Tạm ngưng việc giao đất công không thông qua đấu giá để thực hiện xã hội hóa lĩnh vực trong văn hóa - xã hội

Đăng ngày: 27/11/2019
​Tạm ngưng việc giao đất công không thông qua đấu giá để thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa - xã hội.

​    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 608/KH-HĐND giám sát kết quả thực hiện việc miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2019 và tiến hành giám sát qua văn bản đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Biên hòa, thành phố Long Khánh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

    Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2013-2019, trên địa bàn toàn tỉnh có 21 dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với tổng số tiền được miễn giảm là 306,7 tỷ đồng (20 dự án do Cục thuế tỉnh ra quyết định miễn giảm, 01 dự án do Chi cục thuế Vĩnh Cửu ra quyết định).

40298850_307977563299152_8776286359615700992_n.png 

Một trong các dự án được hưởng chính sách từ Nghị quyết 80/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (Trường mầm non Tư thục Thảo Hoa , đ/c phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai)


   Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác triển khai và thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số khó khăn hạn chế như: Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 80/2013/NQ-HĐND, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013, nhưng việc phân công trách nhiệm đối với các ngành, địa phương chưa cụ thể, rõ ràng, do đó, theo báo cáo cho thấy hầu hết các địa phương và các ngành chưa nắm rõ, chưa quan tâm đến các chính sách này để triển khai thực hiện, không thống kê được số lượng dự án xã hội hóa trên các lĩnh vực phụ trách; còn đùn đẩy trách nhiệm trong quá trình thực hiện, báo cáo. Nghị quyết số 80/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành vào ngày 12/7/2013, tuy nhiên, từ ngày 01/01/2019 đến nay, tất cả các căn cứ để xây dựng Nghị quyết số 80/2013/NQ-HĐND đã hết hiệu lực hoặc bị thay thế, sửa đổi nhiều nội dung của Nghị quyết số 80/2013/NQ-HĐND không còn đúng theo quy định của pháp luật (không còn hình thức giao đất cho các dự án xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; thẩm quyền ban hành chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là của UBND tỉnh,…). Vì vậy, hiện nay các địa phương, các ngành rất lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 80/2013/NQ-HĐND và Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND. Trong quá trình thực hiện, các ngành, địa phương chưa kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị quyết số 80/2013/NQ-HĐND và Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND để UBND tỉnh xem xét xử lý. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các dự án xã hội hóa để xác định các điều kiện được hưởng ưu đãi của các tổ chức, cá nhân theo quy định tại điểm 4, Khoản 3 Điều 1 Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ chưa được triển khai thực hiện.

 

   Từ những khó khăn hạn chế nếu trên, mặc dù, Nghị quyết số 80/2013/NQ-HĐND vẫn còn hiệu lực (chưa bị bãi bỏ) nhưng để tránh thất thoát tài sản công, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tạm ngưng việc giao đất công không thông qua đấu giá để thực hiện xã hội hóa (hình thức giao đất được giảm tiền sử dụng đất có trong nội dung Nghị quyết số 80/2013/NQ-HĐND). 

    Sau khi giám sát Ban VH-XH HĐND tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh quan tâm thực hiện việc rà soát các nội dung của Nghị quyết số 80/2013/NQ-HĐND không còn đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và thẩm quyền ban hành chính sách miễn, giảm theo quy định để đề xuất HĐND tỉnh sửa, đổi hoặc bãi bỏ Nghị quyết số 80/2013/NQ-HĐND theo đúng quy định pháp luật. Thực hiện đánh giá kết quả, hiệu quả các chính sách khuyến khích xã hội hóa đã thực hiện trong thời gian qua để xây dựng các chính sách cho giai đoạn tiếp theo cho phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương và theo đúng quy định pháp luật hiện hành./.

Trương Thị Hộp​