Tình hình triển khai thực hiện đề án hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 28/11/2019
​Trong hai năm 2018 và năm 2019 đã có 06 CCN đăng ký đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.​

​  Sau khi chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển CCN ban hành kèm theo Nghị quyết số 189/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 và Nghị quyết số 94 /2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến đăng ký đầu tư hạ tầng CCN. Trước tháng 12/2015, thời điểm mà chính sách được ban hành, các CCN được quy hoạch từ các thời kỳ trước đến thời điểm này, chỉ có 15 CCN có đơn vị đăng ký làm chủ đầu tư, nhưng đến nay đã có 23/27 CCN có doanh nghiệp đăng ký đầu tư, 04 CCN chưa có chủ đầu tư do vị trí quy hoạch không thuận lợi. Đồng thời, một số doanh nghiệp tiếp tục tìm đến đề cập bổ sung quy hoạch CCN, xin làm chủ đầu tư ngoài 27 CCN đã được quy hoạch.

Hiện nay, các CCN đang được đẩy nhanh tiến độ đầu tư để có khối lượng đầu tư, là một trong những điều kiện được xem xét hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016, và Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai. So với năm 2016, 2107, ngoài CCN Phú Thạnh – Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, không có  CCN nào được hỗ trợ theo quy định.

Trong hai năm (2018, 2019) đã có 06 CCN đăng ký đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tuy nhiên ngoài 01 CCN được hỗ trợ (năm 2018) là CCN Phú Thạnh – Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch; 05 CCN đã đăng ký (năm 2019) nhưng chưa được hỗ trợ do chưa đạt tỷ lệ khối lượng thi công đầu tư hạ tầng tối thiểu 20%)

Nhìn chung, tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp còn chưa đáp ứng được mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, do nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn xoay quanh vấn đề đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để đầu tư hạ tầng CCN; bên cạnh đó còn 04 cụm đã quy hoạch nhưng chưa mời gọi được nhà đầu tư hạ tầng do vị trí không thuận lợi. Do đó, công tác hỗ trợ không đạt tỷ lệ theo Nghị quyết đề ra (chỉ hỗ trợ được 01 cụm so mục tiêu đề ra hỗ trợ 10 cụm, tỷ lệ 10%). Cụ thể:

03 CCN vướng đất cao su, chưa thống nhất được với tập đoàn cao su về phương án bồi thường, hợp tác đầu tư, bàn giao đất thực hiện dự án.

11 CCN còn vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, do các hộ dân không hợp tác, nên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài nhiều năm, trong khi giá đất biến động tăng từng ngày

 Nguyễn Bình

 ​