Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động HĐND

Đăng ngày: 03/04/2019
Sau hơn ba năm có hiệu lực thi hành, đến ngày 30/01/2019, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được hướng dẫn thực hiện tại Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14. ​

    Sau hơn ba năm có hiệu lực thi hành, đến ngày 30/01/2019, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được hướng dẫn thực hiện tại Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14. 

Tại Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 đã hướng dẫn về 10 nội dung, đây có thể nói là những vấn đề vướng, khó của các địa phương đã được phản ánh, kiến nghị đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội bao gồm:

    1. Việc tổ chức các kỳ họp HĐND để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền;
   
2. Kỳ họp bất thường của HĐND khi có ít nhất một phần ba tổng số đại biểu HĐND yêu cầu;
   
3. Đại biểu HĐND chuyển công tác;
   
4. Chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND;
   
5. Việc sử dụng con dấu của HĐND và chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND;
   
6. Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp xã;
  
7. Thư ký kỳ họp HĐND;
   
8. Phân công Phó Chủ tịch HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND;
   
9. Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND;
   
10. Phê chuẩn và cho thôi ủy viên các Ban của HĐND.
    Sở dĩ 10 nội dung trên được hướng dẫn là vì trong quá trình triển khai thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, các địa phương gặp khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hướng dẫn. ban Công tác đại biểu của UBTVQH đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiên ở 03 vùng trong cả nước để lắng nghe các ý kiến góp ý và tiếp thu vào Nghị quyết hướng dẫn.
   
Như vậy, với việc ban hành Nghị quyết hướng dẫn đã tạo cơ sở cho các địa phương thống nhất thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt đã có quy định xử lý những vấn đề lớn như xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp bằng việc tổ chức kỳ họp bất thường; giám sát của Tổ đại biểu. Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 03 năm 2019.

     Nguyễn Thị Oanh