Thẩm tra các tờ trình lĩnh vực văn hóa – xã hội

Đăng ngày: 02/07/2019
​Thẩm tra các tờ trình lĩnh vực văn hóa – xã hội

​    Ngày 01/7/2019, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn và bà Nguyễn Thị Thu Hiền , Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan để thẩm tra các tờ trình của lĩnh vực văn hóa – xã hội để chuẩn bị kỳ hop 10 HĐND tỉnh.

    Bà Đỗ Thị Hòa Bình- Phó Ban VH-XH HĐND tỉnh đại diện Ban Văn hóa  - Xã hội HĐND tỉnh đã báo cáo thẩm tra 2 nội dung gồm: Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thiếu hụt về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020; Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 trên lĩnh vực văn hóa – xã hội.

IMG_3212.JPG
Bà Đỗ Thị Hòa Bình - Phó Ban VH-XH HĐND tỉnh

thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra

    Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh bổ sung thêm báo cáo về việc sử dụng 20% quỹ kết dư bảo hiểm y tế để HĐND tỉnh có cơ sở thông qua Nghị quyết về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thiếu hụt về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020.

IMG_3224.JPG
​Ông Phạm Ngọc Tuấn - PCT HĐND tỉnh

phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp

   Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cũng đề nghị Sở Lao động – Thương binh và xã hội rà soát lại các số liệu về số trẻ em bị xâm hại trong 6 tháng đầu năm 2019; quan tâm và phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch và Sở GD-ĐT đưa ra các giải pháp nhằm phổ cập bơi cho trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Trương Thị Hộp