Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tin nổi bật

Vai trò của Hội liên hiệp Phụ nữ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới ở lĩnh vực chính trị

​Theo báo cáo của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, đội ngũ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 hiện có 14 đồng chí lãnh đạo nữ cấp tỉnh gồm 2/13 nữ là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (chiếm 15%); 6/51 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (chiếm 11,7%),; Phó chủ tịch UBND cấp tỉnh 1/5 (chiếm 20%); thủ trưởng sở ban ngành, mặt trận, đoàn thể có 5/21 chị (chiếm 19%). Đối với các huyện, thị, thành phố, tỉ lệ nữ phó bí thư là 9,1%, nữ Chủ tịch UBND huyện chiếm tỉ lệ 20%. Số lượng nữ đại biểu Quốc hội chiếm tỉ lệ 18%, nữ đại biểu HĐND 3 cấp chiếm tỉ lệ 25,3%.