Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Vấn đề tái đàn sau dịch tả heo châu Phi

Đăng ngày: 22/06/2020
​Đại biểu có ý kiến việc thiệt hại do dịch tả heo Châu Phi trong thời gian qua là rất lớn, do đó đại biểu đề nghị địa phương rà soát các trường hợp đủ điều kiện tái đàn thì mới được tái đàn.

​     Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo trả lời, cụ thể như sau: Tổng đàn gia súc tại thời điểm tháng 02/2020 là 2.120.018 con, giảm 18,71 % so với cùng kỳ tháng 02/2019. Trong đó, tổng đàn heo đạt khoảng 02 triệu con, giảm 19,38% so với cùng kỳ tháng 2/2019.
   DSC00218.JPG
                                Vận chuyển gia súc trên đường


   
Với việc tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống dịch, hiện nay dịch tả lợn Châu phi cơ bản đã được kiểm soát tốt, đến nay 137/137 xã, phường đã qua 30 ngày không tái phát dịch bệnh. Các địa phương đã tập trung trong việc giải ngân kinh phí hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi, tỷ lệ giải ngân đạt 99,3% (667,25/671,94 tỷ đồng). Hiện nay, còn 02 địa phương (huyện Thống Nhất; Trảng Bom) chưa hoàn thành công tác giải ngân kinh phí hỗ trợ năm 2019
     - Về Công tác hướng dẫn người dân tái đàn:
    Để đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ trong công tác tổ chức thực hiện tái đàn, trên cơ sở các quy định, văn bản hướng dẫn của Trung ương, gắn với tình hình thực tế của địa pương, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản hướng dẫn địa phương tái đàn (tại Văn bản số 225/SNN-CNTY, ngày 16/01/2020). Trong đó, cần đảm bảo một số điều kiện chính để tái đàn như: Ngoài khu dân cư; địa bàn đã công bố hết dịch; đảm bảo quy trình chăn nuôi an toàn sinh học; trước khi tổ chức nuôi phải đăng ký với chính quyền địa phương.
    DSC00109.JPG
                     Gia cầm là một lựa chọn khác của người tiêu dùng trong mùa dịch


      Theo báo cáo của các địa phương về nhu cầu tái đàn, hiện toàn tỉnh có 142 cơ sở có nhu cầu tái đàn, trong đó có 12 cơ sở đã được cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh, VietGAHP; 01 cơ sở đã được thẩm định điều kiện tái đàn
. Để đảm bảo công tác tái đàn hiệu quả, không tái phát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản đề nghị địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau: Tổ chức công tác kê khai hoạt động chăn nuôi theo Điều 4, Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; tổ chức thẩm định điều kiện tái đàn cho các cơ sở đăng ký theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giám sát chặt chẽ các cơ sở chăn nuôi lợn khi thực hiện tái đàn.  Đồng thời, đề nghị các hộ chăn nuôi cần liên kết với doanh nghiệp chăn nuôi để được hỗ trợ kỹ thuật, giải pháp an toàn sinh học hiệu quả phòng dịch tả lợn Châu Phi để tái đàn sau dịch, tránh tái đàn khi chưa đảm bảo điều kiện, nguy cơ tái phát dịch bệnh, gây thiệt hại kinh tế.

        Nguyễn Thị Oanh