Thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 29/10/2019
Tại kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh tổ chức ngày 29/10/2019, 100% các đại biểu tham dự cuộc họp đã nhất trí bổ sung Danh mục các dự án cần thu hồi đất, điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:​

1. Danh mục 08 dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích đất thu hồi là 70,09 ha, gồm:


STT

Tên dự án

 Vị trí

 Diện tích thu hồi (ha)

 Xã, phường, thị trấn

 Huyện, thành phố

1

Nhà bia liệt sỹ

Hóa An

Biên Hòa

0,11

2

Dự án nhà ở xã hội

Bảo Vinh

Long Khánh

 16,69

3

Khu tái định cư

Nhân Nghĩa

Cẩm Mỹ

 18,63

4

Khu tái định cư

Gia Ray

Xuân Lộc

 9,45

5

Văn phòng khu phố 4

Quang Vinh

Biên Hòa

 0,02

6

Khu tái định cư Tân Hạnh (bổ sung thêm)

Tân Hạnh

Biên Hòa

 1,15

7

Khu tái định cư

Thống Nhất, Tân Mai

Biên Hòa

 8,80

8

Khu dân cư theo quy hoạch

 Thị trấn Gia Ray

 Xuân Lộc

 15,24

2. Danh mục 07 dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện dự án với diện tích 128,56 ha, trong đó diện tích điều chỉnh là 28,99 ha, gồm:

STT

Tên dự án

 Diện tích, trong đó:

 Vị trí

 Diện tích dự án (ha)

 Diện tích điều chỉnh (ha)

 Xã, phường, thị trấn

 Huyện, thành phố

1

Đường Bàu Cạn – Suối Trầu – Cẩm Đường (hướng tuyến mới)

36,95

0,75

Bàu Cạn, Cẩm Đường

 Long Thành

 

2

Đường Cầu Mên (mở mới)

15,6

10,5

Cẩm Đường, Bình Sơn

 Long Thành

 

3

Đường ấp 2 Suối Trầu

8,3

8,3

Bàu Cạn

 Long Thành

 

4

Đường Cây Sung

3,5

3,5

Cẩm Đường

 Long Thành

 

5

 Khu trung tâm hành chính Bình Sơn (điều chỉnh khung hạ tầng giao thông và bổ sung khu tái định cư)

14,15

0,88

Bình Sơn

 Long Thành

 

6

Đường kết nối vào khu xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại tại xã Bàu Cạn (Công ty CP môi trường Tân Thiên Nhiên)

0,06

0,06

Bàu Cạn

 Long Thành

 

7

Nghĩa trang Bình An (mở rộng)

 50,00

 5,00

 Bình An

 Long Thành

 IMG_3938.JPG

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp 

Để nghị quyết triển khai có hiệu quả, các đại biểu đã thống nhất giao UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

Quá trình triển khai thực hiện thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, đề nghị thực hiện đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai và có sự giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng để người dân khiếu nại, tố cáo; thực hiện công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 09  tháng 11 năm  2019./.

Nguyễn Bình