Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tin nổi bật

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quán triệt các nội dung về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218- QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Hướng dẫn số 30 của Ban Dân vận Trung ương cho cán bộ chủ chốt của tỉnh và các đơn vị liên quan. ​