Kết quả ban đầu từ mô hình thí điểm Ban HĐND cấp xã

Đăng ngày: 15/08/2011
Ý tưởng về một mô hình mới giúp nâng cao năng lực hoạt động cho HĐND cấp xã đặc biệt là trong hoạt động giám sát là một vấn đề được Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo các ban HĐND đặc biệt quan tâm và đã tổ chức bàn bạc, thảo luận nhiều lần.
Ban HĐND xã Xuân Tân tại buổi khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh
Chính từ những lần bàn bạc, thảo luận đó cùng với thực tế hoạt động của HĐND cấp xã từ nhiều năm qua, một mô hình mới cho HĐND cấp xã được phác thảo và Thường trực HĐND đề nghị với Thường trực tỉnh uỷ, Ban công tác Đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội  cho ý kiến để thành lập thí điểm. Tháng 12.2005, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản hướng dẫn triển khai thành lập thí điểm Ban HĐND cấp xã. Do số lượng đơn vị tổ chức thí điểm không nhiều nên việc chọn lựa nơi để tổ chức thí điểm cũng là một vấn đề được cân nhắc kỹ sao cho đảm bảo đại diện đầy đủ các mặt hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh: những đơn vị có điều kiện kinh tế xã hội phát triển thuận lợi và  khó khăn; đơn vị đại diện cho khu vực thành thị và nông thôn; đơn vị hoạt động mạnh và còn nhiều hạn chế... Đến tháng 01.2006, đã có 06 Ban HĐND cấp xã thí điểm tại thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh và huyện Long Thành thông qua việc HĐND cấp xã ban hành Nghị quyết thành lập; sau khi thành lập. Số lượng thành viên mỗi ban gồm từ 5 đến 7 người với Trưởng ban (là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch HĐND), phó ban và các thành viên. Các Ban chính thức đi vào hoạt động, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của việc chọn lựa.
Quá trình các Ban hoạt động, Thường trực HĐND hai cấp tỉnh và huyện thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các Ban thông qua các hoạt động cụ thể như: Giao ban định kỳ; Phối hợp giám sát và tổ chức họp rút kinh nghiệm sau mỗi cuộc giám sát; Phân công thành viên phụ trách, hướng dẫn; cung cấp tài liệu và hướng dẫn nghiệp vụ...  Sau 6 tháng Ban HĐND cấp xã được thành lập và hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát hoạt động tại 6 ban và ghi nhận được những kết quả thành công bước đầu tốt đẹp.

 “ Hoạt động chuyên nghiệp hơn”, “Trí tuệ tập thể được phát huy”, “Giám sát đã đi vào chiều sâu”, “chọn nội dung giám sát phong phú hơn”  là những tín hiệu vui về hoạt động của Ban thí điểm mà Đoàn khảo sát đã ghi nhận được từ chính những thành viên Ban HĐND cấp xã. Theo quy định của pháp luật, tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã tiến hành xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp xã nhưng với việc thành lập Ban thí điểm, trước khi diễn ra kỳ họp, các Nghị quyết được Ban xem xét theo trình tự như Ban HĐND cấp tỉnh và huyện; chính vì thế các Nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật trước khi thông qua. Việc xem xét, kiểm tra văn bản  quy phạm pháp luật của UBND cấp xã trước đây là một việc chưa được HĐND quan tâm thì nay một số Ban đã tiến hành xem xét, kiểm tra theo đúng hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh nhằm phát hiện những văn bản cần bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế.

Trong đợt khảo sát, các ý kiến của thành viên Ban HĐND cấp xã đều thể hiện sự phấn khởi đối với kết quả bước đầu của Ban. Bà Nguyễn Thị Bông, Phó Trưởng Ban HĐND xã Hiệp Hoà thành phố Biên Hoà không giấu được tự hào với kết quả hoạt động của Ban mình: “ Trước đây giám sát thuộc trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân nên chỉ giám sát mang tính chung chung, nay có Ban rồi, trước khi giám sát Ban tổ chức họp, giao trách nhiệm cho từng thành viên Ban cần tập trung vào vấn đề gì do đó  giám sát chuyên sâu hơn, kiến nghị được nhiều nội dung và đều được các cơ quan được kiến nghị tiếp thu thực hiện”. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Hội đồng nhân dân phường Xuân An thị xã Long Khánh luôn tiếc nuối về việc tại sao ban đầu Ban phường Xuân An không quyết định Ban có 7 thành viên; nếu được như vậy, chắc chắn hoạt động của Ban sẽ mạnh hơn hiện nay, lĩnh vực hoạt động sẽ phong phú hơn và thu nhận ý kiến từ nhiều phía hơn. Còn ông Phạm Văn Cạn, Trưởng Ban HĐND xã Xuân Tân huyện Long Khánh luôn khẳng định rằng: “ Ban chúng tôi không gặp khó khăn gì kể từ khi hoạt động, nội dung giám sát từ khi có Ban phong phú hơn, làm việc có bài bản hơn, nhịp nhàng hơn! ”. Thành viên đoàn giám sát, ông Nguyễn Văn Dũng công tác tại Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai nói về Ban với một câu nói tóm tắt đầy thiện cảm: “ Không tăng biên chế, không tăng kính phí nhưng nâng được chất lượng hoạt động!”.

Tuy nhiên qua khảo sát Đoàn cũng nhận thấy nhữnghạn chế, lúng túng mà các Ban đã gặp phải: Đó là sự trùng lắp về vai trò giữa thành viên Đoàn giám giám sát và người thuộc đơn vị được giám sát mà một số thành viên chưa có sự phân biệt rạch ròi; việc theo dõi các kiến nghị sau giám sát chưa được quan tâm đúng mức; chưa xây dựng được chương trình công tác cụ thể cho từng tháng, từng quý làm cơ sở triển khai thực hiện. Những hạn chế này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã nêu trong Thông báo kết luận khảo sát và đề nghị các Ban chẩn chỉnh trong thời gian tới.

Mới chỉ qua sáu tháng thí điểm thành lập, một thời gian chưa dài nhưng vẫn có thể nhận thấy những kết quả đáng khích lệ từ hoạt động của Ban HĐND cấp xã và chủ trương thành lập thí điểm Ban HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh là một chủ trương cần thiết, đúng đắn và phù hợp với tình hình. Xin kết thúc bằng một kiến nghị “không hẹn mà gặp” của “những người trong cuộc” đó là cả 6 ban HĐND cấp xã thí điểm với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhân rộng mô hình Ban HĐND cấp xã thí điểm đồng thời có kiến nghị trong việc sửa đổi các quy định của pháp luật theo hướng thành lập Ban HĐND cấp xã. 

N.T.O