Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tuần từ ngày 02/7/2018 đến 06/7/2018

Đăng ngày: 29/06/2018
Tuần từ ngày 02/7/2018 đến 06/7/2018

lt-25-2018-2.jpg