Tình hình thu hồi các khu đất của các nông, lâm trường, quân đội, an ninh, quốc phòng bàn giao địa phương quản lý hoặc giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức bán đấu giá

Đăng ngày: 27/11/2019
Trong 10 tháng năm 2019, lập thủ tục bán đấu giá đối 41 khu đất đủ điều kiện theo kế hoạch năm 2019.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 49 khu đất UBND tỉnh thu hồi, giao đất cho địa phương quản lý, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đó, đã đề xuất UBND tỉnh xem xét cho lập phương án sử dụng đất của 37 khu thuộc địa bàn 09 huyện (huyện Nhơn Trạch không đề xuất việc lập phương án sử dụng đất vì các khu đất thu hồi đã cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, huyện Thống Nhất chưa tổng hợp đề xuất việc lập phương án), 10 khu đất không lập phương án sử dụng đất. Kết quả đến nay như sau:

- Đã thông qua Hội đồng thẩm định đối với 08 phương án và làm việc với các sở, ngành để có ý kiến thống nhất trình UBND tỉnh xử lý 01 phương án.

- UBND tỉnh đang xem xét phê duyệt phương án sử dụng đất đối với 05 khu đất (gồm Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ; Sư đoàn 302; Trường bắn quốc gia khu vực 3; Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú tại xã Gia Canh, Phú Ngọc huyện Định Quán; Khu đất 25.000 m2 của Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa). Đến nay, UBND tỉnh đã chấp thuận phê duyệt được 01 phương án sử dụng đất (Khu đất 25/000 m2 của Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa) tại Văn bản số 12654/UBND-KTN ngày 04/11/2019; 04 khu đất đã thông qua Hội đồng thẩm định, hiện Sở Tài nguyên và Môi trường mới nhận lại 02 phương án (khu đất 65ha của Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa và khu đất 4D thu hồi của Công ty cao su Đồng Nai tại Long Khánh), 02 khu đất còn lại, các huyện đang xem xét điều chỉnh theo ý kiến góp ý (khu đất thu hồi tại xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ và khu đất thu hồi của Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc tại huyện Xuân Lộc).

UBND các huyện đang phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan lập phương án sử dụng các khu đất thu hồi còn lại.

Sở Tài nguyên và Môi trường đang theo dõi, đôn đốc các địa phương lập phương án sử dụng đất đối với các khu đất của 05 nông, lâm trường (gồm: Nông trường An Lộc, diện tích 47,14 ha; Nông trường Cẩm Mỹ, diện tích 25,16 ha; Nông trường Dầu Giây, diện tích 27,7 ha; Nông trường Thái Hiệp Thành, diện tích 15,3 ha; Nông trường Long Thành, diện tích 12,6 ha) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Sau khi phương án sử dụng đất của các khu đất được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ lập thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi đất của 05 nông, lâm trường giao về địa phương quản lý.

Trong 10 tháng năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung lập thủ tục bán đấu giá đối với các khu đất đủ điều kiện theo kế hoạch năm 2019 (41 khu đất). Đến nay, đã hoàn thành tổ chức bán đấu giá thành công 08 khu đất/ 236,10 ha, với tổng số tiền trúng đấu giá là 6.318,35 tỷ đồng. Đến nay, đã thực hiện bàn giao mặt bằng 05/08 khu đất cho người trúng đấu giá để triển khai thực hiện dự án theo phương án đấu giá đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

Nguyễn Bình