Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tin nổi bật

Một số kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh

Một số kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh

  ​ Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh. Tham dự đợt tiếp xúc cử tri có 83/86 đại biểu HĐND tỉnh, tại 81 điểm với hơn 4.500 cử tri các địa phương cùng đại diện các cơ quan, ban ngành của cấp huyện, xã.