Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Văn phòng HĐND tỉnh dự giao ban khối thi đua 3 sáu tháng đầu năm 2018

Đăng ngày: 21/06/2018
​Khối thi đua 3 vừa tổ chức giao ban các đơn vị thành viên để đánh giá kết quả công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm. Đây là khối các cơ quan hành chính, tổng hợp của tỉnh Đồng Nai, gồm 10 thành viên chia làm hai nhóm. Nhóm có đánh giá công vụ gồm Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ và Ban Dân tộc. Nhóm không có đánh giá công vụ gồm Văn phòng HĐND tỉnh, Cục Thống kê và Liên minh các Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai. Qua kết quả giao ban cho thấy, được sự quan tâm của cấp ủy đảng, ban lãnh đạo các đơn vị thành viên, đặc biệt được sự quan tâm và hướng dẫn tận tình của Ban Thi đua khen thưởng-Sở Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2018 các phong trào thi đua tại các đơn vị thành viên trong khối được thuận lợi. Việc tổ chức bình xét khen thưởng được thực hiện đúng nguyên tắc và tiêu chuẩn; phong trào thi đua trong khối không ngừng đổi mới, mỗi đơn vị đều có kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu, nhiệm vụ và đặc điểm của từng đơn vị, có nhiều sáng tạo, xuất hiện nhiều điển hình tốt, cách làm hay.

35411753_2074298312827292_8028392022052175872_n.jpg
Khối trưởng (Ban Dân tộc), khối phó (Sở Kế hoạch và Đầu tư) chủ trì hội nghị giao ban của khối 6 tháng đầu năm 2018, nghe ý kiến phát biểu, hướng dẫn của Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh

Việc bình xét, thi đua khen thưởng trong khối được thực hiện nghiêm túc, khách quản, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, chính xác, đúng quy định của Luật thi đua khen thưởng, hướng dẫn của Ban Thi đua khen thưởng và Quy chế hoạt động của Khối thi đua 3, đảm bảo tập thể và cá nhân được bình xét khen thưởng thật sự có thành tích nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Khối đã quán triệt tốt chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng, kịp thời hưởng ứng phát động thi đua khen thưởng trong toàn đơn vị vớimục tiêu thi đua gắn chặt với nhiệm vụ trọng tâm của khối, đồng thời chủ động xây dựng chương trình kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện cụ thể công tác thi đua đến tất cả các thành viên khối.


IMG_2265.JPG
Ký kết giao ước thi đua giữa 10 đơn vị thành viên khối. Ảnh: Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh ký giao ước thi đua năm 2018

Khối thi đua 3 đã thực hiện ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua và phát động phong trào thi đua theo hướng dẫn của Ban thi đua, khen thưởng tỉnh. Đến nay, tất cả thành viên khối thi đua 3 đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc đăng ký thi đua theo quy định.

Thành viên khối thi đua 3 đã thực hiện tốt công tác xây đựng điển hình tiên tiến và nhân rộng điển hình tiên tiến, lấy hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao làm nội dung cơ bản của công tác thi đua, lấy kết quả thi đua làm căn cứ chủ yếu xét khen thưởng. Với phương châm đó, các đơn vị trong khối tập trung vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao,xây dựng cơ quan đoàn kết, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao.

Dịp này, Khối thi đua 3 thống nhất kế hoạch  tổ chức hoạt động về nguồn thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2018 sẽ tổ chức tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú, dự kiến thăm và tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Kinh phí do các thành viên khối đóng góp.

Kim Chung​