Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách

Đăng ngày: 17/06/2019
​Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 332/HĐND-VP ngày 27/5/2019 về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh; trên cơ sở kết quả khảo sát, giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành giám sát đối với 25 nội dung trả lời kiến nghị của cử tri.

​    Qua xem xét báo cáo kết quả giám sát của các đơn vị và nghiên cứu nội dung trả lời của UBND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với 15/25 nội dung trả lời của UBND tỉnh đối với phản ánh của cử tri. Đối với 06/25 ý kiến của cử tri gồm:  Việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty cổ phần Đồng Tiến để đầu tư dự án Khu dân cư theo quy hoạch; Sớm xử lý phương án sử dụng cầu Ghềnh cũ, hạn chế tình trạng hư hỏng; Sớm xử lý việc di dời Công ty TNHH sản xuất gạch men King Ming ra khỏi khu dân cư theo Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 và Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh nhằm hạn chế tình trạng hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư của Công ty King Ming; Việc xây dựng đơn giá thu gom chất thải rắn sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở để triển khai thực hiện;  Việc thu hồi diện tích đất 4.040,7m2 chợ Nam Cát Tiên thuộc một phần thửa số 94, tờ bản đồ số 6 thuộc xã Nam Cát Tiên bàn giao về địa phương quản lý, xem xét, giải quyết việc sử dụng đất của các hộ dân theo thẩm quyền; sớm thực hiện các nội dung theo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 240/TB-HĐND ngày 19/4/2019 liên quan đến dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo và tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị và báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh theo quy định

    Đối với 4/25 ý kiến của cử tri còn lại, trên cơ sở kết quả khảo sát, giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Ban KT-NS kiến nghị, cụ thể như sau:

    - Cử tri xã Quang Trung phản ánh Khu xử lý rác thải Quang Trung thường xuyên phán tán mùi hôi vào thời điểm từ 17 giờ  đến 22 giờ trong ngày và khi Công ty thực hiện công đoạn đảo rác gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân.Việc phát tán mùi hôi của Khu xử lý rác thải Quang Trung trong thời gian qua vẫn chưa giảm, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện và ấp Nguyễn Huệ 1, Nguyễn Huệ 2 xã Quang Trung. Nguyên nhân chính phát tán mùi hôi, tại các kho chứa rác, ủ, trộn rác trong quá trình phân loại, ủ rác và đảo trộn phân không được đóng kín cửa (cửa kho chỉ có các lam nhựa); tại các hồ chứa nước rỉ rác, nước thải xử lý rác sinh hoạt được sục khí đặt ngoài trời, không được đóng kín làm mùi hôi phát tán ra môi trường làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

    Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với ý kiến của Tổ, kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng và Ban giám đốc Khu xử lý rác thải Quang Trung nghiên cứu tìm ra các giải pháp khắc phục các thông số quan trắc về môi trường đất, nước, không khí theo quy định nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân khu vực lân cận, an ninh môi trường và an ninh trật tự tại địa phương.

- Cử tri xã Xuân Tâm huyện Xuân Lộc kiến nghị phân khu trồng trọt, chăn nuôi và chế biến thực phẩm (vị trí 3B và 3C) thuộc dự án Khu liên hợp Công nông nghiệp DOFICO được quy hoạch đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện bồi thường.

Qua nghiên cứu, Ban nhận thấy dự án Phân khu 3B và 3C được quy hoạch đã lâu, kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa thực hiện làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân có đất bị thu hồi. Khoản 3 Điều 49 Luật đất đai 2013 quy định “Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện rà soát sự cần thiết thực hiện quy hoạch dự án nêu trên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạnh đã được phê duyệt; công bố rộng rãi cho cử tri được biết để người dân sống trong khu vực an tâm, ổn định cuộc sống và thực hiện các quyền liên quan đến việc sử dụng đất.

- Cử tri phường Quang Vinh thành phố Biên Hòa kiến nghị việc xử lý 36 căn nhà tạm cư trên địa bàn phường.

Qua rà soát cho thấy, việc xử lý 36 căn nhà tạm cư tại Phường Quang Vinh theo chỉ đạo của UBND tỉnh đến nay đã hơn 01 năm nhưng vẫn chưa được UBND thành phố Biên Hòa, Sở Xây dựng quan tâm thực hiện làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sống trong khu vực và công tác bố trí tái định cư các dự án trên địa bàn. Do đó, Ban Kinh tế -  Ngân sách kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND thành phố Biên Hòa khẩn trương thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh, làm cơ sở để thực hiện bàn giao đất cho các hộ dân theo quy định.

- Cử tri xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom đề nghị cơ quan chức năng xem xét việc cung cấp điện cho người dân tại chợ Sông Mây đến mỏ đá cuối Khu công nghiệp Sông Mây.

Ý kiến của Tổ Trảng Bom: Hiện nay các hộ dân khu vực tổ 30, ấp Thái Hòa đã có điện sử dụng sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Riêng 27 hộ dân thuộc tổ 12 B (3D), ấp Thanh Hóa nằm trong quy hoạch đất nông nghiệp, hiện vẫn đang sử dụng điện của các Công ty xung quanh.

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với ý kiến của Tổ kiến nghị UBND huyện Trảng Bom xem xét, sớm có ý kiến chỉ đạo xử lý đối với trường hợp cung cấp điện cho 27 hộ dân trên.

Nguyễn Bình