Đồng Nai cơ bản hoàn thành việc Cổ phần hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày: 15/08/2011
Đồng Nai cơ bản hoàn thành việc Cổ phần hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Công tác Cổ phần hóa giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2005, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành được 23/29 doanh nghiệp Nhà nước, đạt 79,31% so với phương án tổng thể đã được Chính phủ phê duyệt. riêng 06 doanh nghiệp còn lại gồm 02 doanh nghiệp là Công ty cao su màu, Công ty Xuất khẩu Đồng Nai chuyển sang năm 2006 tiếp tục cổ phần hóa, và 04 doanh nghiệp là Công ty Thương mại Long khánh, Công ty Thương mại và dịch vụ Biên Hòa, Xí nghiệp chế biến nông sản và thực phẩm chăn nuôi, Công ty thương mại Đồng Nai do còn tồn tại về tài chính, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, bán cổ phần ra bên ngoài đạt tỷ lệ thấp, nên phải sắp xếp thành đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai. Nhìn chung các doanh nghiệp nhà nước sau khi sắp xếp, cổ phần hóa thực hiện sản xuất kinh doanh đều phát triển, đạt hiệu quả cao, có tăng trưởng về nguồn vốn, tiếp cận được thị trường, chủ động trong sản xuất kinh doanh, thu hút thêm lao động, thu nhập của người lao động ngày càng tăng, tạo sự ổn định cho doanh nghiệp cũng như ổn định về thu nhập của người lao động. Các doanh nghiệp sau khi sắp xếp, cổ phần hóa thông qua Hội đồng quản trị đã tập trung và quyết định được nhanh các vấn đề về đầu tư, thị trường; tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Hội đồng quản trị và giám đốc được nâng cao.

Các doanh nghiệp nhà nước đã cổ  phần hóa, trong đó: các Công ty cổ phần- Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ gồm Công ty giống cây trồng, Công ty Công trình GTVT, Công ty Thương mại Đồng Nai, Công ty Vật liệu và Chất đốt, Nhà máy bao bì Biên Hòa, Xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu, Công ty Bia & Nước giải khát, Công ty Chăn nuôi Đồng Nai, Công ty XNK Biên Hòa (Bihimex), Xí nghiệp chăn nuôi heo Phú Sơn, Xí nghiệp bò sữa An Phước, Công ty Du lịch Đồng Nai, Cảng Đồng Nai, Công ty khai thác cát Đồng Nai, Công ty xây dựng dân dụng công nghiệp số 2, Công ty chế biến tổng hợp gỗ Tân Mai; các Công ty cổ phần- Nhà nước không giữ cổ phần chi phối gồm Công ty cơ khí GTVT Đồng Nai, Nhà máy cơ khí Đồng Nai, Bộ phận xây lắp Công ty xây dựng dân dụng công nghiệp số 2, Công ty tư vấn xây dựng Đồng Nai, Công ty Bông Đồng Nai, Công ty thương mại Long khánh, Xí nghiệp Bến xe, Xí nghiệp chế biến nông sản thực phẩm chăn nuôi (Vitaga), Công ty Thương mại dịch vụ Biên Hòa, Công ty kinh doanh nhà Đồng Nai; các Công ty chuyển sang năm 2006 mới cổ phần hóa gồm Công ty Cao su màu, Công ty xuất nhập khẩu Đồng Nai, Công ty Vận tải thủy bộ.

Qua tình hình hoạt động năm 2005 của 19 doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa từ năm 2004 trở về trước cho thấy hiệu quả về sản xuất kinh doanh tăng như: Doanh thu tăng 61,55%, lợi nhuận tăng 111,82%, Cổ tức bình quân hàng năm từ 15 đến 22%, các khoản phải nộp ngân sách tăng 5,63%; hiệu quả về tăng trưởng nguồn vốn tăng 59,66%; tổng số lao động tăng 37,75%, thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 6% đến 17,78%; Các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa đều đặt trọng tâm về đầu tư phát triển doanh nghiệp theo cơ chế thị trường.

Nguyễn Thị Phi