Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tin nổi bật

Kết quả 15 năm việc thực hiện quy chế dân chủ gắn liền với cải cách hành chính, giải quyết KNTC của công dân trên địa bàn tỉnh

​Theo số liệu thống kê của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh, việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính được tiến hành đồng bộ,rộng rãi. 100% xã, phường, thị trấn đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các khoản phí, lệ phí, đóng góp của dân, công khai giải quyết các thủ tục hành chính như địa chính, hộ tích, hộ khẩu, chứng thực, chế độ cho đối tượng chính sách đã được công khai hóa. Nhiều thủ tục đã được giải quyết nhanh gọn, giảm phiền hà cho nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ.