Ban VHXH HĐND tỉnh giám sát về công tác trang bị và hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại các Trạm y tế trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 15/05/2013
​Thực hiện chương trình giám sát quý IV năm 2010 của Ban VH-XH HĐND tỉnh, vừa qua, Ban VH-XH đã tiến hành khảo sát, giám sát công tác trang bị và hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế tại các Trạm y tế trên địa bàn tỉnh.

​      Việc đầu tư trang thiết bị hiện đại cho 82 trạm y tế có bác sĩ trong định biên theo danh mục quy định đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế; giảm tải cho tuyến trên trong trường hợp bệnh nhẹ. Là điều kiện tốt thu hút bác sĩ yên tâm công tác tại tạm y tế tuyến xã; góp phần cải thiện đời sống cán bộ y tế thông qua nguồn thu dịch vụ. Thời gian qua ngành y tế luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (cử y sĩ học chuyên tu; bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức quản lý đối với cán bộ y tế trạm). Bước đầu đã có sự rà soát, sắp xếp, điều chuyển trang thiết bị và bác sĩ tại một số trạm y tế cho phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị hiện đại tại trạm y tế. 

      Bên cạnh kết quả đạt được trên, qua khảo sát thực tế tại một số Trạm y tế trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu và thành phố Biên Hòa cho thấy việc đầu tư các trang thiết bị cho các Trạm y tế trong thời gian qua tuy được tỉnh quan tâm nhưng phần lớn chưa phát huy hiệu quả, chủ yếu do các nguyên nhân: Trang bị thiết bị chưa đồng bộ với việc bố trí bác sỹ, kỹ thuật viên, dẫn đến tình trạng có thiết bị rồi nhưng chưa sử dụng được vì phải mất thời gian dài cử bác sỹ, nhân viên đi học các khóa sử dụng (thiết bị cấp cuối năm 2007 nhưng đa số được đưa vào sử dụng vào năm 2009, 2010); Dự án đầu tư thiết bị y tế tuyến xã được lập năm 2005 cho các trạm y tế xã có bác sĩ, tuy nhiên thời gian từ 2006 đến nay đội ngũ bác sỹ ở các trạm y tế đã có nhiều sự thay đổi, do các nguyên nhân: công tác chia tách Trung tâm y tế huyện, công tác điều chuyển bác sỹ từ trạm y tế về bệnh viện, chuyển công tác, đi học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ,….Điều này dẫn đến tình trạng các thiết bị y tế kỹ thuật cao tại các trạm y tế chưa được sử dụng thường xuyên; Một số trạm y tế xây dựng đã lâu nên không bố trí được phòng chức năng dành cho các thiết bị y tế kỹ thuật cao (phòng xét nghiệm, phòng nha, …); Không có danh mục phân tuyến kỹ thuật tại trạm y tế tuyến xã nên BHYT không chi trả cho việc khám bệnh sử dụng thiết bị kỹ thuật cao cho người có thẻ BHYT (chiếm tỷ lệ cao), đồng thời chưa có quy định về mức thu dịch vụ cho các thiết bị kỹ thuật cao nên mức giá thu dịch vụ tại các trạm y tế không thống nhất, dẫn đến số lượng người đến khám BHYT tại các trạm y tế chưa nhiều. 

thiet bi y te.jpg
Ông Huỳnh Cao Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế
báo cáo với đoàn giám sát
 

      Để việc đầu tư thiết bị y tế tại trạm y tế tuyến xã có hiệu quả, đồng thời đáp ứng được chức năng theo phân tuyến khám chữa bệnh khi thực hiện BHYT toàn dân vào năm 2014, Ban VH-XH HĐND tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, sở, ngành liên quan bố trí nguồn vốn hợp lý, đẩy nhanh tiến độ xây dựng 93 trạm y tế chưa đạt chuẩn về cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám chữa bệnh, hoàn thành mục tiêu 100% trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia; xem xét việc tiếp tục đầu tư về trang thiết bị cho các Trạm y tế, nhằm phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của các Trạm y tế; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh; giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.  Nghiên cứu việc cần thiết ban hành khung giá thu dịch vụ y tế kỹ thuật cao tại Trạm y tế, để thuận tiện cho các Trạm y tế trong việc thu phí sử dụng và thanh toán BHYT đối với các dịch vụ sử dụng máy kỹ thuật cao. Về phía Sở Y tế, Ban đề nghị tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, bố trí trang thiết bị phù hợp với nguồn nhân lực và nhu cầu thực tế của từng trạm trên từng địa bàn dân cư để khai thác trang thiết bị đã đầu tư đạt hiệu quả cao; Chỉ đạo các Trung tâm Y tế chủ động xây dựng kế hoạch bố trí cán bộ tham gia các lớp đào tạo sử dụng thiết bị y tế kỹ thuật cao, đặc biệt là 82 trạm đã được trang bị; Thực hiện tốt việc điều động cán bộ y tế theo Quyết định 1816/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 26/5/2008 về việc phê duyệt Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh”; tăng cường bác sĩ cho các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa; Xây dựng kế hoạch cụ thể, lộ trình phù hợp để tham mưu UBND tỉnh đầu tư hợp lý, hiệu quả trang thiết bị y tế tuyến xã trong thời gian tới; Xây dựng, đề xuất các chế độ hỗ trợ, thu hút đối với viên chức ngành y tế, đặc biệt là y tế tuyến huyện, xã khi Nghị quyết 127/2008/NQ-HĐND ngày 5/12/2008 về “Chế độ thu hút và trợ cấp đối với viên chức ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009-2011” sẽ hết hiệu lực vào cuối 2011. 

                                                                        Thu Hương