Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tin nổi bật

Giám sát kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo về tư pháp

​Sáng ngày 25/8/2015, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác tiếp nhận, điều tra, xử lý các loại tội phạm, tin báo tội phạm, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo về tư pháp tại Công an tỉnh.