Đồng Nai đã thành lập được 3 Tổng Công ty, hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ- Công ty con

Đăng ngày: 15/08/2011
Chính phủ đã phê duyệt đề án thành lập Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai và chuyển Công ty Phát triển khu Công nghiệp Biên Hòa; Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu & Nông sản thực phẩm Đồng Nai sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con. Tổng Công ty, Công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con là hình thức liên kết và chỉ phối lẫn nhau bằng đầu tư, góp vốn, bí quyết công nghệ, thưởng hiệu, thị trường giữa các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Việc chuyển đổi, tổ chức lại Tổng Công ty, Công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con, nhằm tạo điều kiện phát triển năng lực, quy mô và phạm vi kinh doanh, thúc đẩy việc tích tụ vốn tạo điều kiện phát triển tập đoàn kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tài chính, chuẩn bị hội nhập WTO. Đồng thời xóa bỏ cấp chủ quản doanh nghiệp, để các Sở chuyên ngành thật sự tập trung vào lĩnh vực chuyên ngành được giao.
Danh sách 03 Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ- Công ty con và các đơn vị thành viên:

1. Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai với 24 đơn vị thành viên, cụ thể như sau: Công ty Thuốc lá, nhà nước nắm giữ 100% vốn (viết tắt là 100%), Công ty TNHH 01 thành viên vật tư nông nghiệp Đồng nai 100%, Công ty XNK Đồng nai 100%, Công ty Bông Đồng Nai 51%, Công ty CP Bao bì Biên Hòa 53,38%, Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai 84,32%, XN Vitaga 100%, Công ty CP Bia-nước giải khát 69,94%, Công ty CP chăn nuôi phú Sơn 75,36%, XN nông nghiệp và dịch vụ Sông Ray 100% Công ty CP giống cây trồng Đồng Nai 51%, Công ty TNHH 01 thành viên XD & SXVLXD Biện Hòa 100%, Công ty khai thác Đá Đồng Nai 100%, Công ty CP chế biến gỗ Tân Mai 69,22%, Công ty CP Vật liệu và Chất đốt 51%, Công ty Thương mại Long Khánh 100%, Công ty XNK Biện Hòa 78,61% Công ty TM & DV Biện Hòa 100%, Công ty Du lịch Đồng Nai 65,17%, Công ty CP chế biến hàng xuất khẩu 54,25%, Công ty Thương mại Long Thành 30%, Công ty liên doanh BigC, Công ty liên doanh Bochang Donatour.

2. Công ty Phát triển khu Công nghiệp Biên Hòa, với 22 đơn vị thành viên, gồm: Công ty Phát triển khu CN Biên Hòa nhà nước nắm giữ 100% vốn, Công ty Khai thác cát Đồng Nai 77,36%, Công TNHH 01 thành viên cấp nước Đồng Nai 100%, Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai 63,70%, Công ty CP phát triển đô thị CN số 2 78,91%, Công ty CP tư vấn xây dựng Đồng Nai 61,37%, Công ty CP Cảng Đồng Nai 71,42%, Công ty Vận tải Thủy bộ 100%, Công ty CP cơ khí giao thông vận tải Đồng Nai 82,09%, Công ty CP Bến xe Đồng Nai 82,23%, Công ty CP cơ khí Đồng Nai 82,93%, Công ty CP kinh doanh nhà 51%, Công ty CP xây dựng Sonadezi 51,72%, Công ty CP Sonadezi Long Thành 51%, Công ty CP Sơn Đồng Nai 30%, Công CP Địa ốc Sonadezi 51%, Công ty CP Điện cơ Đồng Nai 43,83%, Công ty CP XDDD số I 30%, Công ty CP Xây dựng Đồng Nai 40%, Công ty Liên doanh VietnamFatt 30%, Công ty Liên doanh AMATA 30%, Trường Cao đẳng Sonadezi.

3. Công ty Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods), với 16 đơn vị thành viên, gồm: Công ty CBXNK nông sản thực phẩm Đồng Nai, nhà nước nắm giữ 100% vốn (100%), Công ty Dược phẩm Đồng Nai 51%, Công ty TNHH 01 thành viên Thọ Vực 100%, Công ty TNHH Cao su Công nghiệp 100%, Công ty TNHH 01 thành viên chế biến các hạt, Công ty CP chế biến hạt điều Tân Phú, Công ty CP chế biến hạt điều Long Khánh, Công ty TNHH 02 thành viên Thái Bình, công ty TNHH 02 thành viên Châu Đức, Công ty CP gốm Việt Thành 30%, Nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu Long Bình, Nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu Long Thành, Nhà máy chế biên thực phẩm xuất khẩu Xuân Lộc, Nhà máy chế biên thực phẩm xuất khẩu Định Quán, Nhà máy chế biến dầu vỏ điều Long Bình, Nông trường- Trung tâm nghiên cứu giống Nhơn Trạch.

Nguyễn Thị Phi