Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tin nổi bật

Cần nâng cao hơn nữa vai trò của đại biểu và Tổ đại biểu HĐND tỉnh

Cần nâng cao hơn nữa vai trò của đại biểu và Tổ đại biểu HĐND tỉnh

​Kết luận Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và với HĐND cấp huyện năm 2017, đồng chí Nguyễn Phú Cường, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nêu lên một số nhiệm vụ cần tập trung phối hợp thực hiện giữa các cơ quan trong năm 2018, đồng thời, đề nghị đại biểu HĐND tỉnh và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của người đại biểu dân cử và cơ quan dân cử trong hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo.