Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tin nổi bật

Những kiến nghị hoàn thiện pháp luật đầu tư và quản lý quy hoạch

​Sở Xây dựng vừa có văn bản số 3016/SXD-QLN&TTBĐS ngày 04 tháng 10 năm 2016 kiến nghị một số vấn đề đối với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để chuẩn bị tham dự kỳ họp thứ hai khóa XIV. .Theo đó, hiện nay có quá nhiều vấn đề pháp luật chưa quy định gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý quy hoạch và quản lý xây dựng. Cụ thể:

Hoạt động giám sát