Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tuần từ ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019

Đăng ngày: 05/01/2019
​Tuần từ ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019

lttt-01-2019-1.jpg