Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tuần từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018

Đăng ngày: 28/11/2018
​tuần từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018

lt-46-2018-2.jpg