Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp

Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp giao ban lần thứ 5

Đăng ngày: 20/05/2016
UBBC tỉnh đã ban hành kế hoạch và hoàn thành tốt 03 đợt diễn tập tổng hợp kết quả bầu cử qua phần mềm (lần 1 ngày 24/4/2016, lần 2 vào ngày 8/5/2016 và lần cuối ngày 15/5/2016). ​

     Ngày 18/5/2016, tại trụ sở khối Nhà nước tỉnh, Ủy ban bầu cử đã tổ chức phiên họp giao ban lần thứ 5 . Ông Trần Văn Tư - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch UBBC tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBBC chủ trì Hội nghị.
    
Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo về tình hình, kết quả công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh (tính đến hết ngày 17/5/2016), báo cáo bổ sung của đại diện các Tiểu ban và Ủy ban bầu cử cấp huyện, Chủ tịch UBBC đánh giá, đến thời điểm hiện nay, Ủy ban bầu cử các cấp và toàn hệ thống cính trị đã triển khai thực hiện một khối lượng công việc rất lớn để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra, cụ thể:
     IMG_7079.JPG
                    Chủ tịch UBBC Trần Văn Tư kết luận phiên họp giao ban


     
Đã hoàn thành tốt việc thành lập các tổ chức bầu cử; lập, niêm yết danh sách ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử. Ủy ban bầu cử tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương đảm bảo việc niêm yết, bảo quản các danh sách cử tri, tài liệu niêm yết để tránh bị mất mát, hư hao, đảm bảo cho cử tri dễ tiếp cận, nắm bắt và thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình cử tri tại các địa phương.
    
Người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện ghi hình chương trình hành động và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai đang phát sóng liên tục trên các kênh sóng của đài cho đến hết ngày bầu cử. Đến nay, việc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của đại biểu Quốc hội đã hoàn tất; đối với cấp tỉnh chỉ còn 02/29 đơn vị bầu cử chưa hoàn thành, dự kiến sẽ hoàn tất trong ngày 19/5/2016. UBMTTQVN và UBND cấp huyện, cấp xã cũng đã có các kế hoạch liên tịch tổ chức cho các ứng cử viên cấp mình tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử, đến nay tiến độ toàn tỉnh hoàn thành khoảng 90%.
    
Các Tiểu ban tuyên truyền; Tiểu ban an ninh, trật tự; Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban Tài chính - hậu cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã phân công nhiệm vụ các thành viên, phối hợp với các ngành, các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ góp phần cho công tác đảm bảo của cuộc bầu cử.
    
Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành kế hoạch và hoàn thành tốt 03 đợt diễn tập tổng hợp kết quả bầu cử qua phần mềm (lần 1 ngày 24/4/2016, lần 2 vào ngày 8/5/2016 và lần cuối ngày 15/5/2016). Đánh giá chung, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả và còn những hạn chế như sau:
    
1. Thuận lợi
    
- Căn cứ Kế hoạch triển khai bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia, đến nay, với tinh thần trách nhiệm cao của Ủy ban bầu cử và từng thành viên, UBBC tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc đúng tiến độ theo luật định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc.
    
- Công tác tuyên truyền đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung cả chiều rộng và chiều sâu đến nhiều tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động, trực quan.
    
- Một số địa phương triển khai tốt đợt diễn tập lần 2, lần 3 như: Tân Phú, Long Khánh, Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch. Một số địa phương còn hạn chế trong đợt diễn tập lần 2 đã khắc phục và chỉ đạo nghiêm túc thực hiện tốt trong diễn tập lần 3 (ngày 15/5/2016). Qua ba đợt diễn tập đã đảm bảo đúng kế hoạch, hiệu quả, qua đó phát hiện các hạn chế để khắc phục.
    
- Đến nay, nhìn chung, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cơ bản đã được UBBC các cấp triển khai đảm bảo tiến độ, nội dung công việc theo yêu cầu sẵn sàng cho cuộc bầu cử. Từ nay đến ngày bầu cử, các Tổ chức bầu cử đang rà soát lại lần cuối các khâu chuẩn bị để đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.
   
2. Hạn chế
    
- Do khối lượng công việc nhiều nên công tác kiểm tra hoạt động của UBBC cấp dưới về công tác chuẩn bị ở cơ sở còn hạn chế. 
   
- Công tác giới thiệu và chuẩn bị nhân sự còn hạn chế nên sau khi đã công bố danh sách chính thức vẫn có ứng cử viên vi phạm tư cách, đạo đức phải loại khỏi danh sách (01 trường hợp ứng cử HĐND cấp xã của huyện Long Thành).
   
- Việc in ấn tiểu sử tóm tắt một số nơi thực hiện chậm, quá trình in ấn phải chỉnh sửa (do ứng cử viên gửi hình không đảm bảo, sai lệch thông tin…). Việc thống kê số liệu cử tri của một số địa phương không chính xác dẫn đến phải in ấn bổ sung phiếu bầu.
    
- Việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng viên một số nơi chưa đảm bảo, đã nhắc nhở, khắc phục.
   
Từ những kết quả đạt được nêu trên, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đã có những chỉ đạo để thực hiện tốt công tác bầu cử trong thời gian tới.

   Nguyễn Thị Oanh