Huyện Thống Nhất tổ chức cho dân bàn và quyết định trực tiếp đối với việc thực hiện chương trình XHH giao thông nông thôn

Đăng ngày: 15/08/2011
Ngày 16, 17 và 18/5/2006, Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát tình hình thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 71 và Nghị định 79 đối với UBND xã Xuân Thạnh, UBND xã Lộ 25 và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.
Qua kết quả giám sát và theo dõi thực tế tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở  2 xã  và cơ quan Phòng Tài chính - Kế hoạch cho thấy bước đầu các đơn vị đã có nhận thức về việc thực hiện quy chế dân chủ. Các đơn vị  đã thành lập Ban chỉ đạo QCDC, xây dựng được quy chế hoạt động và tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền cho cán bộ công chức và nhân dân trong xã về thực hiện quy chế dân chủ. Qua một thời gian thực hiện quy chế dân chủ, nhận thức của cán bộ công chức và nhân dân các xã đã có sự chuyển biến tuy nhiên nhận thức vẫn chưa sâu do công tác tuyên truyền chưa tốt. Hình thức tuyên truyền còn đơn giản chủ yếu tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh, qua họp dân.

Trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, hai xã đã thực hiện được một số nội dung trong nghị định 79 thể hiện rõ nét nhất là việc tổ chức cho dân bàn và quyết định trực tiếp đối với việc thực hiện chương trình XHH giao thông nông thôn. Qua thực tế xã đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm và biết cách phát huy mạnh những kinh nghiệm đó để áp dụng giải quyết khó khăn. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân, chính quyền xã quyết định chưa được thực hiện nhiều. Hai xã vẫn chưa nhận thức đầy đủ những việc mà nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra nên thực hiện chưa tốt nội dung này.

Trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và UBND xã Xuân Thạnh đã có nhận thức đúng đắn, đã tổ chức thực hiện được một số nội dung như định kỳ hàng tháng, quý đều có họp cơ quan, đánh giá chất lượng cán bộ công chức cơ quan hàng năm. Tuy nhiên nhận thức vẫn chưa đầy đủ nên còn có nội dung chưa thực hiện được như việc cán bộ công chức tham gia kiểm tra giám sát. Riêng đối với UBND xã Lộ 25 vẫn còn rất lúng túng chưa nắm được đầy đủ nội dung và cách thức thực hiện QCDC ở cơ quan.

Đoàn giám sát đã có kết luận đề nghị các đơn vị tăng cường và cải tiến công tác tuyên truyền sâu hơn nữa, tạo mọi điều kiện để nhân dân tiếp cận và nắm rõ các nội của thực hiện quy chế dân chủ cũng như các luật và văn bản khác; đồng thời đoàn cũng có một số kiến nghị cụ thể đối với tình hình của từng đơn vị để khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ theo Nghị định 71 và 79 của Chính phủ.

KIM ĐOAN – HĐND huyện Thống Nhất