Một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 29/10/2019
​Toàn tỉnh có 133/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 11/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nông thôn mới

​    Trong 9 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định; các ngành kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển khá tốt. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển theo đúng định hướng; giá trị sản xuất các ngành công nghiệp chế biển, chế tạo, thiết bị điện tăng khá cao; tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 8,39% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp được chú trọng, đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người dân xây d​ựng, nhân rộng các mô hình sàn xuất nông nghiệp hiệu quả, tiên tiến; khuyến cáo, hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ câu cây trồng, xây dựng cánh đồng lớn, liên doanh, liên kết Chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện tốt, đến nay toàn tỉnh có 133/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 11/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nông thôn mới.

Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm 2019, tình hình mưa bão và dịch tả heo Châu Phi đã gây ra không ít khó khăn cho ngành nông nghiệp; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất chưa đạt yêu cầu đã ảnh hưởng khá lớn đến tiến độ đầu tư các dự án; hoạt động thu, chi ngân sách chưa đảm bảo kế hoạch, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản chậm; dịch bệnh sởi, sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao, chưa được khống chế; an ninh trật tự diễn biển phức tạp, khiếu kiện đông người, kích động gây rối còn tiềm ẩn nguy cơ khó lường.

Nhiệm vụ trong 03 tháng cuối năm 2019 của các sở, ngành, địa phương là sức nặng nề; đây là thời gian rất quan trọng cần phải tập trung tháo gỡ khó khăn, tồn tại trong thời gian qua, đồng thời phải chuẩn bị các nội dung tiếp và làm việc với các đoàn công tác của Trung ương, các hội nghị của HĐND tỉnh và các nội dung để sơ, tổng kết công tác cuối năm theo kế hoạch...

Do vậy, để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm như:

Các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ ở đơn vị, địa phương mình trong 9 tháng qua; xác định các chỉ tiêu đạt còn thấp, những công việc còn tồn đọng, trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm và giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức để tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, so sánh, phân tích các khoản thu, nhất là các nguồn thu lớn từ các năm trước để làm rõ nguyên nhân thu chưa đạt, trên cơ sở đó tăng cường thực hiện các giải pháp, đảm bảo thu đúng, thu đủ, không để nợ đọng thuế, thất thu thuế, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch được giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phi hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá kỹ, làm rõ nguyên nhân giải ngân chậm ở từng dự án, từng đơn vị, trên cơ sở đó chủ động làm việc với các chủ đầu tư để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với UBND huyện Long Thành và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, thu hồi đất ở dự án Sân bay quốc tế Long Thành theo đúng nội dung chỉ đạo của Chính phủ


Lê Lài