Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tuần từ ngày 24/12/2018 đến 29/12/2018

Đăng ngày: 24/12/2018
​Tuần từ ngày 24/12/2018 đến 29/12/2018

lt-50-2018-2.jpg