Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh t​​uần từ ngày 20/8/2018 đến 24/8/2018

Đăng ngày: 17/08/2018
​​​Tuần từ ngày 20/8/2018 đến 24/8/2018

lt-32-2018-2.jpg