Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

UBND huyện Tân Phú cần có kế hoạch cụ thể đối với 03 tiêu chí huyện nông thôn mới chưa đạt

Đăng ngày: 30/03/2018
​Đó là nội dung kết luận của đồng chí Võ Văn Chánh – PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Tân Phú về thực hiện hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 vừa qua.

​    Năm 2018, huyện Tân Phú đã tích cực, có sự tập trung chỉ đạo, lũy kế đến nay huyện đã có 13/17 xã đạt chuẩn nông thôn mơí và 01 xã (Phú Sơn) đang hoàn thi​ện hồ sơ để trình thẩm định, 3 xã còn lại (Phú An, Tà Lài, Thanh Sơn) cũng đang tập trung phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Trong thời gian tới, huyện Tân Phú với khối lượng công việc tiếp tục thực hiện còn rất lớn. Do đó, để đạt mục tiêu nông thôn mới (NTM) năm 2018, đòi hỏi phải có sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị các cấp và địa phương. Huyện Tân Phú tiếp tục tập trung tuyên truyền, quán triệt trong các hệ thống chính trị, để cán bộ, người dân thấy rõ mục tiêu xây dựng NTM đặt ra trong năm nay, đảm bảo hoàn thành 4 xã còn lại và huyện đạt chuẩn NTM theo đúng mục tiêu xác định. Ban chỉ đạo huyện rà soát, làm việc và xây dựng lộ trình cụ thể cho từng xã đạt chuẩn, trong đó phân định rõ từng nội dung công việc, trách nhiệm của từng xã, của người dân để tập trung thực hiện đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ xác định.

Đồng thời, có kế hoạch cụ thể thực hiện đối với 03 tiêu chí huyện NTM chưa đạt như: tập trung cùng đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện; khẩn trương triển khai thực hiện đầu tư các tuyến đường huyện quản lý đã được tỉnh quyết định điều chỉnh; phối hợp Sở GDĐT, Sở TNMT sớm hoàn thành việc giao diện tích đất mở rộng đối với trường THPT Thanh Bình, đáp ứng việc hoàn thành trường đạt chuẩn quốc gia, đồng thời chỉ đạo các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục có giải pháp hiệu quả khắc phục việc học sinh THPT bỏ học, gắn công tác này với việc đánh giá chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các trường trung học và chi bộ các trường học.

Ngoài ra, huyện cũng phát động ngay các phong trào và kế hoạch tổng vệ sinh môi trường của toàn huyện, đảm bảo cảnh quan môi trường chung, yêu cầu mỗi xã hình thành ít nhất được 1 tuyến đường và huyện hình thành được 1 tuyến đường chung sáng, xanh, sạch, đẹp. Đối với các tuyến đường huyện phải gắn với việc rà soát, củng cố các mô hình sản xuất hiện có, phát triển các mô hình mới và các điểm du lịch trên tuyến đường này. Bên cạnh đó, huyện tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với việc phát triển các điểm du lịch hiện có như Suối Mơ và kêu gọi đầu tư các điểm mới như Hồ Đa Tôn…


Lê Lài