Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh của Chủ tịch HĐND

Đăng ngày: 04/12/2019
​Kỳ họp thứ 13 là kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh, tổ chức trong 03 ngày 04, 05 và 06/12/2019

​   Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
   Hôm nay, HĐND tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp thường lệ cuối năm 2019. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh - Chủ tọa kỳ họp, tôi xin gửi lời chào mừng đến các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự khai mạc kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa IX. Xin gửi tới các vị đại biểu, cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thắng lợi. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.
    Kính thưa quý vị đại biểu!
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong năm 2019, các ngành, các cấp đã có sự nỗ lực tập trung thực hiện nhiệm vụ, kịp thời bổ sung các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
 anh CuongKH13.jpg
             Ch​ủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khái mạc (hình báo Đồng Nai)


    
Trong năm qua, với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, sự nỗ lực quyết liệt của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, chúng ta cơ bản đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng; 25/28 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhiều thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư sản xuất, kinh doanh; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả. Năm 2019 cũng là năm sau  rất nhiều những nỗ lực, cố gắng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đồng Nai đón nhận niềm vui hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và trở thành một trong hai địa phương dẫn đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới.
    Đối với hoạt động HĐND, năm 2019 ghi lại dấu ấn trong nhiệm kỳ với 05 kỳ họp được tổ chức, HĐND tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ lập quy qua việc ban hành một khối lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở cho UBND tỉnh triển khai thực hiện.
     Đạt được những thành tích nêu trên có sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng các doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt có sự đóng góp của các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ của HĐND, tham gia quyết định đúng đắn những vấn đề phát triển của địa phương trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy, tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của các vị đại biểu HĐND tỉnh về những cố gắng, nỗ lực trong năm vừa qua.
     Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, khó khăn, đó là chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu chưa đạt mục tiêu đề ra, theo đó báo cáo của UBND tỉnh đã phân tích cụ thể những nguyên nhân khách quan là chủ yếu; lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng vẫn còn có trường hợp vi phạm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; tiến độ thực hiện nhiều dự án còn chậm; thu ngân sách tuy có nhiều chuyển biến nhưng cơ cấu thu chưa đảm bảo; sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thiếu ổn định, bền vững; tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi làm ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân; còn nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm phải xử lý; mặc dù các giải pháp phòng chống dịch bệnh được tăng cường nhưng dịch bệnh sốt xuất huyết, sởi vẫn tăng cao so với cùng kỳ năm 2018; tình hình vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn đáng lo ngại; một số chương trình, dự án của chương trình giảm nghèo triển khai chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra; tình hình an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, đặc biệt nổi lên một số vụ việc gây bức xúc dư luận.
     Những vấn đề trên sẽ được đại biểu thảo luận, tìm ra nguyên nhân, những khó khăn và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
     Kính thưa quý vị đại biểu!
     Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thực hiện các công việc chủ yếu sau đây: 
     1. Xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách năm 2020.
     2. Công tác xây dựng văn bản của Chính quyền địa phương sẽ được thực hiện với 26 dự thảo Nghị quyết trình ra HĐND xem xét. Các dự thảo Nghị quyết đều là những nội dung quan trọng đối với công tác quản lý, điều hành và hỗ trợ phát triển sản xuất của địa phương năm 2020 và các năm tiếp theo. Đến thời điểm này, dự thảo Nghị quyết đã được xây dựng theo quy trình đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ quy định của pháp luật, đã tiếp thu được nhiều ý kiến quý báu của cử tri và Nhân dân trong quá trình dự thảo; đã được các Ban HĐND tỉnh thẩm tra; một số nội dung đã được UBMTTQVN tỉnh phản biện xã hội và toàn bộ tài liệu đã được gửi đến đại biểu HĐND để nghiên cứu.
     3. Hoạt động giám sát tại kỳ họp, HĐND sẽ xem xét báo cáo của Thường trực HĐND; giám sát thông qua chất vấn và trả lời chất vấn; thảo luận, xem xét các báo cáo của UBND, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự và kết quả thực hiện một số Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh. HĐND tỉnh cũng sẽ nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh. Tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh sẽ thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị với HĐND và UBND tỉnh trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động của chính quyền địa phương trong gần một năm qua.
     4. Đối với công tác xây dựng tổ chức bộ máy, HĐND tỉnh sẽ xem xét việc bầu, miễn nhiệm một số Ủy viên UBND đồng thời thực hiện trình tự bãi nhiệm 01 Ủy viên UBND tỉnh theo quy định.
     Với khối lượng công việc lớn như trên, để đảm bảo thời gian tổ chức và chất lượng kỳ họp, trước phiên khai mạc ngày hôm nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cho các đại biểu HĐND, các đại biểu sở, ban, ngành và địa phương tổ chức thảo luận tổ và ghi nhận được nhiều ý kiến góp ý; Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp báo cáo kỳ họp và tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng phục vụ cho việc quyết định sắp tới.
     Thay mặt Chủ tọa, đề nghị các đại biểu HĐND, đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức và 22 công dân tham dự kỳ họp tích cực tham gia thảo luận, tranh luận, phát huy dân chủ để  kỳ họp thứ 13 HĐND thực sự sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm. Đồng thời, HĐND tỉnh tổ chức truyền hình trực tiếp các phiên khai mạc, chất vấn và bế mạc để cử tri và Nhân dân cùng theo dõi, nắm bắt tình hình của địa phương và giám sát hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh.
     Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.
     Xin trân trọng cảm ơn!
     Nguyễn Thị Oanh