Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tuần từ ngày 06/4/2020 đến 17/4/2020

Đăng ngày: 03/04/2020
​Tuần từ ngày 06/4/2020 đến 17/4/2020

lttt-13-2020-1.jpg