Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

UBND tỉnh triển khai giải pháp cải cách hành chính để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

Đăng ngày: 19/06/2017
​Ngày 3062017, Bộ Nội vụ công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2016, theo đó chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Đồng Nai đạt 85,12 điểm, xếp hạng thứ 04/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sau hai thành phố trực thuộc trung ương gồm Đà Nẵng (90,32 điểm), Hải Phòng (87,24 điểm) và thủ đô Hà Nội (85,24 điểm).

19397168_1911926575731134_1806068722971542377_n.jpg
Ảnh minh họa: Ông Trần Văn Quang- Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu trong một cuộc họp của HĐND tỉnh năm 2017 liên quan đến hoạt động giám sát của Ban Pháp chế đối với các tổ chức/đơn vị ở địa phương.


Qua đó cho thấy công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2016 đã có chuyển biến tích cực, đi vào hiệu quả, thực chất hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung chưa đạt yêu cầu theo quy định, nhất là các lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

Vì vậy, nhằm triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần giữ vững, nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh trong năm 2017 và các năm tiếp theo, chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện việc quán triệt nội dung chỉ số CCHC đến toàn thể CBCC, VC của các đơn vị, địa phương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện cải cách hành chính. Trong đó, lưu ý đến các điểm mới của chỉ số PAR INDEX được sử dụng để đánh giá UBND cấp tỉnh từ năm 2016 như: đánh giá cải cách hành chính thông qua kết quả, sản phẩm đầu ra (không chỉ dựa vào hình thức thực hiện); tỷ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến ở mức độ 3,4;tỷ lệ thu hút đầu tư; tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới…

Bên cạnh đó, một việc rất quan trọng cần quan tâm thực hiện, đó là kiện toàn trung tâm hành chính công của tỉnh; rà soát bổ sung các thủ tục hành chính, dịch vụ công cần thiết cho người dân, doanh nghiệp, tích hợp giải quyết tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện và UBND cấp xã; triển khai kết nối liên thông giữa trung tâm hành chính công của tỉnh với bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại trung tâm hành chính công của UBND cấp huyện để người dân, doanh nghiệp được thuận lợi trong lựa chọn nơi nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu theo kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2017; về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, gửi nhận văn bản điện tử, sử dụng văn bản điện tử để điều hành, xử lý công việc,sử dụng chữ ký số để xác thực văn bản điện tử; kết nối liên thông giữa phần mềm một cửa và các phần mềm do bộ, ngành, đơn vị phát triển.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, cải cách hành chính; thanh tra kiểm tra đôn đốc việc khắc phục các tồn tại trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm công chức, viên chức thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Kim Chung​