Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh ​tuần từ ngày 23/7/2018 đến 27/7/2018

Đăng ngày: 20/07/2018
​Tuần từ ngày 23/7/2018 đến 27/7/2018

lt-28-2018-2.jpg