Sở Tài nguyên &Môi trường đề nghị xử phạt Công ty Đồng Trường 35 triệu đồng và tạm đình chỉ khai thác cát trên sông Đồng Nai

Đăng ngày: 15/08/2011
Ngày 14/7/2006 Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đi khảo sát thực tế hoạt động khai thác cát của Công ty Đồng Trường. Tại thời điểm Đoàn đi khảo sát, có 03 chiếc ghe được trang bị 02máy/ghe (có 05 máy D24, 01 máy KIA Hàn Quốc), đang khai thác tại toạ độ 12.52.900 – 7.57.370; cách bờ sông phía xã Thanh Sơn khoảng 30m; cách trạm bơm ấp 6, 8 xã Thanh Sơn về phía hạ nguồn khoảng 150m; trên mỗi ghe có khoảng 15m3 cát và số cát tồn tại bãi cát xã Phú Thịnh huyện Tân Phú khoảng 3.500m3 cát.
Ông Tạ Trung Hiếu-Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ( đứng, cầm sổ) khảo sát tại trạm bơm 6,8 xã Thanh Sơn
Vì vậy, qua khảo sát hoạt động khai thác cát của công ty Đồng Trường và khảo sát thực địa tại khu vực khai thác cát của Công ty Đồng Trường. Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh xử phạt hành vi khai thác khoáng sản trái phép của Công ty Đồng Trường và xem xét không cho khai thác cát tại khu vực trạm bơm ấp 6, 8 xã Thanh Sơn huyện Định Quán theo đúng pháp lệnh bảo vệ đê điều để đảm bảo an toàn cho trạm bơm ấp 6, 8 và hạn chế sạt lở bờ sông đảm bảo an toàn cho người dân sống ở khu vực này.

Bãi cát của công ty Đồng Trường tại xã Phú Thạnh huyện Tân Phú
Thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, ngày 28/7/2006 UBND tỉnh ban hành văn bản số 4855/UBND-CN giao cho Sở Tài nguyên môi trường đề xuất UBND tỉnh thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Ngày 04/8/2006, Sở Tài nguyên môi trường có văn bản số 1677/TNMT-KS đề xuất UBND tỉnh Xử phạt công ty TNHH Đồng Trường về hành vi khai thác khoáng sản không phép theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 11 Nghị định 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản như sau:

* Về hình phạt chính: Phạt tiền công ty Đồng Trường 35.000.000đ (ba mươi lăm triệu đồng).

* Về hình phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động khai thác cát tạm thời trên sông Đồng Nai của Công ty Đồng trường.

Sĩ Tiến