho 3 dự án đầu tư:
+) Dự án Khu dân cư Long Hưng của Công ty Donacoop, Diện tích khoảng 227,7ha chủ yếu bố trí tái định cư.
+) Dự án Công ty TNHH thành phố Waterfront Đồng Nai, diện tích khoảng 366,71ha
+) Dự án Công ty cổ phần thành phố AQUA, diện tích khoảng 304,9ha
Do diện tích thu hồi để thực hiện dự án lớn và việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thuộc Khu kinh tế mở Long Hưng rất nhiều nên phải chia ra từng giai đoạn để thực hiện thu hồi và bồi thường tái định cư
+ Đối với kiến nghị của về việc hỗ trợ đào tạo nghề:
- Các hộ dân thuộc giai đoạn 1 đã được UBND xã Long Hưng xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp: Hội đồng bồi thường dự án đã tính toán hỗ trợ nghề nghiệp và tạo việc làm (bằng tiền) đầy đủ cho các hộ dân theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 05/4/2010 hoặc Điều 7 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 03/4/2012 tùy vào thời điểm phê duyệt phương án bồi thường.
- Các hộ dân thuộc giai đoạn 2: hiện nay UBND xã Long Hưng và Hội đồng bồi thường dự án đang phối hợp thực hiện xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân và tính toán hỗ trợ theo quy định.

 

- Hiện nay, Hội đồng bồi thường dự án đang tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân thuộc giai đoạn 2 theo Quyết định thu hồi đất của dự án đúng theo quy định do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành.

 

Việc tính thuế và chuyển quyền sử dụng đất đối với các hộ dân thuộc dự án đã được các cơ quan chức năng chuyên môn thực hiện theo quy định.

 

Như vậy, việc xác định vị trí, tính toán bồi thường, hỗ trợ đất được thực hiện theo quy định của Nhà nước. Trường hợp cử tri có ý kiến thắc mắc về giá bồi thường đất, đề nghị cử tri nêu rõ thông tin để được giải đáp cụ thể đối với từng trường hợp.
 

 

Bấm vào đây để đặt câu hỏi!
Cử tri phường An Bình, thành phố Biên Hòa phản ánh: Hiện nay, Trung tâm hành chính công tỉnh tại phường An Bình sử dụng vỉa hè để giữ xe của người dân đến liên hệ công tác, điều này gây mất mỹ quan đô thị và đi ngược lại chủ trương của tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường. Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo, chấn chỉnh tình trạng này.Gửi lúc: 10/18/2017 7:43:16 AM
(Phòng Tổng hợp)
Hội Đồng Nhân Dân trả lời
 
 
Ý kiến cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo Số 10448/BC-UBND, ngày 12/10/2017

 
Khi Trung tâm Hành chính công bắt đầu hoạt động, ngày 04/5/2017, UBND tỉnh có Văn bản số 4061/UBND-HCTH giao Tổng công ty Sonadezi xây dựng phương án bố trí để xe của người dân và doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (Tòa nhà cao ốc Sonadezi Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của  UBND tỉnh, ngày 10/5/2017, Tổng công ty Sonadezi có Văn bản số 355/SNZ-XNGĐ xây dựng phương án sử dụng một phần lề đường số 11, KCN Biên Hòa 1 để bố trí chỗ đậu xe phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai.
Từ kiến nghị dề xuất của Tổng công ty Sonadezi, ngày 11/5/2017, UBND tỉnh Đồng Nai số 4353/UBND-HCTC v/v sử dụng một phần lề đường số 11, KCN Biên Hòa 1 để bố trí chỗ đậu xe phục vụ người dân đến phục vụ người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công. Trong đó:

 

- Chấp thuận phương án sử dụng một phần lề đường số 11 (đường Lê Văn Duyệt) để bố trí điểm giữ xe phục vụ người dân và doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh kể từ ngày 15/5/2017 (Tòa nhà cao ốc Sonadezi KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa). Yêu cầu các đơn vị và địa phường phối hợp, hỗ trợ Tổng Công ty Sonadezi trong việc sử dụng lề đường để làm điểm giữ xe gắn máy và ô tô nhằm đảm bảo được trật tự, an toàn.

 

- Tổng Công ty Sonadezi có trách nhiệm lắp dựng rào chắn theo phương án tại Văn bản số 355/SNZ-XNGĐ ngày 10/5/2017, đồng thời tổ chức giữ xe (không thu phí) đảm bảo mỹ quan và trật tự.

 

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo UBND thành phố Biên Hòa thường xuyên ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường tại khu vực.
 

 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Câu hỏi

Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ Email (*)
Tiêu đề câu hỏi (*)
Chủ đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi (*)
Tệp đính kèm
Mã xác nhận   Đổi hình