Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách

Đăng ngày: 28/11/2019
​07/07 nội dung trả lời của UBND tỉnh được cử tri đồng tình

​     Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh; trên cơ sở kết quả khảo sát, giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành giám sát đối với 07 nội dung trả lời kiến nghị của cử tri. Qua xem xét báo cáo kết quả giám sát của các đơn vị và nghiên cứu nội dung trả lời của UBND tỉnh về tình hình triển khai dự án trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo như sau:

Nhất trí với 07/07 nội dung trả lời của UBND tỉnh đối với phản ánh của cử tri, cụ thể:

1. Đối với 02 ý kiến của cử tri trên địa bàn thành phố Biên Hòa

- Về thông tin tiến độ thực hiện dự án: Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang thực hiện các bước của quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 02 khu tái định cư và khu vực ưu tiên 1.810ha, trong đó có 519 ha đất của hộ gia đình, cá nhân), dự kiến dự án trên sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 10/2020.

- Về xem xét năng lực tài chính của Công ty Đông Á Phát trong việc triển khai thực hiện 03 dự án trên địa bàn phường Thống Nhất:

+ Đối với dự án khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ, được Sở Tài chính thẩm định năng lực tài chính tại văn bản số 5900/STC-GCS ngày 09/10/2018, trong đó xác định theo báo cáo tài chính, vốn sở hữu của công ty là khả thi để thực hiện dự án, dự án đang trong quá trình thực hiện các bước của quy trình thu hồi đất.

+ Đối với dự án khu dân cư và tái định cư: Các sở ngành và địa phương có liên quan đang xem xét hồ sơ đề xuất đầu tư của Công ty TNHH Đông Á Phát đối với dự án trên để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

+ Đối với dự án khu nhà tầng thấp kết hợp thương mại dịch vụ, được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2700QĐ-UBND ngày 03/8/2017; đến nay đã được UBND tỉnh phê duyệt giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện các thủ tục về đất đai.

2. Đối với 03 ý kiến của cử tri trên địa bàn huyện Nhơn Trạch

- Dự án xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Ông Kèo được thẩm định và phê duyệt bồi thường theo giá đất, tài sản trên đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường.

- Việc ký kết hợp đồng giao khoán diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn rừng phòng hộ ngập mặn giữa BQl rừng phòng hộ Long Thành và 122 hộ dân theo Nghị định số 168/2016/NĐ - CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ: Sau khi hoàn thành việc  rà soát toàn bộ hiện trạng diện tích rừng và đất lâm nghiệp, BQL rừng phòng hộ Long Thành sẽ tiến hành ký kết hợp đồng giao khoán với các hộ dân theo phương án được Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt.

- Dự án đầu tư nâng cấp mặt đê Ông Kèo (đoạn từ Km0+000 đến Km7+500) đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương lập dự án đầu tư; chủ đầu tư đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đang trình Sở kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

3. Đối với  03 ý kiến của cử tri trên địa bàn huyện Trảng Bom

- Về thông tin tiến độ thực hiện dự án: Dự án tuyến đường Vành đai 4 được phân kỳ 02 giai đoạn đầu tư, đoạn 1 giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến QL.1A huyện Trảng Bom được đầu tư trước năm 2020, đoạn từ QL.1A huyện Trảng Bom vượt sông Đồng Nai tại vị trí huyện Vĩnh Cửu đầu tư trước 2025; tuyến đường vành đai thành phố Biên Hòa, dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2025.

- Về xây dựng miếu Thành Hoàng phục vụ nhu cầu tín ngưỡng thờ phụng của người dân tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom: Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 chưa quy định việc cấp phép thành lập mới cơ sở tín ngưỡng, do đó chưa có cơ sở để xem xét đối với nội dung kiến nghị của cử tri.

- Việc cấp kinh phí hoạt động thường xuyên của Mặt trận và các đoàn thể ấp là 15 triệu đồng/năm trên cơ sở quy định tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh.

4. Đối với ý kiến của cử tri trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Đơn vị thi công có trách nhiệm hoàn trả lại mặt bằng sân nền, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như sự đi lại thuận tiện của người dân sau khi thi công xong lắp đặt cống hộp làm mương thoát nước thuộc dự án cải tạo hệ thống thoát nước trên tuyến ĐT.766 (đoạn từ Km2+000 đến Km4+000)​

Nguyễn Bình