Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tin nổi bật

Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15/6/2016 của HĐND tỉnh về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 3 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2016 của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 trình HĐND tỉnh quyết định thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Hoạt động giám sát