Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tuần từ ngày 23/3/2020 đến 27/3/2020

Đăng ngày: 20/03/2020
​Tuần từ ngày 23/3/2020 đến 27/3/2020

lttt-11-2020-1.jpg