​Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách

Đăng ngày: 29/10/2019
​13/24 ý kiến của cừ tri được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đao thực hiện, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri

​ Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, trên cơ sở kết quả khảo sát, giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành giám sát đối với 24 nội dung trả lời kiến nghị của cử tri. Qua xem xét báo cáo kết quả giám sát của các đơn vị và nghiên cứu nội dung trả lời của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, giao thông vận tải, xây dựng, kế hoạch đầu tư, tình hình triển khai dự án trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo như sau:​

   Nhất trí với 13/24 nội dung trả lời của UBND tỉnh đối với phản ánh của cử tri phản ánh về một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Biên Hòa không có mương thoát nước, chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;  về đơn giá lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt cao so với khu vực lận; Việc miễn, giảm tiền phí sử dụng đường bộ khi qua trạm thu phí Quốc lộ 51; Về thông tin tiến độ thực hiện dự án; việc cấp kinh phí hỗ trợ cho hoạt động Nhà văn hóa - khu thể thao khu phố; kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty cổ phần phát triển KCN Sông Mây;  về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn; đề nghị xem xét không giảm trừ 10% tiết kiệm đối với các khoản kinh phí khoán hoạt động cho Tổ nhân dân; đề nghị hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất...

 Đối với 11/24 nội dung các sở, ngành đang triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo và tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị và báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh theo quy định, cụ thể:

1. Đối với 03 ý kiến cử tri trên địa bàn thành phố Biên Hòa:

- Về thực hiện di dời các cơ sở sản xuất gạch sét đất nung ra khỏi khu vực dân cư: Việc các cơ sở nêu trên hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm, chậm thực hiện di dời ra khỏi khu dân cư nhưng chưa được các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp, kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định. Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, sớm xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên.

- Về triển khai dự án Khu liên hiệp thể thao tỉnh và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công: Việc lấn chiếm đất công, xây dựng nhà trái phép đã xảy ra từ nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm, ảnh hưởng đến công tác quản nhà nước về đất đai trên địa bàn, đồng thời gây mất an ninh trật tự tại khu vực trên do việc tranh chấp đất đai trái phép. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, sớm xử lý trách nhiệm của tổ chức cá nhân để lấn chiếm, sử dụng đất công không đúng quy định; đồng thời công bố việc quản lý quy hoạch sử dụng đất toàn bộ khu vực này để cử tri được biết.

- Về công khai bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch dự kiến chồng ghép hiện trạng của dự án tại trụ sở UBND cấp xã để người dân được biết: Đề nghị UBND tỉnh xem xét nội dung phản ánh của cử tri, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham khảo và đóng góp ý kiến.

2. Đối với 02 ý kiến của cử tri trên địa bàn các huyện Trảng Bom

- Về đầu tư mương thoát nước đường ĐT 777: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét nội dung phản ánh của cử tri, sớm bố trí nguồn kinh phí thực hiện đầu tư tuyến mương thoát nước đường ĐT 777 đoạn từ khu vực UBND xã Đồi 61 (km 4+950 đến Km5+600) để đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.

- Về đề nghị sớm triển khai, thông tin tiến độ thực hiện dự án Tổng kho Miền Đông, dự án kéo dài nhiều năm làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân:  Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 từ năm 2011 với quy mô diện tích là 1.400ha. Do dự án kéo dài nhiều năm chưa thu hút nhà đầu tư tham gia, ngày 19/4/2017, UBND tỉnh đã có văn bản chấp thuận chủ trương lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đối với dự án trên. Việc điều chỉnh nội dung nêu trên, tiến độ thực hiện khá chậm, đến ngày 25/6/2019, UBND tỉnh mới tổ chức buổi họp nghe báo cáo thông qua Hội đồng thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch dự án trên. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan, khẩn trương thực hiện việc đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án làm cơ sở để điểu chỉnh quy hoạch cho phù hợp với thực tế; thông tin cụ thể về tiến độ thực hiện dự án cho người dân được biết, tránh trường hợp kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

3. Đối với 02 ý kiến của cử tri trên địa bàn huyện Long Thành

- Có giải pháp khắc phục ngập úng do không có điểm tiêu thoát nước tại khu vực đường chất thải rắn đoạn qua xã Phước An: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra thực tế hiện trạng hệ thống mương thoát nước đường ĐT 777 (đoạn Km17+600 đến Km18+000), xem xét, sớm bố trí nguồn kinh phí thực hiện không để ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

- Việc đề nghị đầu tư mương thoát nước tại lý trình Km0+00-Km1+523 thuộc tuyến đường Hương lộ 21: Qua kiểm tra thực tế, các sở ngành chưa thống nhất việc đầu tư dự án này trong giai đoạn 2019-2020 do chưa phù hợp với quy hoạch. Tuy nhiên, thực tế tại khu vực này có hệ thống mương không có nắp đan gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Thống nhất với UBND huyện, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan sớm kiểm tra, bổ sung các nắp đan mương thoát nước nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực nêu trên.

4. Đối với 02 ý kiến của cử tri trên địa bàn thành phố Long Khánh

- Đề nghị sớm triển khai dự án khu trung tâm thương mại nhà liên kế cao cấp do công ty cồ phần Intimex Việt Nam làm chủ đẩu tư:

Báo cáo của UBND tỉnh thể hiện, ngày 03/10/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thanh tra việc sử dụng đất của chủ đầu tư thực hiện dự án nêu trên, qua đó yêu cầu chủ đầu tư thực hiện một số nội dung theo kết luận của Thanh tra sở. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện xong việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và chưa thực hiện thanh lý hợp đồng thuê 15 kiot trên diện tích 2 ha đất theo quy hoạch.

Qua rà soát cho thấy, việc thực hiện đầy đủ các nội dung theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường chưa được chủ đầu tư quan tâm thực hiện, đồng thời về trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc theo dõi, tái kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên và chặt chẽ dẫn đến tình trạng dự án kéo dài nhiều năm vẫn chưa triển khai thực hiện. Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và tiến độ thực hiện dự án trung tâm thương mại Long Khánh do công ty XNK Intimex Việt Nam làm chủ đầu tư, kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định.

- Việc di dời bến xe Long Khánh: Theo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Long Khánh đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, thì khu vực nêu sẽ định hướng quy hoạch Khu tâm thương mại dịch vụ, khu dân cư kết hợp công viên cây xanh, dự kiến sẽ di dời bến xe Long Khánh hiện hữu về khu vực tiếp giáp giữa đường Quốc lộ 1 và đường tránh nội ô thuộc địa bàn phường Xuân Lập nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông trong giai đoạn tới. Trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố Long Khánh tại văn bản số 928/UBND-CN ngày 08/4/2019, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiên cứu, sớm tham mưu UBND tỉnh xử lý việc di dời bến xe Long Khánh theo quy định.

5. Đối với 02 ý kiến cử tri trên địa bàn huyện Nhơn Trạch

Thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý việc xả thải ra môi trường của Công ty ChinWell Fasteners Việt Nam tại KCN Nhơn Trạch 3 và Công ty Kim Phong: Qua kiểm tra giám sát của cơ quan chuyên ngành, 02 doanh nghiệp trên đã khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục theo dõi hoạt động xả thải ra môi trường của doanh nghiệp, kịp thời đề xuất xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp tái vi phạm. 

Nguyễn Bình