Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Tin nổi bật

Thường trực HĐND tỉnh đánh giá về công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri thuộc các tổ chức tôn giáo trước kỳ họp thứ 10 khóa VIII

Hội nghị tiếp xúc cử tri thuộc các tổ chức tôn giáo là một trong hai nội dung chuyên đề lớn về tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND tỉnh đưa vào chương trình công tác năm 2014. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Hội nghị được sự phối hợp chặt chẽ, tích cực, hiệu quả lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đơn vị có liên quan, công tác tổ chức Hội nghị đã cơ bản đáp ứng yêu cầu. ​