Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Về đội ngũ cán bộ các cấp tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 11/07/2019
​Tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh hiện nay là 52.463 người, chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh tăng lên, phát triển khá tốt và ngày càng trẻ hóa.

     Về trình độ chuỵên môn sau đại học chiếm 4,53% (tăng 3,24%); cao đẳng, đại học chiếm 76,24% (tăng 2,45%); trung cấp 16,3% (giảm 5,78%); về trình độ chính trị trung cấp chiếm 15,36% (tăng 4,36%); cao cấp và tương đương chiếm 4,6% (tăng 1,62%); về độ tuổi: dưới 40 tuổi chiếm 67,21% (tăng 4,18%), từ 41 trở lên chiếm 33,79% (giảm 4,18%).
    CB chu chot cap nhat kien thuc.JPG
                           Cán bộ chủ chốt dự cập nhật kiến thức do Tỉnh ủy tổ chức


    Tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hiện nay là 2.677 người, nữ 635 người. Trình độ chuyên môn từ sau đại học chiếm 19,4% (tăng 5,9% so với năm 2015), cao đẳng, đại học chiếm 80,2% (giảm 2,4%).
     Về trình độ chính trị trung cấp chiếm 30,63% (giảm 3,27%); cao cấp chính trị và tương đương chiếm 68,4% (tăng 6,23%); về độ tuổi: dưới 40 tuổi chiếm 31,57% (giảm 2,99%), từ 41 trở lên chiếm 72,28% (tăng 2,99%).
     Việc xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đồng Nai đạt kết quả như trên là việc cụ thể hóa Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/11/2014 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nguyễn Thị Oanh