Ban Pháp chế HĐND sẽ tăng cường giám sát kết quả xét xử các loại án và công tác theo dõi thi hành án hình sự của TAND cấp huyện

Đăng ngày: 15/08/2011
Vừa qua, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kết quả hoạt động giám sát 7 tháng đầu năm 2006 và thống nhất chương trình phối hợp hoạt động 5 tháng cuối năm 2006 giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Ban Pháp chế HĐND cấp huyện.
Ông Huỳnh Chí Thắng-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Thực hiện chương trình công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 7 tháng đầu năm 2006. Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Pháp chế và Thường trực HĐND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà tổ chức 7 cuộc giám sát trên một số lĩnh vực: Giám sát công tác tuyển chọn, gọi Thanh niên nhập ngũ tại Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã An Hòa và HĐNVQS huyện Long Thành; Giám sát kết quả triển khai thực hiện chỉ thị 37/2004/CT-TTg về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh tại Ban chỉ đạo 138 huyện Long Thành, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà; Giám sát kết quả giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo về việc giải toả, tái định cư tại dự án khu Trung tâm hành chính và dân cư xã Phước Thái; Giám sát công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý huyện Trảng Bom
Ông Phạm Ngọc Tuấn-Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh ( đứng),báo cáo kết quả phối hợp hoạt động
Ban Pháp chế HĐND tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Pháp chế HĐND cấp huyện khi tổ chức giám sát trên địa bàn như: Khi tổ chức các Đoàn giám sát, làm việc trên địa bàn đều có thông báo và mời Ban Pháp chế HĐND cấp huyện tham dự cùng Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Ban Pháp chế HĐND cấp huyện (địa phương Đoàn tổ chức giám sát) đã tham dự đầy đủ các buổi giám sát, các buổi làm việc của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Ban Pháp chế HĐND các huyện đã tích cực theo dõi, đôn đốc các đơn vị được giám sát chuẩn bị báo cáo đầy đủ theo đúng nội dung, chương trình mà Ban Pháp chế HĐND yêu cầu. Qua đó đã góp phần quan trọng cho các buổi giám sát đạt kết quả tốt. Tuy nhiên chưa hối hợp tốt trong việc đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận và kiến nghị của Đoàn sau khi thực hiện giám sát.
Để thực hiện Nghị quyết của HĐND về chương trình giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2006 và phục vụ cho các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, nhằm làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như những vấn đề còn tồn tại trên địa bàn tỉnh, để HĐND tỉnh xem xét, quyết định phương hướng nhiệm vụ năm 2007. Tại hội nghị, Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà thống nhất chương trình phối hợp giám sát 5 tháng cuối năm 2006 trên một số lĩnh vực như: Tổ chức giám sát kết quả theo dõi thực hiện các kết luận, kiến nghị của các Đoàn thanh tra KT-XH; Tổ chức giám sát kết quả xét xử các loại án và công tác theo dõi thi hành án hình sự của Toà án nhân dân cấp huyện.
Ban pháp chế HĐND tỉnh sẽ chuẩn bị một số nội dung chủ yếu của cuộc giám sát về hai lĩnh vực trên gửi đến Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà căn cứ vào nội dung đó để có kế hoạch giám sát. Sau khi các huyện tổ chức các Đoàn giám sát, gửi thông báo kết luận kèm báo cáo của đơn vị được giám sát về Ban Pháp chế HĐND tỉnh chậm nhất là ngày 30/9/2006. Ngoài ra Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ trực tiếp thành lập Đoàn giám sát tại một số huyện.

Sĩ Tiến