Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Truyền thông về Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và những vấn đề đặt ra

Đăng ngày: 03/04/2019
Đến năm 2019, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương đã đi qua chặng đường gần ba năm triển khai thực hiện. Quá trình đó, các phương tiện thông tin từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều bài viết phản ánh thể hiện dấu ấn của Luật đối với hoạt động của Chính quyền địa phương. ​

     Từ thực tế hoạt động và qua thông tin trên báo chí, người đọc biết được những thuận lợi mà Luật Tổ chức Chính quyền địa phương mang lại so với Luật Tổ chức HĐND và UBND trước đây là rất lớn. Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của HĐND các cấp đã được Luật hoạt động giám sát điều chỉnh và Luật này có sự tương đồng, phù hợp với Luật Tổ chức Chính quyền địa phương nên càng tạo thuận lợi cho cơ quan dân cử các cấp thực hiện nhiệm vụ.  


   IMG_7409.JPG
Một Hội nghị thảo luận về Luật TCCQĐP


     Đơn cử một số nội dung, đó là vấn đề nhận thức, chỉ đơn giản với tên gọi của mình, Luật đã góp phần vào việc tạo nên tính thống nhất của chính quyền địa phương thể hiện ở sự kết nối chặt chẽ của hai cơ quan tổ chức thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương: HĐND và UBND. Về địa vị pháp lý của các tổ chức HĐND, trong đó Thường trực và Ban HĐND đều được xác định là một cơ quan; Thường trực HĐND là cơ quan thường trực của HĐND. Hay việc tổ chức kỳ họp, một công việc hệ trọng của HĐND với quy định không còn kỳ họp chuyên đề đã thể hiện được sự logic cả về ngữ nghĩa lẫn thực tế. Trong hoạt động HĐND, quy định về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương đã được gửi đến HĐND tại kỳ họp và việc thảo luận và ra nghị quyết về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước là những quy định ưu việt và đã được cả chính quyền và người dân vui mừng đón nhận, triển khai nghiêm túc và đạt hiệu quả đúng như mong đợi. Đối với cấp xã, Luật ghi nhận quyền và vai trò của cử tri khi có từ 10% trở lên trong tổng số cử tri trên địa bàn cấp xã yêu cầu, Thường trực HĐND cấp xã có trách nhiệm xem xét tổ chức kỳ họp HĐND để bàn về nội dung kiến nghị của cử tri. Mặc dù quy định này có thể nói chưa đi vào thực tế ở địa phương nào nhưng vẫn đề cao vai trò, trách nhiệm của cử tri trong mối quan hệ với chính quyền địa phương…
   
Có thể điểm qua các hoạt động diễn ra thường xuyên nhưng mới được quy định lần đầu trong Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và được truyền thông phản ánh nhiều nhất, đó là:
   
- Các loạt bài về giám việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương đã được gửi đến Hội đồng nhân dân tại kỳ họp trước;
   
- Những bài viết về phiên họp của Thường trực HĐND;
   
- Những trao đổi, tranh luận, kiến nghị về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND;
   
- Thực hiện quyền hạn của HĐND tỉnh trong ban hành chính sách đặc thù;
   
- Vấn đề thực hiện quyền giám sát của Tổ đại biểu HĐND.
   
Ngoài 05 vấn đề lớn nêu trên, người đọc cũng tìm thấy những vấn đề mới của Luật đã được nhiều địa phương triển khai thực hiện tốt và thể hiện được mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa các cơ quan trong chính quyền địa phương như: Giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND hay phản biện xã hội của UBMTTQVN đối với hoạt động của chính quyền địa phương hay. Thông qua những trang báo, người đọc thấy được sự quan tâm, gắn bó với hoạt động dân cử của mọi người ở khắp mọi miền của cả nước. Và thấy rằng bên cạnh những thuận lợi, Luật Tổ chức chính quyền địa phương vẫn còn những nội dung cần hoàn thiện trong sửa đổi sắp tới. 
   
Đến thời điểm hiện tại, Thường trực HĐND của 06 khu vực trong cả nước đã trải qua hơn 20 kỳ Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực. Tại mỗi Hội nghị, việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương luôn là nội dung được quan tâm hàng đầu và có thể nói vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật. Xin nêu 04 vấn đề quan tâm sau:
   
Thứ nhất: Việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, 
   
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát mới chỉ xử lý trách nhiệm của Thường trực HĐND đối với chất vấn của đại biểu trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND; còn xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp là vấn đề còn bỏ ngỏ. Đồng Nai đã linh động vận dụng quy định của các Luật để thông qua Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND tại Kỳ họp thứ nhất, trong đó xác định rõ, ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có thêm những nhiệm vụ, quyền hạn sau: “Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung những biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất”. Tuy nhiên, từ ngày 15/3/2019, thực hiện Nghị quyết 629/2019/UBTVQH, Đồng Nai đã tuân thủ và dừng hoạt động cho ý kiến. 
   
   
Thứ hai: Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND
    
Giám sát của Tổ đại biểu HĐND đã đi qua chặng đường 14 năm ở Đồng Nai. Cách làm của Đồng Nai cũng đã được ghi nhận và đưa vào Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Do đó, kiến nghị có thể tham khảo quy trình đã được Đồng Nai thực hiện thời gian qua để giám sát của Tổ đại biểu được thuận lợi. Quy trình đó bao gồm các bước: Tổ đại biểu xây dựng kế hoạch → gửi đề nghị về Thường trực HĐND → Thường trực HĐND xem xét, ban hành quyết định để đảm bảo tính pháp lý của hoạt động giám sát → Tổ đại biểu giám sát và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND → Thường trực HĐND ban hành kết luận giám sát →Tổ đại biểu theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị.
   
Thứ ba: Bổ sung một số quy định
   
Một số quy định đã được thực hiện rất tốt trong trước đây, nay thiếu vắng trong Luật Tổ chức Chính quyền địa phương như tổ chức Hội nghị trước các kỳ họp HĐND để thống nhất về nội dung, chương trình kỳ họp;  tiếp xúc cử tri chuyên đề hay nơi cư trú cần được bổ sung để tùy tình hình thực tế, các đại biểu và địa phương có thể thực hiện.   
   
Thứ tư: Sửa đổi những quy định khó khả thi trong Luật.
   
Đó là quy định về quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm trong khi Luật đã quy định HĐND họp mỗi năm ít nhất hai kỳ. Là quy định Đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách phải dành ít nhất một phần ba thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND. Là quy định xây dựng chương trình giám sát cho năm sau ngay từ kỳ họp giữa năm của năm trước.
   
Việc sửa đổi những quy định khó có tính khả thi, thiết nghĩ cũng là việc để thực thi Luật nghiêm túc và hiệu quả hơn.
    
Truyền thông về Luật Tổ chức chính quyền địa phương không chỉ là phản ánh mà còn giúp HĐND, UBND các cấp học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Hiện nay, Luật đang trong giai  đoạn sửa đổi, bổ sung, mong rằng các phương tiện truyền thông sẽ tiếp tục có những đóng góp để hoàn thiện hơn nữa Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngay từ văn bản Luật đến khi đi vào thực tiễn.    

Nguyễn Thị Oanh