Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức phát động thi đua năm 2019

Đăng ngày: 05/03/2019
​Trên tinh thần của  chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 16/01/2019 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức phát động thi đua năm 2019 với các nội dung chính sau:
 

​Tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế năm 2018 và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Phat dong thi dua nam 2019 cua VP 1.JPGĐoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị CBCC và tổng kết Văn phòng năm 2019

Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn, các ngày kỷ niệm của tỉnh và đất nước trong năm 2019. Phát động phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và địa phương.

Tổ chức, triển khai đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Chủ động xây dựng kế hoạch phát động thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú tạo khí thế thi đua mới bằng hành động thiết thực, cụ thể góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phat dong thi dua nam 2019 cua VP 2.JPG
Ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao cờ và bằng khen
 cho các tập thể có thành tích xuất sắc tại Hội nghị CBCC Văn phòng

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xây dựng cơ quan vững mạnh. 100% CBCC và nhân viên tham gia đầy đủ các công tác xã hội từ thiện, công tác đền ơn đáp nghĩa và các phong trào khác. 

Xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh không có các biểu hiện tiêu cực. Quan tâm công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích của CBCC, nhân viên cơ quan.

Phát động thi đua năm 2019 nhằm tập trung đẩy mạnh các biện pháp thực hiện phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2019.

Kiếm Long