Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách

Đăng ngày: 29/10/2019
​04/4 ý kiến của cử tri, văn bản trả lời của UBND tỉnh chưa sát hoặc chưa đầy đủ với nội dung cử tri phản ánh, kiến nghị,  Ban KT-NS tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện.

​    Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, trên cơ sở kết quả khảo sát, giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành giám sát đối với 04 nội dung trả lời kiến nghị của cử tri. Qua xem xét báo cáo kết quả giám sát của các đơn vị và nghiên cứu nội dung trả lời của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, giao thông vận tải, xây dựng, kế hoạch đầu tư, tình hình triển khai dự án trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo như sau:

1. Cử tri xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ kiến nghị xem xét không thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp ghi nợ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thời điểm sử dụng đất ở trước ngày 15/10/1993 và nộp hồ sơ hợp lệ trước ngày 01/3/2011.

UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời, tuy nhiên, nội dung phản ánh của cử tri liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục thuế tỉnh, không thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo của UBND tỉnh thể hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Cục thuế tỉnh để nghiên cứu quy định pháp luật có liên quan, tham mưu UBND tỉnh xử lý dứt điểm kiến nghị của cử tri.

Qua nghiên cứu các tài liệu có liên quan cho thấy, ngày 13/6/2019 Cục thuế tỉnh đã có văn bản số 4218/CT-QLCKTTĐ trả lời UBND huyện Cẩm Mỹ liên quan đến việc thu tiền sử đất của các hộ dân trên địa bàn xã Xuân Đường, trong đó thể hiện, ngày 26/3/2019 Cục thuế tỉnh đã có văn bản số 1690/CT-QLCKTTĐ  về việc trả lời văn bản số 119/UBND-NL ngày 19/01/2018 của UBND huyện Cẩm Mỹ, đồng thời, đề nghị UBND huyện căn cứ thực trạng sử dụng đất và căn cứ các quy định về đất đai thống nhất trước về mặt chủ trương để phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra xét cấp giấy chứng nhận và yêu cầu Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất khi lập phiếu chuyển phải ghi đầy đủ thông tin trên phiếu chuyển và Chi cục thuế tính toán theo đúng hướng dẫn của chính sách phù hợp của từng thời kỳ.

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Báo cáo số 80/BC-PTNMT ngày 14/8/2019, thể hiện:

Về nguồn gốc, diễn biến quá trình sử dụng đất: Các thửa đất do cử tri phản ánh có nguồn gốc nằm trong diện tích do UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai khai hoang để trồng cao su theo Quyết định số 90/QĐ ngày 14/4/1976. Trong quá trình khai hoang, thành lập Nông trường, Công ty Cao su đã dành một số quỹ đất quy hoạch khu dân cư để cấp cho cán bộ, công nhân viên của Công ty Cao su nhằm ổn định cuộc sống yên tâm lao động sản xuất. Ngày 06/06/2005 Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2142/QĐ.CT.UBT về việc thu hồi đất của Nông trường Cẩm Đường (thuộc Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai) giao cho UBND xã Xuân Đường, UBND xã Thừa Đức quản lý. Sau khi tiếp nhận diện tích đất, phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu xây dựng Kế hoạch sử dụng khu đất và được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định 1182/QĐ-UBND ngày 15/12/2006.

Về nghĩa vụ tài chính theo Nghị định 120/NĐ-CP ngày 30/12/2010, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 198/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực thi hành 01/03/2011:

Ngoài các trường hợp cơ quan Thuế xác định nghĩa vụ tài chính đúng theo quy định (560/609 thửa/14,332 ha được xác định không phải nộp tiền sử dụng đất), thì có 51 trường hợp thuộc 49 thửa/1.65ha phải nộp tiền sử dụng đất, số trường hợp này được phòng TNMT huyện xác định là có cùng thời điểm sử dụng đất trước 15/10/1993 và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 01/03/2011 cùng với 560 thửa/14,332 ha nêu trên. Như vậy, cùng thời điểm sử dụng và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy giống nhau nhưng việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp nêu trên có khác nhau, gây khiếu nại kéo dài nhiều năm và làm phát sinh tăng chi phí thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp ghi nợ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thống nhất với ý kiến của Tổ Cẩm Mỹ, kiến nghị Cục thuế tỉnh tiếp tục rà soát, xác định lại nghĩa vụ tài chính đối với các kiến nghị của cử tri trên địa bàn xã Xuân Đường, đảm bảo thu đúng và thu đủ theo quy định.

2. Cử tri huyện Định Quán đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cho các ngành, địa phương liên quan sớm chi trả tiền hỗ trợ bồi thường cho các hộ dân thuộc dự án cải tạo và khôi phục Quốc lộ 20 (đoạn qua huyện Định Quán).

Báo cáo của UBND tỉnh thể hiện, Hội đồng bồi thường huyện đã hoàn thiện phương án bồi thường trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, UBND huyện sẽ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình cá nhân theo quy định trong tháng 8/2019.

Qua nghiên cứu các tài liệu do UBND huyện cung cấp, hiện hồ sơ trong giai đoạn trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung về đất cho các hộ dân thuộc dự án nêu trên với tổng với tiền khoảng 30 tỷ đồng. Ngày 09/9/2019, UBND huyện Định Quán đã có văn bản số 3327/UBND-KT kiến nghị  Ban Quản lý dự án 7 thuộc Bộ Giao thông Vận tải xem xét có ý kiến về nguồn kinh phí để chi trả bổ sung cho các hộ dân, để UBND huyện Định Quán phê duyệt các Quyết định bồi thường theo đúng quy định.

Tuy nhiên, ngày 19/9/2019, Ban Quản lý dự án 7 đã có văn bản đề nghị UBND huyện Định Quán báo cáo cụ thể về kinh phí công tác giải phóng mặt bằng. Ngày 24/9/2019, UBND huyện đã có báo cáo gửi Ban Quản lý dự án 7 xem xét, xử lý.

Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương hoàn thành việc chi trả bồi thường cho các hộ dân thuộc dự án nêu trên và tạo điều kiện cho đối tượng bị thu hồi đất sớm ổn định cuộc sống, tránh trường hợp khiếu kiện kéo dài. Thống nhất  với UBND huyện Định Quá,  kiến nghị Ban quản lý dự án 7 xem xét, sớm bố trí kinh phí chi trả tiền bồi thường mà địa phương đã thẩm định xong phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung về đất cho các hộ dân thuộc dự án trên.

3. Cử tri xã Tam An, huyện Long Thành phản ánh: Dự án nạo vét Suối Nước trong triển khai chậm đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để hạn chế việc ngập lụt, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến người dân khi mùa mưa đến

Báo cáo của UBND tỉnh thể hiện, dự án nêu trên đang triển khai thi công xây lắp đoạn từ cuối tuyến đến Chùa Phật tích Tòng Lâm (tuyến T0) và đoạn từ chùa Bạch Liên đến trường trung cấp huấn luyện Chó thuộc Bộ Quốc phòng (tuyến T1). Dự kiến hoàn thành cuối năm 2019. Đoạn còn lại của tuyến T2; tuyến T3: dự kiến khởi công xây lắp cuối năm 2019. Tuy nhiên, còn khoảng 59 hộ dân thuộc thành phố Biên Hòa và Long Thành chưa bàn giao mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Do đó, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng; thực hiện các thủ tục bồi thường để kịp thời thi công đoạn tuyến thoát nước còn lại, góp phần hạn chế tình trạng ngập úng tại khu vực trên.

4. Cử tri xã An Hòa, thành phố Biên Hòa phản ánh dự án khu dân cư xã An Hòa do Tổng công ty IDICO thực hiện đến nay đã trên 10 năm, có 150 hộ dân sinh sống trong dự án, nhưng chưa được bàn giao về địa phương quản lý nên các hộ dân chưa có hộ khẩu gây khó khăn trong công tác quản lý của địa phương và ảnh hưởng đến quyền lợi trực tiếp của người dân.

UBND tỉnh đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời, tuy nhiên, nội dung phản ánh của cử tri liên quan đến việc cấp hộ khẩu không thuộc trách nhiệm quản lý của sở Kế hoạch và Đầu tư.

Qua nghiên cứu các tài liệu có liên quan, dự án khu dân cư xã An Hòa do Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO thực hiện, đến nay công ty đã hoàn thành xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 90/94 hộ dân nằm trong dự án. Một số căn hộ đã được chính quyền địa phương cấp hộ khẩu và số nhà. Đến nay diện tích của dự án chưa thực hiện là 8.360m2, trong đó diện tích đất lấn chiếm là 2.905m2. Theo phản ánh của Công ty IDICO-URBIZ tại văn bản số 278/BC-CT ngày 31/7/2019, do việc lấn chiếm đất dự án vẫn chưa được giải quyết triệt để, công ty không thể cắm mốc giới của dự án nên việc bàn giao khu nhà cho địa phương quản lý chưa thể thực hiện.

Do đó, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với chủ đầu tư dự án thực hiện việc cắm mốc ranh giới của dự án để sớm bàn bàn giao khu nhà cho địa phương quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được làm các thủ tục về cư trú theo quy định.

 Nguyễn Bình

 

 ​