Tính đến tháng 10/2019, trên địa bàn thành phố Biên Hòa có 26/34 công trình đã được khởi công

Đăng ngày: 10/10/2019
​Trong tháng, thành phố tiếp tục đôn đốc các đơn vị tổ chức thi công các công trình chuyển tiếp và tập trung triển khai các công trình được ghi kế hoạch năm 2019

​     Đến nay, các công trình thực hiện khởi công được 26/34 công trình; quyết toán dự án hoàn thành 14 dự án, bao gồm: 13 dự án và 01 hạng mục công trình dự án xây dựng​ hạ tầng làng nghề gốm sứ Tân Hạnh; kiểm tra thẩm định chủ trương đầu tư 09 công trình trọng điểm nhóm B và C, 12 công trình nhóm C và thẩm định dự án đầu tư 05 công trình.

Ước khối lượng thực hiện và giải ngân lũy kế đến nay các dự án thuộc nguồn vốn ngân sác tỉnh ghi kế hoạch cho thành phố là 51,658 tỷ đồng, đạt 36,5% so với kế hoạch năm 2019; các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố là 208,322 tỷ đồng, đạt 27,7% so với kế hoạch năm 2019.

Về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm như sau:

Dự án đường trục Trung tâm thành phố Biên Hòa (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn - cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu): Thành ph trình Hội đng thm định quy hoạch xây dựng tỉnh đ án quy hoạch phân khu C4 phường Hiệp Hòa, đồng thời đã báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh chấp thuận điều chỉnh quy hoạch và cập nhật kế hoạch sử dụng đất đối với dự án.

Dự án đường ven sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản): Thành phố đã báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HDND tỉnh chấp thuận điều chỉnh quy hoạch và cập nhật kế hoạch sử dụng đất đối với các dự án.

Dự án xây dựng đường Hương lộ 2 (đoạn 1 - giai đoạn 1), thành phố Biên Hòa: Đã điều chỉnh xong quy hoạch sử dụng đất và rà soát diện tích đất lúa và cập nhật vào danh mục dự án có diện tích trng lúa của tỉnh. Hiện đang chờ UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu C2.

Dự án đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu): Thành phố đã trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000 phường Bửu Long, đồng thời đã báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh chấp thuận điều chỉnh quy hoạch và cập nhật kế hoạch sử dụng đất đối với dự án.

Dự án Công viên cây xanh và kè dọc sông Đồng Nai tại phường Bửu Long: Thành phố đã trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000 phường Bửu Long, đồng thời đã báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh chấp thuận điều chỉnh quy hoạch và cập nhật kế hoạch sử dụng đất đối với dự án.

Ngoài ra, thành phố đang tập trung triển khai thực hiện các dự án tái định cư nhằm phục vụ nhu cầu tái định cư của các dự án trọng điểm, như: Khu tái định cư Thống Nhất - Tân Mai (8,8 ha), khu tái định cư Thống Nhất - Tân Mai 2 (9,4 ha), khu tái định cư Bình Đa (03 ha), khu tái định cư Tam Hiệp (9,4 ha), các khu tái định cư Bửu Long.


Lê Lài