Kết quả giám sát công tác hỗ trợ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Đăng ngày: 20/01/2020
​Kết quả giám sát công tác hỗ trợ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

​    Ngày 17/01/2020, Đoàn giám sát của Ban văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện công tác hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn huyện Thống Nhất và thành phố Biên Hòa

    Qua giám sát cho thấy, Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn từ các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất, thành phố Biên Hòa đã tập trung chỉ đạo và kịp thời tổ chức, triển khai thực hiện chi trả, cấp phát chế độ trợ cấp Tết Nguyên đán cho các đối tượng theo quy định. Tính đến ngày 16/01/2020 (tức ngày 22 tháng 12 âm lịch), tỷ lệ chi trả, cấp phát chế độ trợ cấp Tết đạt khá cao (Thống Nhất 99,7%; Biên Hòa 99,2%). UBND thành phố Biên Hòa chỉ đạo Bưu điện cấp phát tại Bưu điện đến ngày 20/01/2020, từ ngày 21, 22/01/2020 Cán bộ Bưu điện phối hợp Cán bộ Thương binh - Thương binh xã, phường để cấp phát tận nhà cho các đối tượng là người có công cách mạng, bảo trợ xã hội không có điều kiện đến Bưu điện nhận.

IMG_4232.jpg
​Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh - Trưởng Đoàn 
phát biểu kết luận tại buổi giám sát

    

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ cấp phát và khảo sát thực tế của Đoàn tại huyện Thống Nhất và thành phố Biên Hòa cho thấy việc chi trả, cấp phát còn một số hạn chế: Đến thời điểm giám sát (ngày 17/01/2020, tức ngày 23 tháng 12 âm lịch) vẫn còn một số cá nhân chưa nhận chế độ hỗ trợ Tết. Nguyên nhân một số đối tượng không có mặt tại địa phương (bán nhà đổi chuyển chổ ở; về quê ăn tết, làm ăn xa …), không sử dụng điện thoại; địa chỉ chưa cụ thể nên Bưu điện chưa liên hệ cấp, phát; đối tượng người có công là người thờ cúng liệt sỹ 01 năm được hỗ trợ 01 lần nên chưa nắm được thời gian cấp, phát...Công tác phối hợp giữa Ngành Bảo hiểm xã hội và Ngành Lao động - Thương Binh và Xã hội cấp huyện chưa chặt chẽ dẫn đến trong quá trình quản lý hồ sơ, chi trả lương hưu hàng tháng cho các đối tượng hưu trí, chưa cập nhật kịp thời danh sách tăng giảm, địa chỉ thực tế chính xác từng đối tượng nên công tác rà soát, chống trùng và chi hỗ trợ quá tết còn khó khăn.

    Từ những khó khắn, hạn chế nêu trên, đoàn giám sát đã kiến nghị UBND tỉnh và UBND huyện Thống Nhất, thành phố Biên Hòa đề ra các biện pháp khắc phục những khó khăn mà Đoàn giám sát đã chỉ ra./.

     Trương Thị Hộp