Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tin nổi bật

Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Công đoàn viên chức tỉnh

​Ngày 25 tháng 6 năm 2015, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm của công đoàn viên chức tỉnh. Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh tham dự có bà Nguyễn Thị Kim Chung- Chủ tịch công đoàn và ông Nguyễn Văn Thuận-tổ trưởng tổ công đoàn 3.