Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm truyền thống công tác dân vận

Đăng ngày: 10/10/2018
​Nhân kỷ niệm 88 năm truyền thống công tác dân vận của Đàng (15/10/1930 - 15/10/2018) và 19 năm “Ngày Dân vận cả nước” nhằm ôn lại truyền thống công tác dân vận, đặc biệt là “Năm dân vận chính quyền”, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh cần tập trung triển khai các nội dung sau:
 

​Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương liên quan đến công tác dân vận, trong đó đặc biệt chú trọng triển khai các quan điểm, chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận.

 Lựa chọn triển khai thực hiện một công trình hoặc một việc làm cụ thể có ý nghĩa về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vào ngày “Dân vận cả nước” (15/10/2018) và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền”.

Phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã tổ chức các hoạt động xã hội chăm lo cho nhân dân, nhất là gia đình chính sách, gia đình có công vớỉ cách mạng và đồng bào dân tộc, người có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Dân vận cả nước” phải thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Đồng thời, tiếp tục phát động, vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia viết và gửì bài tham dự cuộc thi báo chí viết về tẩm gương "Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 với những mô hình thiết thực, phù hợp với tính chất hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kiếm Long