Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tin nổi bật

Tiến độ bầu cử tính đến 21 giờ 00 ngày 22-5-2016

Tiến độ bầu cử tính đến 21 giờ 00 ngày 22-5-2016

​Rất nhiều công việc quan trọng của cuộc bầu cử đã hoàn thành tại thời điểm 21 giờ 00. Toàn tỉnh Đồng Nai có 133/171 xã, phường, thị trấn và 04 huyện Định Quán, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Tân Phú đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu. Kết thúc cuộc bầu cử, có 2.156.893 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 99,32%.