Giới thiệu

Đăng ngày: 26/06/2013
​Giới thiệu​.

​​​​​Chịu trách nhiệm xuất bản:
​HUỲNH THỊ NGA
Phó chủ tịch HĐND tỉnh

Ban biện tập:
HUỲNH THỊ NGA
ĐỖ THỊ PHƯỚC THIỆN

Thư ký:
TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Trình bày:
VĨNH QUỲNH​