Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tin nổi bật

Cần đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

​Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 về đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, việc đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cá cơ quan hành chính nhà nước là phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và nhà nước về cải cách hành chính, đảm bảo triển khai thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn quốc. Hệ thống báo cáo phải đồng bộ, thống nhất, đảm bảo cung cấp và truyền dẫn thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, an toàn, phục vụ thiết thực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; đồng thời giảm tải gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo. Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước phải gắn với ứng dụng công nghệ thông tin theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện đề án.