Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI CỬ TRI

Bấm vào đây để đặt câu hỏi!
Cử tri Nguyễn Bá Vụ, sinh năm 1961, cư ngụ tại ấp Đồng Nai, xã Hóa An phản ánh: Việc thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ cho thương bệnh binh theo các quy định của nhà nước rất khó khăn và mất nhiều thời gian cho người dân, nhất là các trường hợp bị thất lạc giấy tờ. Đối với trường hợp của ông, quá trình làm thủ tục hưởng chế độ từ năm 2014 đến nay đã nhiều lần bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của ngành chức năng nhưng chưa có kết quả cụ thể. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm trả lời cho ông được biết.Gửi lúc: 5/15/2017 3:08:04 PM
(Phòng Tổng hợp)
Hội Đồng Nhân Dân trả lời
 

* Ý kiến của cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 4320/BC-UBND ngày 10/5/2017, như sau:

  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:
  Trường hợp của ông Nguyễn Bá Vụ, Bộ CHQS tỉnh nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho thương bệnh binh từ năm 2014. Tuy nhiên, qua thẩm tra hồ sơ của ông và đối chiếu theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP của liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ, thì hồ sơ chưa đủ điều kiện và đã trả về nhiều lần đề nghị ông bổ sung hồ sơ. Lý do:
- Tại Khoản 1 Điều 7, Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP quy định “Người bị thương lập bản khai cá nhân (Mẫu TB) kèm theo giấy tờ chứng minh tham gia cách mạng quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này gửi Uỷ ban ngân dân cấp xã nơi cư trú trước khi nhập ngũ xác nhận”. nội dung này trong hồ sơ của ông nộp vẫn chưa có.
- Tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư này quy định Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:
“a) Đề nghị Hội Cựu chiến binh và Hội người cao tuổi cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về việc xác nhận thương binh;
b) Niêm yết công khai danh sách tại cấp thôn, xóm nơi cư trú của người bị thương trước khi nhập ngũ; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để lấy ý kiến của nhân dân. Thời hạn niêm yết thông báo tối thiểu là 15 ngày. Lập biên bản kết quả niêm yết công khai;
c) Căn cứ kết quả niêm yết công khai và văn bản tham gia ý kiến của các Hội tại Điểm a Khoản này, tổ chức họp Hội đồng xác nhận người có công để xét duyệt, lập biên bản đề nghị xác nhận thương binh (Mẫu BB-TB) đối với những trường được nhân dân đồng thuận, không có khiếu nại, tố cáo.”
Các nội dung này, trong hồ sơ của ông Vụ vẫn chưa có xác nhận của địa phương nơi cư trú trước khi nhập ngũ.
Do đó, đối chiếu với Thông tư hướng dẫn trên thì hồ sơ đề nghị giải quyết thương binh của ông Vụ chưa đủ hồ sơ theo quy định.

 

  Tuy nhiên, để tạo điều kiện và giải quyết chế độ cho ông Vụ thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn thẩm định (trong thời gian chờ bổ sung hồ sơ) và có Công văn số 1232/PCT-CS ngày 24/11/2015 về việc xác minh hồ sơ giám định thương tật của đ/c Nguyễn Bá Vụ gửi Ban Chỉ huy Lữ đoàn Công binh 25/Quân khu 7 nhưng tới nay vẫn chưa nhận được phúc đáp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi và khi có kết quả sẽ báo cho cử tri rõ.uy nhiên, để tạo điều kiện và giải quyết chế độ cho ông Vụ thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn thẩm định (trong thời gian chờ bổ sung hồ sơ) và có Công văn số 1232/PCT-CS ngày 24/11/2015 về việc xác minh hồ sơ giám định thương tật của đ/c Nguyễn Bá Vụ gửi Ban Chỉ huy Lữ đoàn Công binh 25/Quân khu 7 nhưng tới nay vẫn chưa nhận được phúc đáp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi và khi có kết quả sẽ báo cho cử tri rõ.
 
Bấm vào đây để đặt câu hỏi!
Cử tri Nguyễn Bá Vụ, sinh năm 1961, cư ngụ tại ấp Đồng Nai, xã Hóa An phản ánh: Việc thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ cho thương bệnh binh theo các quy định của nhà nước rất khó khăn và mất nhiều thời gian cho người dân, nhất là các trường hợp bị thất lạc giấy tờ. Đối với trường hợp của ông, quá trình làm thủ tục hưởng chế độ từ năm 2014 đến nay đã nhiều lần bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của ngành chức năng nhưng chưa có kết quả cụ thể. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm trả lời cho ông được biết.Gửi lúc: 5/15/2017 2:47:57 PM
(Phòng Tổng hợp)
Hội Đồng Nhân Dân trả lời
 ​
 
* Ý kiến của cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 4320/BC-UBND ngày 10/5/2017, như sau:
 
  Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:
  Trường hợp của ông Nguyễn Bá Vụ, Bộ CHQS tỉnh nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho thương bệnh binh từ năm 2014. Tuy nhiên, qua thẩm tra hồ sơ của ông và đối chiếu theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP của liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ, thì hồ sơ chưa đủ điều kiện và đã trả về nhiều lần đề nghị ông bổ sung hồ sơ. Lý do:
- Tại Khoản 1 Điều 7, Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP quy định “Người bị thương lập bản khai cá nhân (Mẫu TB) kèm theo giấy tờ chứng minh tham gia cách mạng quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này gửi Uỷ ban ngân dân cấp xã nơi cư trú trước khi nhập ngũ xác nhận”. nội dung này trong hồ sơ của ông nộp vẫn chưa có.
- Tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư này quy định Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:
“a) Đề nghị Hội Cựu chiến binh và Hội người cao tuổi cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về việc xác nhận thương binh;
b) Niêm yết công khai danh sách tại cấp thôn, xóm nơi cư trú của người bị thương trước khi nhập ngũ; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để lấy ý kiến của nhân dân. Thời hạn niêm yết thông báo tối thiểu là 15 ngày. Lập biên bản kết quả niêm yết công khai;
c) Căn cứ kết quả niêm yết công khai và văn bản tham gia ý kiến của các Hội tại Điểm a Khoản này, tổ chức họp Hội đồng xác nhận người có công để xét duyệt, lập biên bản đề nghị xác nhận thương binh (Mẫu BB-TB) đối với những trường được nhân dân đồng thuận, không có khiếu nại, tố cáo.”
Các nội dung này, trong hồ sơ của ông Vụ vẫn chưa có xác nhận của địa phương nơi cư trú trước khi nhập ngũ.
  Do đó, đối chiếu với Thông tư hướng dẫn trên thì hồ sơ đề nghị giải quyết thương binh của ông Vụ chưa đủ hồ sơ theo quy định. 
 Tuy nhiên, để tạo điều kiện và giải quyết chế độ cho ông Vụ thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn thẩm định (trong thời gian chờ bổ sung hồ sơ) và có Công văn số 1232/PCT-CS ngày 24/11/2015 về việc xác minh hồ sơ giám định thương tật của đ/c Nguyễn Bá Vụ gửi Ban Chỉ huy Lữ đoàn Công binh 25/Quân khu 7 nhưng tới nay vẫn chưa nhận được phúc đáp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi và khi có kết quả sẽ báo cho cử tri rõ.Tuy nhiên, để tạo điều kiện và giải quyết chế độ cho ông Vụ thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn thẩm định (trong thời gian chờ bổ sung hồ sơ) và có Công văn số 1232/PCT-CS ngày 24/11/2015 về việc xác minh hồ sơ giám định thương tật của đ/c Nguyễn Bá Vụ gửi Ban Chỉ huy Lữ đoàn Công binh 25/Quân khu 7 nhưng tới nay vẫn chưa nhận được phúc đáp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi và khi có kết quả sẽ báo cho cử tri rõ.

 

Bấm vào đây để đặt câu hỏi!
Cử tri xã Cẩm Đường, huyện Long Thành phản ánh: Tại cổng vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 có tình trạng “cò” dẫn dắt khám bệnh rất nhiều, gây phiền hà cho người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý theo quy định.Gửi lúc: 5/15/2017 2:46:35 PM
(Phòng Tổng hợp)
Hội Đồng Nhân Dân trả lời
 
 
* Ý kiến của cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 4320/BC-UBND ngày 10/5/2017, như sau:
 
  Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế làm việc Ban Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 có báo cáo trả lời ý kiến cử tri, cụ thể như sau:
   Ban Giám đốc Bệnh viện rất cảm ơn sự phản ánh của cử tri nhằm giúp cho bệnh viện phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.
   Về tình trạng “cò” mồi dẫn dắt khám bệnh trước cổng bệnh viện: Trong thời gian qua Bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng này, tuy nhiên sự việc chưa được giải quyết dứt điểm. Ngay sau khi có phản ánh của cử tri, Ban Giám đốc Bệnh viện đã quán triệt cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, quy chế bệnh viện, tuyệt đối không móc nối với các đối tượng ngoài bệnh viện “cò” dẫn dắt khám bệnh.. Nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo cho bộ phận trực bảo vệ tăng cường công tác tuần tra trước cổng bệnh viện, khu vực khám bệnh ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực nếu có.Ngoài ra, niêm yết đường dây nóng của lãnh đạo bệnh viện tại khu khám bệnh để tiếp nhận những thông tin tố giác từ người dân; phối hợp chặt chẽ với UBND và Công an phường Tân Phong trong việc giữ trật tự trị an trước cổng bệnh viện.

 

 
Bấm vào đây để đặt câu hỏi!
Cử tri Phường Tam Hiệp, phường Trung Dũng phản ánh: Hiện nay vấn đề ách tắc giao thông ngày càng trở nên nghiêm trọng, đề nghị UBND tỉnh có giải pháp trong việc thực hiện xe đưa rước tập trung đối với công nhân làm việc trong các khu công nghiệp để hạn chế việc sử dụng xe máy cá nhân, góp phần giảm ách tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.Gửi lúc: 5/15/2017 2:45:22 PM
(Phòng Tổng hợp)
Hội Đồng Nhân Dân trả lời
 ​
 
* Ý kiến của cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 4320/BC-UBND ngày 10/5/2017, như sau:

 

  Hiện nay, tổng số lượng xe đưa đón công nhân tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 1.449 xe, cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của công nhân. Tuy nhiên, vẫn còn một số công nhân sử dụng phương tiện cá nhân (xe máy) để đi làm tại các Khu công nghiệp này, nguyên nhân là do phương tiện cá nhân đáp ứng được tính cơ động trong việc di chuyển đi lại của công nhân. Đối với kiến nghị của cử tri đề ra giải pháp trong việc thực hiện xe đưa rước công nhân tập trung và hạn chế sử dụng xe máy cá nhân để góp phần giảm ách tắc giao thông. UBND tỉnh chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để công nhân tự nguyện tham gia sử dụng phương tiện công cộng thay thế dần phương tiện cá nhân.
 
Bấm vào đây để đặt câu hỏi!
Cử tri Phường Tam Hiệp, phường Trung Dũng phản ánh: Hiện nay vấn đề ách tắc giao thông ngày càng trở nên nghiêm trọng, đề nghị UBND tỉnh có giải pháp trong việc thực hiện xe đưa rước tập trung đối với công nhân làm việc trong các khu công nghiệp để hạn chế việc sử dụng xe máy cá nhân, góp phần giảm ách tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.Gửi lúc: 5/15/2017 2:42:45 PM
(Phòng Tổng hợp)
Hội Đồng Nhân Dân trả lời

 

* Ý kiến của cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 4320/BC-UBND ngày 10/5/2017, như sau:

 

   Hiện nay, tổng số lượng xe đưa đón công nhân tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 1.449 xe, cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của công nhân. Tuy nhiên, vẫn còn một số công nhân sử dụng phương tiện cá nhân (xe máy) để đi làm tại các Khu công nghiệp này, nguyên nhân là do phương tiện cá nhân đáp ứng được tính cơ động trong việc di chuyển đi lại của công nhân. Đối với kiến nghị của cử tri đề ra giải pháp trong việc thực hiện xe đưa rước công nhân tập trung và hạn chế sử dụng xe máy cá nhân để góp phần giảm ách tắc giao thông. UBND tỉnh chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để công nhân tự nguyện tham gia sử dụng phương tiện công cộng thay thế dần phương tiện cá nhân.

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Câu hỏi

Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ Email (*)
Tiêu đề câu hỏi (*)
Chủ đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi (*)
Tệp đính kèm
Mã xác nhận   Đổi hình