Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tin nổi bật

Chương trình biểu diễn thử tại Liên hoan văn nghệ Kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử Quốc hội Việt N am

​Theo đúng kế hoạch, từ chiều ngày 08/10/2015 đến hết ngày 09/10/2015, các đơn vị tham gia Liên hoan văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử Quốc hội Việt Nam đã biểu diễn thử tại Trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận. Đội Đồng Nai đã biểu diễn thử vào chiều ngày 08/10/2015 trong thời gian 26 phút. Buổi chiều ngày 08/10/2015 có tổng cộng 04 đơn vị diễn thử, gồm: Nhà khách 165 NKKN thuộc Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Hoạt động của hội đồng nhân dân