Tiến độ áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Đăng ngày: 14/12/2018
​Đồng Nai là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về việc thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, được xem là điểm sáng của cả nước trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đó la thành quả của quá trình nỗ lực phấn đấu, thể hiện ý chí quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai.

 

Tuy nhiên, phải nhìn nhận một thực tế là sản xuất của nông dân vẫn còn theo phương pháp thủ công, năng suất và chất lượng chưa cao chưa ổn định, câu chuyện “được mùa mất giá, được giá mất mùa” vẫn thường xuyên xảy ra. Trường hợp công ty TNHH tự động hóa nông nghiệp Dagan (Israel) và Công ty CP công nghệ giáo dục 3A (TpHCM) là hai đơn vị đã được tỉnh Đồng Nai lựa chọn để hợp tác xây dựng đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Như vậy, thanh niên có nhu cầu muốn biết thông tin về thời điểm triển khai ứng dụng công nghệ này trên diện rộng trên địa bàn tỉnh, mong được tham dự các lớp tập huấn và được đi tham quan học tập kinh nghiệm tác các địa phương đã ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao thành công để học hỏi, áp dụng cho mình.

 

Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở NN&PTNT phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đế nay, đã hoàn thành công tác khảo sát thực trạng về cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật, thị trường tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Đơn vị tư vấn đang tiếp tục thực hiện công tác phân tích dữ liệu để xây dựng báo cáo đề án. Nội dung hướng tới mục tiêu giúp ngành nông nghiệp phân vùng quy hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phân vùng quy hoạch phát triển nông nghiệp truyền thống, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao vào thực tế sản xuất với quy mô lớn và công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm giảm tỉ lệ lao động trong nông nghiệp, nâng cao năng suất lao động và thu nhập lao động nông nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân; tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp. Dự kiến đề án hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền trong quý 2/2019.

 

Kim Chung​