Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI CỬ TRI

Bấm vào đây để đặt câu hỏi!
Cử tri Trần Trọng Tuệ - ấp 1, xã An Hòa, thành phố Biên Hòa phản ánh: Thực hiện Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng về hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người hy sinh, bị thương trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Năm 2014, ông làm hồ sơ nộp lên thành đội Biên Hòa và được chuyển lên Ban chính sách Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhưng đến nay chưa được xem xét giải quyết và ông cũng không nhận được thông tin cụ thể nào về trường hợp của ông. Cử tri đề nghị ngành liên quan có trách nhiệm xem xét trả lời cho ông được biết.Gửi lúc: 5/2/2019 3:43:05 PM
(Phòng Tổng hợp)
Hội Đồng Nhân Dân trả lời
 

Ý kiến cử tri đã được trả lời tại văn bản số 4405/BC-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh


 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo, cụ thể như sau:

Sau khi rà soát, hồ sơ ông Trần Trọng Tuệ kê khai hồ sơ đề nghị đi giám định thương tật theo Thông tư số 28/2013/TTLB-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của liên bộ: Lao động- Thương binh và Xã hội, Quốc phòng; qua thẩm định và xét duyệt của cơ quan chuyên môn do hồ sơ của ông Tuệ chưa đầy đủ thủ tục theo quy định nên đã được trả về đề nghị bổ sung, cụ thể, hồ sơ của ông Tuệ còn thiếu như sau:

- Biên bản họp hội CCB có bản không có chữ ký của thư ký.

- Biên bản họp hội đồng Người có công không có thành phần đại diện Ban Chỉ đạo 24 huyện.

Trên cơ sở đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trả hồ sơ về cho Ban CHQS thành phố Biên Hòa và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

Bấm vào đây để đặt câu hỏi!
Cử tri phường An Bình, thành phố Biên Hòa phản ánh: Hai đầu cầu An Hảo hiện không thấy biển báo, vậy các loại xe bồn, xẻ tải, xe ben có tải trọng lớn có được phép lưu thông qua cầu An Hảo hay không. Đề nghị tỉnh xem xét gắn biển báo để các phương tiện lưu thông được biết, hạn chế nguy hiểm, đồng thời đảm bảo tuổi thọ của cầu.Gửi lúc: 5/2/2019 3:42:18 PM
(Phòng Tổng hợp)
Hội Đồng Nhân Dân trả lời
 

Ý kiến cử tri đã được trả lời tại văn bản số 4405/BC-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa báo cáo, cụ thể như sau:

Ngày 24/10/2018, UBND thành phố có Văn bản số 14981/UBND-XDCB v/v chủ trương lắp đặt bổ sung biển báo giao thông tại khu vực cầu An Hảo với nội dung: Chấp thuận ý kiến để xuất của phòng Quản lý đô thị tại Văn bản số 3035/PQLD0T-GT ngày 17/10/2018, theo đó giao Phòng Quản lý đô thị thực hiện lắp đặt bổ sung các biển báo hiệu P.106a nhằm báo hiệu đường cấm các loại xe ô tô tải trừ các xe được ưu tiên theo quy định tại khu vực cầu An Hảo, cụ thể tại các vị trí: góc giao tiểu đảo dải phân cách mềm để báo đường cấm xe ô tô tải lưu thông vào cầu An Hảo theo hướng đường từ ngã 4 Vũng Tàu đi thẳng vào cầu An Hảo và thay mới biển báo đã bị xịt sơn tại góc đường Đặng Văn Trơn với cầu Bửu Hòa đi cầu An Hảo.

Bấm vào đây để đặt câu hỏi!
Cử tri xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa đề nghị kiểm tra, thanh tra lại dự án 10,4 ha của Công ty Cường Thuận, nếu dự án không thực hiện thì đề nghị xóa bỏ dự án, do dự án đã treo hơn 10 năm chưa triển khai thực hiện ảnh hưởng đời sống nhân dân.Gửi lúc: 5/2/2019 3:41:05 PM
(Phòng Tổng hợp)
Hội Đồng Nhân Dân trả lời
 

Ý kiến cử tri đã được trả lời tại văn bản số 4405/BC-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa báo cáo, cụ thể như sau:

Ngày 29/10/2010, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Thông báo số 9802/TB-UBND v/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa.

Ngày 05/01/2017, UBND thành phố Biên Hòa có Văn bản số 184/UBND-ĐT về việc tiếp tục thực hiện thông báo thu hồi đất dự án Khu dân cư theo quy hoạch xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa.

Ngày 14/6/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 6155/UBND-ĐT về việc xử lý bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa. Trong văn bản trên UBND tỉnh chấp thuận cho UBND thành phố Biên Hòa tiếp tục thực hiện dự án và đồng ý phân kỳ dự án thành 02 giai đoạn, giai đoạn 1 với diện tích 83.897,6 m2 và giai đoạn 2 với diện tích 14.751,3m2.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Biên Hòa hiện đang triển khai công tác bồi thường hỗ trợ giai đoạn 1 với tổng số hộ giải tỏa là 77 hộ, trong đó 24 hộ đã có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Có 07 hộ đang được áp giá bồi thường đợt 4. Các hộ còn lại không đồng tình với chủ trương thực hiện dự án, do vậy UBND thành phố Biên Hòa đã ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc. Dự kiến tiến hành kiểm đếm vào tháng 02/2019.

Bấm vào đây để đặt câu hỏi!
Cử tri thị xã Long Khánh phản ánh: Năm 2016, Cục sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chôm chôm Long Khánh; tiếp đó, ngày 25/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định cho phép thành lập Hội chôm chôm chỉ dẫn địa lý Long Khánh. Tuy nhiên, đến nay hầu như các công việc của Hội vẫn chưa được triển khai. Cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm hướng dẫn để Hội chôm chôm chỉ dẫn địa lý Long Khánh đi vào hoạt động có hiệu quả.Gửi lúc: 5/2/2019 3:40:12 PM
(Phòng Tổng hợp)
Hội Đồng Nhân Dân trả lời
 

Ý kiến cử tri đã được trả lời tại văn bản số 4405/BC-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo, cụ thể như sau:

Với nhiệm vụ là cơ quan tham mưu UBND tỉnh quản lý về Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng cám ơn sự quan tâm của cử tri đến hoạt động của Hội Chôm chôm Chỉ dẫn địa lý Long Khánh.

Hội Chôm chôm Chỉ dẫn địa lý Long Khánh triển khai các công việc còn hạn chế với các lý do khách quan sau:

+ Hiện nay mô hình“Hội chỉ dẫn địa lý” để quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý nói chung trên cả nước còn rất mới, còn hạn chế về  số lượng và hoạt động chưa hiệu quả. Mỗi “Hội chỉ dẫn địa lý” đều có các phương thức hoạt động khác nhau;

+ Do đặc thù vùng Chôm chôm Long Khánh được trải dài trên địa bàn 4 huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất và thị xã Long Khánh nên phương pháp quản lý điều hành Hội phát sinh nhiều khó khăn.

Theo ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học trong Hội đồng nghiệm thu Đề tài “Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý Long Khánh cho sản phẩm Chôm chôm”, thì “Việc xác lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý Long Khánh cho chôm chôm” mới chỉ là bước đầu, bước tiếp theo là cần phải nghiên cứu triển khai thực hiện “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Long Khánh cho quả Chôm chôm” phù hợp với thực tiễn ở địa phương để phát huy cao giá trị của Chỉ dẫn địa lý. Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã liên hệ các “Hội Chỉ dẫn địa lý” trên cả nước để học tập kinh nghiệm, lựa chọn các phương án hoạt động cho Hội Chôm chôm Chỉ dẫn địa lý Long Khánh hoạt động phù hợp, có hiệu quả nhất. Đồng thời Sở cũng đã đưa vào kế hoạch năm 2019 để thực hiện.

Bấm vào đây để đặt câu hỏi!
Cử tri xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc phản ánh: Phân khu trồng trọt, chăn nuôi và chế biến thực phẩm (vị trí 3B và 3C), tại xã Xuân Tâm thuộc Dự án Khu liên hợp Công nông nghiệp Dofico được quy hoạch đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện bồi thường. Do quy hoạch nên trong nhiều năm qua người dân không đầu tư vào sản xuất dẫn đến thu nhập thấp, không đảm bảo về an sinh xã hội... Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các ngành lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân, rà soát lại quy hoạch để trả lời cho cử tri biết dự án có tiếp tục được thực hiện không? Nếu tiếp tục thực hiện thì lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể trong thời gian tới để người dân yên tâm sản xuất.Gửi lúc: 5/2/2019 3:39:16 PM
(Phòng Tổng hợp)
Hội Đồng Nhân Dân trả lời
 

Ý kiến cử tri đã được trả lời tại văn bản số 4405/BC-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, cụ thể như sau:

Ngày 04/6/2018, Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai – MTV Công ty TNHH nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động dự án Phân khu 3B và 3C tại Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico với lý do mặt bằng dự án thu hồi không tập trung nên việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật không thể triển khai, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án và trong tương lai, việc thu hồi đất tại hai Phân khu 3B và 3C không mang lại hiệu quả kinh tế.

Ngày 06/7/2018, UBND tỉnh có văn bản số 6991/UBND-CNN chấp thuận chấm dứt hoạt động dự án Phân khu 3B và 3C. Trường hợp có nhà đầu tư mới đề nghị thực hiện hai dự án trên, nhà đầu tư lập thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 2657/SKHĐT-KTĐN ngày 12/7/2018 thông báo việc chấm dứt hai dự án trên đến Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, các Sở, ngành và UBND huyện Xuân Lộc.

Khi có nhà đầu tư mới đề nghị đầu tư dự án phân khu 3B và 3C, nhà đầu tư mới lập thủ tục đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư và thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích theo quy định hiện hành.

Ngày 08/11/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 12036/UBND-CNN về việc rà soát các dự án, công trình chậm đưa đất vào sử dụng theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, nội dung văn bản thể hiện đối với 58 dự án chậm triển khai (trong đó có dự án nêu trên), UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra tình hình sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có kế hoạch đưa dự án phân khu trồng trọt, chăn nuôi và chế biến thực phẩm (vị trí 3B, 3C) tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc vào chương trình kiểm tra tình hình sử dụng đất năm 2019. Trong quá trình kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND huyện Xuân Lộc xử lý những nội dung cử tri phản ánh (dự kiến trong quý I/2019).

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Câu hỏi

Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ Email (*)
Tiêu đề câu hỏi (*)
Chủ đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi (*)
Tệp đính kèm
Mã xác nhận   Đổi hình