Trao đổi với cử tri

Đăng ngày: 15/08/2011
Trao đổi với cử tri
1.Cử tri thị trấn Gia Ray và xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc đề nghị tỉnh nên nghiên cứu, hỗ trợ thêm kinh phí cho khu ấp văn hóa từ 2-3 triệu đồng một năm ( nhu cầu hoạt động hàng năm ấp văn hóa nhiều nơi cần phải chi nhưng hiện nay chỉ chi 1 triệu đồng/ấp/năm là quá thấp)

Trả lời: căn cứ Thông tư liên tịch số 02 của UBMTTQ Việt Nam và Bộ Tài chính quy định kinh phí hoạt động cho khu phố, ấp văn hóa là 1 triệu đồng/năm/ấp. Hiện tại, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai là chủ nhiệm chương trình “Xây dựng khu phố văn hóa” trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện theo đúng hướng dẫn của UBMTTQ Việt Nam và Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, để phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào đời sống của nhân dân và trở thành phong trào rộng lớn của cả nước và tỉnh nhà, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí cho cơ sở thực hiện phong trào có hiệu quả hơn. Mặt khác, UBND tỉnh tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc hỗ trợ thêm kinh phí để phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển.

2.Cử tri xã Xuân Hòa và Xuân Hiệp huyện Xuân Lộc phản ánh: trạm dừng xe trên tuyến Quốc lộ 1A từ khi thực hiện dự án đến nay đã 03 năm, UBND huyện đã giải tỏa, đền bù và thu hồi đất của các hộ dân. Đến nay vẫn chưa khởi công công trình. Đề nghị công ty Tín Nghĩa là chủ đầu tư cho biết có thực hiện dự án nữa hay không và bao giờ thực hiện.

Công ty Tín Nghĩa trả lời:

Việc triển khai xây dựng trạm dừng xe chậm so với tiến độ dự kiến do việc chuyển đổi chủ đầu tư và các vướng mắc trong thủ tục thu hồi và giao đất, cụ thể:

Theo thông báo kết luận số 4130/TB-UBND ngày 08/7/2005 vê việc xử lý vướng mắc trong việc triển khai 02 dự án Trạm dừng xe, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa khẩm trương hoàn tất hồ sơ dự án, đầu tư cơ sở hạ tầng trạm dừng xe và gửi Sở Kế hoạch&Đầu tư xem xét, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi hồ sơ được duyệt, Sở Tài nguyên&Môi trường lập hồ sơ trình UBND tỉnh ra Quyết định thu hồi đất để đầu tư ( cùng một số nội dung khác có liên quan).

Căn cứ chỉ đạo trên, công ty đã khẩn trương hoàn thành dự án, Sở Giao thông Vận tải chủ trì nhiều cuộc họp với sự tham gia của các Sở có liên quan cùng công ty để bàn bạc thống nhất thủ tục triển khai dự án. Ngày 29/11/2005, Sở Giao thông Vận tải có văn bản số 1267/TT-GTVT trình Sở Kế hoạch&Đầu tư thẩm định dự án đầu tư.

Ngày 02/12/2005, Sở Kế hoạch&Đầu tư có văn bản số 1951/SKHĐT-XDCB trả lời không thể thẩm định dự án vì sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn đầu tư khác nhau thì chủ đầu tư tự quyết định đầu tư. Do đó, ngày 06/01/2006, Sở Giao thông Vận tải phê duyệt Dự án 02 Trạm dừng xe. Ngày 27/01/2006 và 06/02/2006, Sở Giao thông vận tải có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xin thu hồi đất cho trạm dừng xe Xuân Lộc và Tân Phú.

Ngày 15/02/2006, được sự ủy quyền của Sở Giao thông vận tải, công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa đã nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên&Môi trường xin thu hồi và giao đất đầu tư dự án. Sau thời gian kiểm tra hồ sơ, Sở Tài nguyên &Môi trường có ý kiến cần bổ sung văn bản của UBND huyện Xuân Lộc xác nhận đã hoàn tất việc bồi thường. Ngày 10/04/2006 và ngày 01/6/2006, công ty có 02 văn bản số 303/2006/CV-CT và 491/2006/CV-CT gửi UBND huyện Xuân Lộc đề nghị hỗ trợ xác nhận việc hoàn tất bồi thường. Ngày  08/6/2006, UBND huyện Xuân Lộc có văn bản số 535/UBND-KT xác nhận đã cơ bản hoàn tất bồi thường và giải phóng mặt bằng. Công ty đã bổ sung văn bản này cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay, công ty dang chờ Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trình UBND tỉnh ra quyết định thu hồi và giao đất.

Về hồ sơ thiết kế thi công cũng đã hoàn tất (đơn vị thiết kế là Công ty TNHH Kiến trúc Miền Nam thuộc Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị thẩm định là Ban quản lý dự án Công trình Dân dụng Công nghiệp tỉnh Đồng Nai). Công ty cam kết việc xây dựng trạm dừng xe Xuân Lộc sẽ triển khai sau khi mặt bằng được bàn giao.

3.Cử tri thị trấn Gia Ray và xã Xuân Thành huyện Xuân Lộc phản ánh: hiện nay nhiều hộ dân sản xuất trên đất công nghiệp thực phẩm và đất lâm trường ( công ty Lâm nghiệp Sài Gòn và lâm trường Xuân Lộc) chưa có sổ đỏ nên chỉ được vay từ 3-5 triệu đồng, nông dân rất thiếu vốn cho sản xuất. Đề nghị cần quan tâm giải quyết cấp GCNQSDĐ và giải quyết cho nhân dân vay vốn để sản xuất.

UBND huyện Xuân Lộc trả lời:

Việc một số hộ dân xã Xuân Thành, Suối Cao và thị trấn Gia Ray huyện Xuân Lộc đang sử dụng đất tại xã Suối Cao và xã Xuân Thành nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ, có nguồn gốc là đất trồng rừng với lâm trường Xuân Lộc tại xã Suối Cao ( phân trường Suối Cao trước đây) và đất hợp đồng trồng mía với Công ty Công nghiệp thực phẩm Xuân Lộc ( cũ) ( không phải công ty Lâm nghiệp Sài gòn như phản ánh) tại xã Xuân Thành và Suối Cao. Các đơn vị phân trường Suối Cao và Công ty Công nghiệp thực phẩm Xuân Lộc đã giải thể và diện tích này được bàn giao về cho địa phương quản lý. Nay các hộ dân đề nghị Nhà nước quan tâm giải quyết cấp GCNQSDĐ để được vay vốn tiếp tục sản xuất.

Để giải quyết việc xét cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân nói trên, UBND huyện  Xuân Lộc đã xin chủ trương và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 2066/UBND-NC ngày 03/4/2006, huyện Xuân Lộc đã chỉ đạo các xã Xuân Thành và Suối Cao triển khai thực hiện việc lập phương án sử dụng đất tại xã Suối Cao ( đối diện với diện tích đất lâm trường Xuân Lộc cũ) và Xuân Thành ( đối với đất công ty Công nghiệp thực phẩm Xuân Lộc cũ) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ xét cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân đang sử dụng đất tại các khu vực nêu trên đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, UBND huyện Xuân Lộc cũng đã hoàn chỉnh hồ sơ và thủ tục để trình ra kỳ họp thứ 6 HĐND huyện xem xét thông qua Nghị quyết chuyên đề về  công tác xét cấp bổ sung GCNQSDĐ năm 2006, với mục tiêu trong năm 2006 căn bản hoàn thành các thủ tục xét cấp GCNQSDĐ đối với diện tích 9.856,19 ha đất chưa được cấp giấy trên địa bàn huyện ( trong đó có diện tích đất tại xã Suối Cao và xã Xuân Thành nói trên).

4.Cử tri xã Xuân Hưng huyện Xuân Lộc kiến nghị: khi xây dựng hệ thống kênh mương tại xã Xuân Hưng cần cung cấp bản thiết kế chiết tính và hồ sơ liên quan để nhân dân biết và tham gia giám sát cộng đồng công trình kênh mương tại xã Xuân Hưng.

UBND huyện Xuân Lộc trả lời:

Dự án đầu tư xây dựng công trình kênh mương ( hồ Gia Ui) tại xã Xuân Hưng huyện Xuân Lộc do Ban Quản lý dự án nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Hiện nay, công trình đang trogn giai đoạn chuẩn bị triển khai thi công. Theo quy định của Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ( được ban hành kèm theo quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17/2005/CT-UBND ngày 08/7/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thì trong thời hạn 05 ngày trước ngày khởi công xây dựng công trình, đơn vị chủ đầu tư phải  gửi cho UBMTTQ Việt Nam cấp xã nơi thực hiện dự án các thông tin, tài liệu có liên quan đến dự án để thực hiện chức năng giám sát đầu tư của cộng đồng.

Theo kiến nghị của cử tri xã Xuân Hưng, UBND huyện Xuân Lộc sẽ liên hệ và yêu cầu đơn vị chủ đầu tư dự án ( Ban quản lý dự án nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn) sớm cung cấp các nội dung thông tin, tài liệu có liên quan đến dự án để thực hiện chức năng giám sát đầu tư của cộng đồng.

Theo kiến nghị của cử tri xã Xuân Hưng, UBND huyện Xuân Lộc sẽ liên hệ và yêu cầu đơn vị chủ đầu tư dự án ( Ban Quản lý dự án nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) sớm cung cấp các nội dung thông tin, tài liệu có liên quan đến dự án cho UBMTTQ Việt Nam xã Xuân Hưng biết để tổ chức thực hiện tốt chức năng giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định.

5.Cử tri huyện Xuân Lộc đề nghị sở Y tế có kế hoạch mở rộng, nâng cấp và tăng cường trang bị kỹ thuật cho Bệnh viện huyện Xuân Lộc để phù hợp với một bệnh viện hạng III, có quy mô từ 150 giường bệnh trở lên vì bệnh viện đầu tư, trang bị chưa đầy đủ phương tiện, trong khi đó huyện có số dân đông, hiện nay bình quân có 100 bệnh nhân điều trị nội trú.

Sở Y tế trả lời:

Trên địa bàn huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh hiện có Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc với quy mô 350 giường bệnh, xếp hạng hạng III và Trung tâm Y tế tế huyện Xuân Lộc với quy mô 80 giường bệnh, xếp hạng III. Trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2006-2010 của ngành, Sở Y tế Đồng Nai sẽ tăng giường bệnh cho bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc lên 400-450 giường và Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc 100-150 giường bệnh. Đồng thời tăng cường trang thiết bị y tế hiện đại nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả khám chữa bệnh cho nhân dân huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh.

6.Cử tri xã Xuân Thọ huyện Xuân Lộc đề nghị: vụ điều năm 2005-2006 bị mất mùa nghiêm trọng, người trồng điều không có đủ tiền trả nợ ngân hàng đúng hạn. Trong khi đó, một số người dân sống chủ yếu bằng nguồn thu từ cây điều. Vì lý do khách quan, đề nghị Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai xem xét gia hạn nợ cho người vay vốn trồng điều năm 2006.

Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: Thực tế vụ điều năm 2005-2006 thất thu trên diện rộng, trong đó có trên 90% hộ vay vốn chăm sóc cây điều. Khi nợ đến hạn, Ngân hàng NN&PTNT huyện Xuân Lộc  đã xử lý theo hai hướng:

- Những hộ có điều kiện trả nợ, NH NN&PTNT huyện Xuân Lộc đề nghị trả nợ, đồng thời cho vay lại để chăm sóc điều vụ 2006-2007 nếu hộ vay có nhu cầu.

- Những hộ không có điều kiện trả nợ được xem xét gia hạn nợ đến vụ điều năm 2006-2007.

7.Cử tri xã Xuân Thiện huyện Thống Nhất đề nghị UBND tỉnh xem xét việc chia tách ấp có đông dân và địa bàn rộng. Theo đề nghị của các xã đã tập hợp về huyện và tỉnh mấy năm nay nhưng chưa giải quyết.

Sở Nội vụ trả lời: Sở Nội vụ nhận được Tờ trình số 106/TT-UBX  ngày 29/9/2004 của BUND xã Xuân Thiện huyện Thống Nhất về việc xin chia tách ấp Tín Nghĩa và ấp Xuân Thiện thành 06 ấp mới. Tuy nhiên, đây là tờ trình vượt cấp, chưa có ý kiến của UBND huyện. Do đó, ngày 10/3/2005, Sở Nội vụ đã chủ động đề nghị và hướng dẫn Phòng Nội vụ Lao đông, Thương binh&Xã hội huyện Thống Nhất xem xét theo quy trình chia tách, thành lập ấp mới. Đến nay Sở Nội vụ chưa nhận được văn bản đề nghị chia tách ấp của huyện Thống Nhất.

8.Cử tri xã lộ 25 huyện Thống Nhất kiến nghị cho phép  chuyển số bảo hiểm thương binh, bà mẹ liệt sỹ, sổ bảo hiểm người về hưu từ Trung tâm y tế huyện về trạm y tế xã theo nhu cầu của một số trường hợp đặc biệt như: người già neo đơn không thể đi xa cần chỉ cần ra Trạm y tế khám chưa bệnh.

Sở y tế trả lời: Tất cả đối tượng chính sách có thẻ BHYT bắt buộc và những người có thẻ BHYT tự nguyện khi có nhu cầu chuyển địa chỉ khám chữa bệnh ban đầu từ Trung tâm Y tế huyện về trạm y tế đều được chấp thuận của cơ quan BHXH. Đề nghị những người có nhu cầu chuyển đổi địa điểm khám chữa bệnh ban đầu liên hệ với cơ quan thường trực BHXH huyện để được hướng dẫn cụ thể.

8.Cử tri xã Bình Minh huyện Thống Nhất đề nghị: đoạn đường Quốc lộ 1A khoảng 1km đi qua Nhà thờ Tân Bình và chợ Trà Cổ là khu vực rất đông dân cư qua lại. Đề nghị tạo gờ giảm tốc để giảm tai nạn giao thông cho đoạn đường này.

Sở GTVT trả lời:

Thoe chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kiêm trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai tại cuộc họp ngày 27/7/2006 về việc bàn các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngày 28/7/2006, Thường trực ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Đài PTTH ĐN tổ chức rà soát an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh.

Qua khảo sát, Ban An toàn giao thông tỉnh đã có công văn số 110/BC-ATGT ngày 04/8/2006 đề xuất giải pháp và kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia xem xét giải quyết các vấn đề về an toàn toàn giao thông trên các tuyến QL1A, QL51, QL20, cầu Đồng Nai và cầu Hóa An.

Đối với tuyến QL1A, Ban An toàn giao thông tỉnh đã kiến nghị nhiều vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, trong đó có lắp đặt giải phân cách cứng giữa đường để  đảm bảo cho các phương tiện lưu thông không bị tại nạn do hai xe ngược chiều lấn tuyến tại lý trình KM1849+700 đến Km1862+400=13km ( từ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom đến phường Tân Biên thành phố Biên Hòa).

Như vậy, đối với kiến nghị của cử tri, Ban An toàn giao thông đã khảo sát và kiến nghị biện pháp nhằm xử lý đảm bảo an toàn giao thông. Hiện nay, đang chờ ý kiến của Bộ Giao thông –Vận tải và Uy ban An toàn giao thông quốc gia.

 

 Ban biên tập