Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Ý kiến góp ý với Dự án Luật Lao động

Đăng ngày: 11/07/2019
​Thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai về việc  góp ý về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lao động, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự án Luật.

​      1. Về những quy định chung

    - Đề nghị bổ sung tại Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh) nội dung quy định về “tranh chấp lao động” sau “quan hệ lao động”.       Lý do đề nghị bổ sung: Mặc dù dự thảo đã quy định luật điều chỉnh các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động tuy nhiên quy định rõ tranh chấp lao động thể hiện việc ghi nhận và xác định rõ ràng quyền của người lao động và người sử dụng lao động trong lĩnh vực Tư pháp là có thể giải quyết các tranh chấp tại Tòa án nhân dân.
    - Về quan hệ lao động tại Điều 3 (giải thích từ ngữ): Dự thảo giải thích “là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động”. Đề nghị bổ sung nội dung “tiền thưởng” sau “trả lương. Lý do đề nghị bổ sung: Thực tế trong mối quan hệ lao động thì việc giải quyết tiền thưởng luôn là vấn đề các bên trong quan hệ lao động quan tâm và thường có tranh chấp, nhất là trong các dịp tết, lễ.
    2. Các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8)
     Khoản 1 quy định về các hành vi phân biệt đối xử bị nghiêm cấm, đề nghị bổ sung quy định cấm phân biệt đối xử về vùng, miền. Lý do đề nghị bổ sung: Trong thời gian vừa qua, một số khu công nghiệp ở Bình Dương công khai đăng thông tin tuyển lao động và xác định rõ không tuyển dụng lao động có hộ khẩu ở một số địa phương nhất định. Tình trạng này dẫn đến nhiều người lao động có động thái phải chuyển hộ khẩu đến các địa bàn khác sau đó mới nộp hồ sơ xin việc làm.
    - Khoản 6 của dự thảo quy định các hành vi “Dụ dỗ, hứa hẹn” bị cấm. Từ thực tế sử dụng lao động ở các doanh nghiệp lớn, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị bổ sung 01 hành vi cấm “Dụ dỗ, hứa hẹn giải quyết các chế độ để người lao động chấm dứt hợp đồng lao động”. Lý do đề nghị bổ sung: Thời gian qua, ở một số doanh nghiệp lớn có thực trạng người sử dụng lao động dụ dỗ người lao động nữ trên 40 tuổi nghỉ việc để hưởng chế độ một lần (khoảng vài trăm triệu đồng) do doanh nghiệp phải trả lương cao cho số đối tượng có thâm niên lâu. Sau đó tuyển lao động mới thay thế để giảm bớt một phần chi phí trả lương của doanh nghiệp. Thực trạng này gây nên những hệ lụy xấu cho người lao động do đó đề nghị cần xác định là một hành vi cần nghiêm cấm.
     3. Về hợp đồng lao động (Điều 13)
    Đề nghị bổ sung vào Khoản 1 đã nêu 04 nội dung thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động bao gồm: (1) công việc phải làm, (2) tiền lương, (3) quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Đề nghị bổ sung 01 nội dung thỏa thuận vviệc giải quyết tranh chấp lao động. Lý do đề nghị bổ sung: Thực tế trong các hợp đồng lao động thường có điều khoản khi có tranh chấp lao động thì xử lý như thế nào, tại Tòa án hay các bên sẽ cùng ngồi lại thỏa thuận, thống nhất. Quy định như vậy có tác dụng ràng buộc một thỏa thuận mang tính thiện chí nếu có tranh chấp xảy ra.
    4. Hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động (Điều 17)
    Dự thảo quy định 03 nhóm hành vi bị cấm. Đề nghị bổ sung hành vi thứ 4 trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, cụ thể như sau:
     4. Giữ tiền lương để đảm bảo cho việc người lao động phải tiếp tục làm việc. Lý do đề nghị bổ sung: Thực tế để giữ chân người lao động, các doanh nghiệp thường áp dụng việc trả lương chậm ½ tháng và gối đầu sang tháng khác. Mục đích để hạn chế người lao động tự ý bỏ việc. Tuy nhiên, việc trả chậm này làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và cần phải cấm.
    5. Thử việc (Điều 24)
    Thống nhất theo phương án 1. Thử việc nhằm mục đích kiểm tra sự phù hợp với công việc được người sử dụng lao động giao cho người lao động.
    Lý do thống nhất: Phương án 1 viết ngắn gọn nhưng đã thể hiện đầy đủ mục đích, đúng với bản chất của thử việc.
     6. Kết quả thử việc (Điều 27)
    Thường trực HĐND tỉnh chọn phương án 1 do đã thống nhất với phương án 1 của Khoản 2 Điều 24.
     7. Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (Điều 31)
     Khoản 2 của dự thảo quy định trường hợp công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết không còn thì hai bên thỏa thuận để người lao động làm công việc mới phù hợp.
     Quy định như vậy chưa lượng ước hết tình huống: Khi người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (theo điều 31) và trở về thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ nhận lại. Tuy nhiên có trường hợp thời hạn tạm hoãn rất dài (người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự với thời gian 18 tháng) thì người sử dụng lao động bắt buộc phải tuyển dụng lao động khác thay thế để đảm bảo cho hoạt động của mình.
     Nếu chỉ quy định chung chung “không còn” thì có thể hiểu là công việc đó không còn nữa nhưng thực tế thường xảy ra việc công việc vẫn còn nhưng đã có người thay thế. Do đó, đề nghị bổ sung trường hợp công việc đã có người lao động khác thay thế thì hai bên thỏa thuận để người lao động làm công việc mới phù hợp. Mục đích đề nghị bổ sung để tránh có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau từ đó tạo nên tranh chấp hợp đồng lao động.
      8. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Điều 35)
     Thường trực HĐND tỉnh chọn phương án 1: Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không vì lý do gì mà chỉ cần thời hạn báo trướcLý do chọn: Thực tế khi người lao động không muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động thì việc giữ chân thường khó. Mặt khác việc yêu cầu phải có lý do khó ràng buộc vì khi người lao động muốn chấm dứt có thể dễ dàng tìm được một lý do hợp lý. Bên cạnh đó, việc quy định phải có thời gian báo trước có thể giúp doanh nghiệp có thời gian sắp xếp lại lao động. Đồng thời, quy định như Phương án 1 là một cách thức để người sử dụng lao động phải có những cách thức để trọng dụng và giữ chân người lao động tốt hơn từ đó đảm bảo quyền lợi và sự gắn bó của người lao động.
    9. Chính sách của Nhà nước (Điều 136)
     Khoản 7 quy định “Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách của nhà nước về những quy định dành riêng đối với lao động nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc”. Theo Thường trực HĐND tỉnh, quy định như vậy chưa đầy đủ vì 06 Khoản của Điều 7 đều là những quy định chưa có hướng dẫn, đặc biệt là quy định về “Có chính sách giảm thuế đối với người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao động nữ”.
     Do đó, để đầy đủ, bao quát đề nghị quy định Chi1h phủ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện điều này.
     10. Nghỉ lễ, tết (Điều 113)
     Dự thảo quy định 07 ngày lễ, tết “Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương” đồng thời quy định về nghỉ bù trong trường hợp trùng với ngày nghỉ hàng tuần.
    Đối chiếu với các quy định khác về các chế độ đặc thù đối với lai động nữ, chưa thành niên, dự thảo đều có quy định khuyến khích người sử dụng lao động có những hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động thuộc hai nhóm đối tượng yếu thế hơn này.
     Đối với ngày nghỉ, có thể xảy ra tình huống, ngày làm việc là ngày nằm giữa hai ngày nghỉ lễ và nghỉ hàng tuần; trong trường hợp này, thông thường doanh nghiệp sẽ bố trí cho người lao động nghỉ và sẽ làm bù sau. Tuy nhiên, trường hợp nghỉ này được xem là đặc thù và thực tế xảy ra không nhiều nên nếu thời gian này, nếu người sử dụng tạo điều kiện cho người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương sẽ tạo thuận lợi hơn người lao động.
    Do đó, đề nghị bổ sung quy định “Khuyến khích người sử dụng lao động giải quyết cho người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày làm việc giữa hai thời gian được nghỉ làm việc theo quy định”.

 ​Nguyễn Thị Oanh