Kết quả hoạt động năm 2019 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Trảng Bom

Đăng ngày: 14/01/2020
​   Nhìn chung, trong năm 2019, Tổ đại biểu Trảng Bom đã thực hiện theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra và quy chế hoạt động của HĐND tỉnh. Hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân đã được các đại biểu thực hiện nghiêm túc, phát huy trách nhiệm của đại biểu trong việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của công dân về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; tăng cường theo dõi giám sát việc trả lời ý kiến kiến nghị cử tri.  

 
  - Trong hoạt động tại kỳ họp: Các đại biểu đã tham gia đầy đủ 06 kỳ họp (02 thường kỳ, 04 bất thường) HĐND tỉnh, khóa IX. Tích cực, chủ động, nghiên cứu các báo cáo, đề án, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp. Qua đó, đã có nhiều ý kiến trao đổi và đề ra những giải pháp cụ thể tại các phiên thảo luận Tổ. Đồng thời, với tinh thần trách nhiệm cao các đại biểu đã xem xét biểu quyết thông qua các nghị quyết được trình tại kỳ họp HĐND tỉnh góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.
   Tại kỳ họp thứ 10 và thứ 13 HĐND tỉnh, Tổ đã thống nhất chất vấn 03 nội dung gồm: Chất vấn tại hội trường đối với Giám đốc Sở Giao thông Vận tải về việc duy tu, sửa chữa các công trình giao thông chưa đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh; Chất vấn qua văn bản đối với Giám đốc Sở Y tế về tình hình dịch bệnh và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai về việc quản lý hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân. Qua đó, đề nghị Sở Y tế và Sở Giao thông Vận tải có giải pháp kiểm soát tình hình lây lan dịch bệnh; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý việc các đơn vị duy tu, sửa chữa các công trình nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới.
  - Trong hoạt động giám sát: Tổ đại biểu đã thực hiện 02 cuộc giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Trảng Bom. Qua giám sát, Tổ đại biểu đã có những kiến nghị cụ thể đối với UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND huyện Trảng Bom để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại địa phương.
   Đối với các kiến nghị sau giám sát của Tổ, UBND tỉnh, huyện đã có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, Tổ đại biểu sẽ tiếp tục quan tâm theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị trên.Đối với các kiến nghị sau giám sát của Tổ, UBND tỉnh, huyện đã có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, Tổ đại biểu sẽ tiếp tục quan tâm theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị trên.
  - Trong hoạt động tiếp xúc cử tri: Tổ đã thực hiện giám sát việc giải quyết 24 kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8 và kỳ họp thứ 10; báo cáo, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
     Căn cứ kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBMTTQ VN cấp huyện tổ chức 05 đợt tiếp xúc cử tri (sau kỳ họp 8, trước, sau kỳ họp thứ 10, thứ 13 HĐND tỉnh) để thu thập ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Sau tiếp xúc, đã tổng hợp chuyển 32 ý kiến, kiến nghị của cử tri về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định. Đồng thời, các đại biểu tiếp tục theo dõi, giám sát việc trả lời ý kiến cử tri của các cơ quan chức năng. Căn cứ kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBMTTQ VN cấp huyện tổ chức 05 đợt tiếp xúc cử tri (sau kỳ họp 8, trước, sau kỳ họp thứ 10, thứ 13 HĐND tỉnh) để thu thập ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Sau tiếp xúc, đã tổng hợp chuyển 32 ý kiến, kiến nghị của cử tri về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định. Đồng thời, các đại biểu tiếp tục theo dõi, giám sát việc trả lời ý kiến cử tri của các cơ quan chức năng.
  - Trong hoạt động tiếp công dân: Tổ đã có thông báo lịch tiếp công dân năm 2019, theo đó, các đại biểu đã thực hiện tiếp công dân tại Tại Phòng tiếp dân UBND huyện Trảng Bom (02 ngày/tháng). Riêng đối với các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom hoạt động chuyên trách, còn thực hiện việc tiếp công dân tại Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh theo thông báo của Thường trực HĐND tỉnh.Việc tổ chức tiếp công dân đều có phối hợp với HĐND huyện, xã; lịch tiếp dân của Tổ được thông báo công khai để cử tri và công dân được biết.
    Bên cạnh các hoạt động theo quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu còn phân công đại biểu tham dự giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh trên địa bàn huyện khi có thư mời; tham dự các kỳ họp HĐND huyện Trảng Bom; tham gia các cuộc họp khác do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức. Chuẩn bị các nội dung để tiến hành đánh giá chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh năm 2019 theo quy định.
   Trong năm 2020, trên cơ sở chương trình, kế hoạch đã đề ra, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đang tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thời gian tiếp theo./.
 
  Ngọc Diệp