Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tuần từ ngày 30/3/2020 đến 03/4/2020

Đăng ngày: 29/03/2020
​Tuần từ ngày 30/3/2020 đến 03/4/2020

lttt-12-2020-1.jpg