Khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

Đăng ngày: 12/07/2019
​Sáng ngày 11/7/2019, HĐND tỉnh Đồng Nai đã khai mạc kỳ họp thứ 10 – kỳ họp thường lệ giữa năm 2019.

​     Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 và bổ sung các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019;

Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt và đồng bộ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những vấn đề trọng tâm, bức xúc và các công việc thường xuyên nhất là tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh, công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, phòng chống tội phạm.

chu vinh.jpg
Ông Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông qua báo cáo tóm tắt về tình hình
kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh


Kết quả chủ yếu đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, như sau:

- Tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2019 tăng 8,02%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 9.425,5 triệu USD, tăng 6,1% so cùng kỳ. Xuất siêu đạt 1.407 triệu USD. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so cùng kỳ như: giày dép; dệt may; máy móc thiết bị... Kim ngạch nhập khẩu đạt 8.018 triệu USD, tăng 2,25% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tăng thấp là do giá một số mặt hàng giảm, trong đó giá nông sản giảm mạnh từ 20% đến 30% so cùng kỳ. Mặt khác do hợp đồng xuất khẩu giảm mạnh nên việc nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất cũng giảm theo.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019 trên 35.000 tỷ đồng, đạt 38,4% kế hoạch, bằng 89% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm là 25.485 tỷ đồng, đạt 47% dự toán năm và tăng 21% cùng kỳ, trong đó: thu nội địa là 16.938 tỷ đồng, đạt 46% dự toán và tăng 32% cùng kỳ, riêng phần thu tiền sử dụng đất đạt 1.550 tỷ đồng vượt dự toán năm 3%.

Tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 673/NQ-UBTPQH14 ngày 10/4/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành  một số đơn vị cấp xã và thành lập thành phố Long Khánh; Nghị quyết số 694/NQ-UBTPQH14 ngày 10/5/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai. Kể từ ngày 01/7/2019, Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện (09 huyện, 02 thành phố), 170 đơn vị hành chính cấp xã.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn một số mặt tồn tại, khó khăn sau: Xuất khẩu trên điạ bàn tăng chậm; giải ngân vốn đầu tư công, vốn đầu tư từ nước ngoài chưa cao; ngành chăn nuôi còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; tình trạng ô nhiễm nguồn nước dẫn đến cá chết hàng loạt trên sông La Ngà tiếp tục tái diễn; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, chế độ, chính sách về pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động đã được thực hiện thường xuyên, tuy nhiên tình hình đình công, tai nạn lao động vẫn còn xảy ra; …

Kỳ họp cũng nghe UBMTTQVN tỉnh thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị; đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của HĐND, UBND, TAND, VKSND và Cục THADS tỉnh; giám sát thông qua việc chất vấn và xem xét trả lời chất vấn; thảo luận các báo cáo và xem xét, quyết nghị thông qua các nghị quyết thường kỳ và chuyên đề làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương.

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong ngày 11 và 12/7/2019.


Lê Lài